ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

กีฬาสัตว์

การแข่งขันนกเขาชวาเสียง

เป็นการประกวดเสียงขันของนกเขาชวา โดยตัดสินจากความกังวานของเสียง ความสม่ำเสมอ จังหวะ ขันทน กรรมการมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการฟังเสียงนก ส่วนใหญ่จัดขึ้นในเขตชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส

- ชนไก่
- ปลากัด
- ประเพณีวิ่งควาย
- การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
- ชนกว่าง
- ชนวัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย