ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

กีฬาสัตว์

ชนกว่าง

เป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวล้านนาไทย นิยมเลี้ยงกันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ มักเล่นกันในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่กว่างโตเต็มที่ กว่างชนิดที่นิยมเลี้ยงไว้ชนกันนี้  ตัวผู้จะมีศีรษะสูงกว่าลำตัวเล็กน้อย ตอนปลายของเขาบนและเขาล่างจะมีสองแฉก

- ชนไก่
- ปลากัด
- ประเพณีวิ่งควาย
- การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
- ชนกว่าง
- ชนวัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย