ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

กีฬาสัตว์

ชนวัว

เป็นกีฬาที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดตเฉพาะทางภาคใต้ของไทย ซึ่งสืบทอดกันมาหลายศตวรรษ มักจัดให้มีขึ้นในเทศกาลต่างๆ เช่น งานเทศกาลสารทเดือนสิบ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วัวที่นำมาชนนั้น ต้องเป็นวัวพันธุ์ชนโดยเฉพาะ และต้องเป็นตัวผู้ อายุ 4-6 ปี

- ชนไก่
- ปลากัด
- ประเพณีวิ่งควาย
- การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
- ชนกว่าง
- ชนวัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย