ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

กีฬาสัตว์

สัตว์แต่ละชนิดต่างมีนิสัยซึ่งเป็นธรรมชาติเฉพาะตน แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ บ้างแข็งแกร่ง ดุดัน ชอบต่อสู้ บ้างก็นุ่มนวล เชื่องช้า รักสงบ และด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต หากมีโอกาสแม้เพียงสักครั้ง นั่งดูลีลาท่าทางการแข่งขันของสัตว์เหล่านี้ ผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าสัตว์ที่ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ กลับมีความสามารถ และไหวพริบปฎิภาณมากเกินตัว ชนิดที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลย.

- ชนไก่
- ปลากัด
- ประเพณีวิ่งควาย
- การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
- ชนกว่าง
- ชนวัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย