ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ลีลากีฬาสัตว์

สัตว์แต่ละชนิดต่างมีนิสัยซึ่งเป็นธรรมชาติเฉพาะตน แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ บ้างแข็งแกร่ง ดุดัน ชอบต่อสู้ บ้างก็นุ่มนวล เชื่องช้า รักสงบ และด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต หากมีโอกาสแม้เพียงสักครั้ง นั่งดูลีลาท่าทางการแข่งขันของสัตว์เหล่านี้ ผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าสัตว์ที่ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ กลับมีความสามารถ และไหวพริบปฎิภาณมากเกินตัว ชนิดที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลย.

ชนไก่
เป็นเกมกีฬาพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย การชนไก่นั้นไม่จำกัดฤดูกาล แต่ต้องชนกันเฉพาะในวันที่ราชการกำหนด คือเฉพาะวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เหมือนกันทั่วราชอาณาจักร

ปลากัด
เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไปในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การกัดปลาเป็นเกมกีฬาของคนไทยมาช้านาน และด้วยสีสันที่สวยสดงดงาม และทรหดอดทน จึงทำให้มีผู้นิยมเพาะเลี้ยงกันมาก "ปลากัดหม้อ" เป็นพันธุ์ที่กัดเก่ง ทรหดอดทนและสีสันสวยงาม สะดุดตา

 

ประเพณีวิ่งควาย
เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 อันเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีงานบุญตักบาตรเทโวโรหนะ มีการตกแต่งประดับประดาควายให้สวยงาม ด้วผ้าแพรหลากสี และนำควายมาวิ่งแข่งกัน

การแข่งขันนกเขาชวาเสียง
เป็นการประกวดเสียงขันของนกเขาชวา โดยตัดสินจากความกังวานของเสียง ความสม่ำเสมอ จังหวะ ขันทน กรรมการมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการฟังเสียงนก ส่วนใหญ่จัดขึ้นในเขตชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส

ชนกว่าง
เป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวล้านนาไทย นิยมเลี้ยงกันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ มักเล่นกันในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่กว่างโตเต็มที่ กว่างชนิดที่นิยมเลี้ยงไว้ชนกันนี้  ตัวผู้จะมีศีรษะสูงกว่าลำตัวเล็กน้อย ตอนปลายของเขาบนและเขาล่างจะมีสองแฉก

ชนวัว
เป็นกีฬาที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดตเฉพาะทางภาคใต้ของไทย ซึ่งสืบทอดกันมาหลายศตวรรษ มักจัดให้มีขึ้นในเทศกาลต่างๆ เช่น งานเทศกาลสารทเดือนสิบ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วัวที่นำมาชนนั้น ต้องเป็นวัวพันธุ์ชนโดยเฉพาะ และต้องเป็นตัวผู้ อายุ 4-6 ปี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย