ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

สังคโลก

สังคโลก เป็นชื่อของเครื่องปั้นดินเผา ที่มาจากแหล่งเตาผลิตบริเวณอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมอำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอสวรรคโลก ในสมัยอยุธยาเรียกว่า เมืองสวรรคโลก คนทั่วไปจึงนิยมเรียก เครื่องถ้วยที่มาจากบริเวณแถบนี้ว่า"เครื่องกถ้วยสังคโลก"

กาน้ำรูปนก
ชนิดดินเผาเคลือบ ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 กาน้ำเป็นรูปนก ด้านหลังมีหู 2 หู สำหรับใช้ร้อยเชือก เคลือบน้ำยาด้วยการชุบน้ำดินสีแดง เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจาก แหล่งเตาเผาบ้านป่ายาง และบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขไทย

ตลับกลมและกระปุกกลม
ชนิดดินเคลือบเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 ตลับพร้อมฝาและกระปุกทรงกลม เขียนลายสีดำก่อนเคลือบน้ำยา เครื่องถ้วยชนิดนี้ ผลิตจากแหล่งเตาทุเรียง เมืองสุโขทัย เตาเผาบ้านป่ายาง และเตาเผาบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย

 

คณฑีดินเผา
ชนิดดินเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 คณฑี เป็นสังคโลกชนิดไม่เคลือบน้ำยา เนื้อดินออกสีเทา มีลายขูดขีดอยู่โดยรอบ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากเตาเผาบ้านเกาะน้อย เตาเผาบ้านป่ายาง จังหวัดสุโขทัย

คณโฑ กรงจิ้งหรีด
ชนิดดินเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 คณโฑทรงน้ำเต้าและกรงจิ้งหรีด เป็นสังคโลกชนิดไม่เคลือบน้ำยา เนื้อดินด่อนข้างแข็ง น้ำหรือของเหลวไม่สามารถไหลซึมออกมาได้ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากแหล่งเตาเผาบ้านเกาะน้อย เตาเผาบ้านป่ายาง เตาทุเรียงเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คณโฑ กระปุก
ชนิดดินเคลือบเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 คณโฑน้ำมีหู 2 หู และกระปุกมีหู 2 หู เป็นสังคโลกชนิดเคลือบน้ำยาสีเขียวไข่กา มีลายขูดขีดก่อนชุบน้ำยาเคลือบ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากแหล่งเตาเผา บ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-