Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

สังคโลก

สังคโลก เป็นชื่อของเครื่องปั้นดินเผา ที่มาจากแหล่งเตาผลิตบริเวณอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมอำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอสวรรคโลก ในสมัยอยุธยาเรียกว่า เมืองสวรรคโลก คนทั่วไปจึงนิยมเรียก เครื่องถ้วยที่มาจากบริเวณแถบนี้ว่า"เครื่องกถ้วยสังคโลก"

กาน้ำรูปนก
ชนิดดินเผาเคลือบ ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 กาน้ำเป็นรูปนก ด้านหลังมีหู 2 หู สำหรับใช้ร้อยเชือก เคลือบน้ำยาด้วยการชุบน้ำดินสีแดง เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจาก แหล่งเตาเผาบ้านป่ายาง และบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขไทย

ตลับกลมและกระปุกกลม
ชนิดดินเคลือบเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 ตลับพร้อมฝาและกระปุกทรงกลม เขียนลายสีดำก่อนเคลือบน้ำยา เครื่องถ้วยชนิดนี้ ผลิตจากแหล่งเตาทุเรียง เมืองสุโขทัย เตาเผาบ้านป่ายาง และเตาเผาบ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย

 

คณฑีดินเผา
ชนิดดินเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 คณฑี เป็นสังคโลกชนิดไม่เคลือบน้ำยา เนื้อดินออกสีเทา มีลายขูดขีดอยู่โดยรอบ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากเตาเผาบ้านเกาะน้อย เตาเผาบ้านป่ายาง จังหวัดสุโขทัย

คณโฑ กรงจิ้งหรีด
ชนิดดินเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 คณโฑทรงน้ำเต้าและกรงจิ้งหรีด เป็นสังคโลกชนิดไม่เคลือบน้ำยา เนื้อดินด่อนข้างแข็ง น้ำหรือของเหลวไม่สามารถไหลซึมออกมาได้ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากแหล่งเตาเผาบ้านเกาะน้อย เตาเผาบ้านป่ายาง เตาทุเรียงเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คณโฑ กระปุก
ชนิดดินเคลือบเผา ศิลปแบบสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 คณโฑน้ำมีหู 2 หู และกระปุกมีหู 2 หู เป็นสังคโลกชนิดเคลือบน้ำยาสีเขียวไข่กา มีลายขูดขีดก่อนชุบน้ำยาเคลือบ เครื่องถ้วยชนิดนี้ผลิตจากแหล่งเตาเผา บ้านเกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com