ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ตาลปัตร พัดรอง

พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พัดรองพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งครองราชยาวนานกว่า สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 รวม 42 ปี 22 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพัดรองนี้แด่ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เป็นพัดหน้านางสีน้ำเงิน อันเป็นสีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยลายปักสัญญาลักษณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกตรงกลางพัด ที่งดงามตระการตา เหนือขึ้นไปเป็นลายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ มีแถบแพรสีชมพูพาดแต่งเบื่องล่าง ขอบพัดหุ้มลูกไม้ดิ้นทอง ส่วนนมพัดนั้น ทำด้วยโลหะสีทอง รูปครุฑยุดนาคข้างละตัว ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้พัดมีความงามล้ำค่ายิ่งนัก

- พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พัดรองที่ระลึกงานพระราชกุศล
- พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- พัดรองที่ระลึกงานพระบรมศพ
- พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ