ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ช้างไทย

ความสัมพันธ์ของคนกับช้าง ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของศิลปกรรมไทย ในหลากหลายรูปแบบดังปรากฎให้เห็นทั้งจากลวดลายประดับในสถาปัตยกรรม ลวดลายลงรักปิดทอง หรือลายรดน้ำบนตู้พระไตรปิฎก รวมทั้งในจิตรกรรมฝาฝนังในพระอุโบสถ หรือพระวิหารของวัดโบราณหลายวัด ด้วยเหตุผลที่เชื่อว่าช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง และความเฉลียวฉลาดความรอบคอบ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอีกด้วย.

พระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศ

เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เป็นเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค์ทั้งมวล และเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ

พระโกญจนาเนศวร

ทรงบรรดาลให้เกิดช้างเอราวัณ ช้างคิริยเมขล์ไตรดายุค และช้างเผือกอุบัติขึ้นในโลก

ช้างมาตังคกรีเทพ

ช้างนี้มีเทวดา 26 องค์สถิตในกาย เพื่อรักษษช้างในโลก เช่นพระอาทิตย์สถิตที่โขมด, พระจันทร์สถิตที่คอ, พระอังคารสถิตที่ทำขอ, พระเสาร์สถิตที่ต้นขา, พระพุธสถิตที่เท้า, พระศุกร์สถิตที่ทรวงอก เป็นต้น

ช้างเอราวัณหรือไอราวัณ

เป็นช้างของพระอินทร์ มี 33 เศียร สูง 150 โยชน์

ช้างคิริเมขล์ หรือช้างศิริเมขล์ไตรดายุค

มี 3 เศียร ประกอบด้วย ศรลักษณ์งดงาม เป็นช้างทรงของพญาวสวัตดีมาร

ช้างตระกูลต่างๆ

ตระกูลอิศวรพงศ์, ตระกูลพรหมพงศ์, ตระกูลวิษณุพงศ์, ตระกูลอัคนีพงศ์

พระเศวตกุญชร

ในพระสุบินของพระนางสิริมหามายา พญาช้างเผือกถือดอกบัวเงิน ด้วยงวงช้างดังสีเงิน กระทำประทักษิณ คือเวียนขวาแสดงความเคารพ พระนางสิริมหามายา 3 รอบ แล้วเข้าสู่พระครรภ์ ของพระนางทางด้านข้าง

ช้างนาฬาคิรี หรือธนบาล

เป็นช้างรูปร่างสูงใหญ่ เป็นชางพระที่นั่งของ พระเจ้าอชาตศัตรู พระเทวทัตได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือ ให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ก็ทรงปราปช้างนี้ได้ ด้วยพระเมตตา

ช้างเผือก

เป็นช้างที่เป็นมงคลยิ่ง เกิดมาเป็นช้างคู่พระบารมี แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ด้วยเชื่อว่าช้างเผือกจะนำความรุ่งเรือง ความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์ มาสู่ราชอาณาจักรแห่งพระจัรพรรดิ์

ช้างปัจจัยนาค หรือปัจจัยนาเคนทร์

เป็นช้างคู่บารมีของพระเวสสันดร ที่ทรงพระราชทานให้แก่ พราหมณ์ทั้ง 8 จากแคว้นกลิงคราษฎร์

ช้างปาไลยกะ

เป็นช้างที่คอยปรนนิบัติพระพุทธองค์ ตลอดพรรษาที่ 10 นับตั้งแต่ทรงตรัสรู้ ในขณะที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปประทับพรรษาที่ ชายป่ารักขิตวัน ใกล้หมู่บ้านปาลิไลยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี ด้วยความเสื่อมใสศรัทธา

ริ้วกระบวนพยุหยาตรากรานกฐิน

ในส่วนของกระบวนช้างสำคัญ อันแสดงให้เห็นถึงการแต่งตัวช้าง และเครื่องประกอบต่างๆ ในกระบวนแห่ ตามความสำคัญของพระยาช้างต้น

ศิลปิน: อภิชัย ภิรมย์รักษ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ