วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

โลกใต้ทะเลไทย

ณ ห้วงน้ำสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่ไพศาล อาณาจักรท้องทะเลที่ครอบคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก จึงเปรียบโลกใต้ทะเลดังมารดาของสรรพสิ่ง ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า ไปจนถึงชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วย ความหลากหลายของชีวิต ที่มีจำนวนมากมายมหาศาล โลกใต้ทะเลจึงเป็นแหล่งรวมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ.

ปลาไหลริบบิ้นสีฟ้า(Blue ribbon eel)
เป็นปลาไหลทะเลที่มักจะพบตามแนวปะการัง สามารถเปลี่ยนเพศ และสีสันลวดลายตามลำตัว ไปตามขั้นตอนของการเจริญเติบโต

โรนิน(Bowmouth guitarfish)
เป็นปลาที่มีวิวัฒนาการอยู่ระหว่าง ปลาฉลามและปลากระเบน กล่าวคือ มีครีบหางและครีบหลังคล้ายปลาฉลาม แต่มีช่องเปิดเหงือกอยู่ทางด้านท้อง เหมือนปลากระเบน

แนวประการัง(Coral reef)
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธุ์ ของสัตว์ทะเลนานาชนิด เป็นเอกลักษณ์ของน่านน้ำ ในเขตร้อน และแถบศูนย์สูตรเท่านั้น

กระเบนราหู(Manta ray)
เป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีปากยื่นคล้ายใบพาย ใช้โบกพัดแพลงตอน หรือสิ่งมีชีวิต ที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำกินเป็นอาหาร

 

ฉลามบก หรือฉลามแมว(Leopard shark,Zebra shark)
ฉลามชนิดนี้ไม่ดุร้าย มีฟันเป็นแบบฟันบด มักจะกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู หอย ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหาร

ดาวขนนก(Feather star)
เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับเม่นทะเลและปลิงทะเล มีสีสันต่างๆ กันไปแล้วแต่ชนิด กินอินทรียสาร และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบริเวณแนวประการัง มีอวัยวะคล้ายขาช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ ไปตามพื้นท้องทะเลได้

หมึกมีกระดอก(Cuttlefish)
ในขณะที่กำลังจับคู่ เพื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาติ ในการสืบพันธุ์ของตน ให้ดำรงค์อยู่ในโลกสีครามแห่งนี้

ปลาสิงโต หรือปลาม้าลาย(Lionfish)
เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม มีลีลาการว่ายน้ำที่สง่างาม แต่ในความสวยงามนั้นแฝงไว้ด้วยพิษร้าย จากเงี่ยงที่บริเวณครีบ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากศัตรูผู้รุกราน

แมงกระพรุน(Jellyfish)
คือแพลงตอนขนาดใหญ่ที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ บริเวณหนวดจะมีเข็มพิษ และต่อมเมือกจำนวนมาก เพื่อใช้ในการจับสัตว์น้ำเล็กๆ เป็นอาหาร

เต่าหญ้า(Green turtle)
เป็นเต่าทะเล 1 ใน 5 ชนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในน่านน้ำไทย ปัจจุบันสถานการณ์ของเต่าทะเลนับว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากความนิยมในการบริโภคไข่เต่า และการบกรุกทำลายสภาพชายหาดริมทะเล ทำให้เต่าทะเลไม่สามารถวางไข่ได้ตามปกติ

กุ้งเทศบาล(Anemone shrimp)
ชีวิตเล็กๆ อีกชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแนวประการัง โดยมักจะอาศัยประการังลูกโป่ง เป็นบ้านที่หลบภัยจากศัตรูของมัน

ฉลามวาฬ(Whale shark)
ปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อโตเต็มที่ ฉลามวาใอาจจะมีความยาวกว่า 15 เมตร แม้มันจะมีขนาดใหญ่โต แต่มันก็เป็นยักษ์ใจดี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย