สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้>>

มะเร็ง

มะเร็งต่อมธัยรอยด์
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งตับ
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งลำไส้
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด

มะเร็งปอด

โรคมะเร็งที่ปอดกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลายประเทศพบว่าเพศชายป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเป็นมะเร็งที่ปอดนั้นตรวจพบได้ยาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

สาเหตุ

ทางการแพทย์สันนิษฐานว่า มะเร็งที่ปอดอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

  1. การสูบบุหรี่ ทางการแพทย์เชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโดยตรงของของการเกิดโรคมะเร็งที่ปอด ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และก็พบว่าการเกิดมะเร็งที่ปอดได้เริ่มลดลง
  2. การหายใจเอาสารบางชนิดเข้าไปบ่อยๆ เช่น น้ำมันดิน ควันไฟหรือแม้แต่ฝุ่นละออง ถ้าหายใจเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมีการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากกว่าผู้อาศัยอยู่ในชนบทนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานในโรงงานที่ต้องหายใจเอาไอหรือควันของการหลอมเหลวของโลหะบางชนิด เช่น โครเมียม แคดเมียม โคบอลต์ ซิริเนียม เงิน เหล็กกล้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้
  3. การเป็นแผลเป็นที่ปอด แผลเป็นที่ปอดโดยเฉพาะแผลเป็นจากการเคยป่วยเป็นวัณโรคหรือแผลเป็นจากการที่เคยเป็นปอดอักเสบบ่อยๆ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ปอดได้ และพบว่าคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดนั้น เคยป่วยเป็นวัณโรคมาก่อน

อาการ

อาการแรกของโรคมะเร็งที่ปอดที่พบบ่อย คือ มีอาการไอแห้งๆ เหมือนไอจากการสูบบุหรี่ บางทีอาจพบมีเลือดติดปนเสมหะออกมาบ้างเล็กน้อย หรืออาจไอปนเลือดมากๆ ก็ได้ นอกจากนี้อาจเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย น้ำหนักลด แน่นหน้าอก และยังอาจเกิดอาการจากการที่มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น หลักการเบื้องต้นในการป้องกันตนเอง

การป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคมะเร็งที่ปอด อาจปฏิบัติได้ดังนี้

  1. ไม่สูบบุหรี่ และไม่เข้าใกล้ผู้กำลังสูบบุหรี่
  2. พยายามหลีกเลี่ยงอากาศสกปรกทั้งหลาย เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมีต่างๆ เป็นต้น
  3. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  4. เมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรไปรับการตรวจปอดด้วยการเอกซเรย์ ( X–ray ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรักษา

ควรให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะอาจรักษาโรคนี้ให้หายได้แพทย์อาจให้การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ตามระยะอาการของโรค และความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การตัดปอดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกออก การใช้รังสีหรือยารักษาโรคตามระยะอาการต่างๆ ของโรคตามความเหมาะสม เป็นต้น

บุหรี่กับชีวิต

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนี้

โรคมะเร็งปอด เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ1 ของชาวไทย รองจากมะเร็งตับ เป็นโรคนี้จะทุกข์ทรมานมาก มีจุดเริ่มต้นที่หลอดลม มะเร็งส่วนหนึ่งจะอุดหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ไอเป็นโลหิต เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เพราะปอดถูกแย่งที่อากาศหายใจไปโดffโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายออกไปนอกปอดได้ เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่คอ กระดูกหน้าอก การแพร่กระจายไปที่อื่นโดยเฉพาะที่กระดูกทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก สมอง เป็นจุดที่มะเร็งปอดชอบแพร่กระจายไป หรือ ไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาต เดินไม่ได้ ช่วยตัวเองไม่ได้ บางรายก็ถ่ายปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ซึ่งเป็นการทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง

โรคมะเร็งปอด โอกาสหายจากโรคมีน้อย มีผลจากการสูบบุหรี่มากถึง 90% กลุ่มที่มีโอกาสหายนั้น คือกลุ่มที่สามารถตัดมะเร็งออกได้หมด ซึ่งมีเพียง 10% หายในที่นี้หมายถึงว่ามีโอกาสอยู่ได้เกิน 5 ปี ผู้ที่ผ่าตัดไม่ได้ อาจรักษาโดยการใช้เคมีบำบัดช่วยลดความ ทุกข์ทรมานและช่วยยืดชีวิตได้บ้างพวกที่อาจจะใช้เคมีบำบัดได้ผลดีมีประมาณ 54% ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วไม่ได้รับการรักษา โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ถึง 1 ปี นั้นไม่มี ผู้ที่รักษาด้วยเคมีบำบัดได้ผล จะมีโอกาสอยู่รอดเกิน 1 ปีได้ 80% เกิน 2 ปีประมาณ 45% ปี อยู่เกิน 3 ปี 7% นับว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นเงินจำนวนที่สูงมาก

วิธีป้องกันโรคมะเร็งปอด ทำได้ง่ายมาก คือ ไม่สูบบุหรี่ หรือ เลิกสูบบุหรี่

โรคมะเร็งปอด เป็นโรคที่ไม่มีอาการแน่นอนในระยะเริ่มแรก ถ้าทราบจากอาการ ก็มักจะสายเกินแก้เสมอ รัฐบาลออสเตรเลีย บังคับให้เขียนหน้าซองบุหรี่ว่า การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้

บุหรี่เป็นเหตุตายก่อนวัยอันสมควร สูบบุหรี่ 1 มวน อายุสั้นลง 5-6 นาที

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
กินตะไคร้ไกลมะเร็ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
คีโมกับมะเร็งและการดำรงชีวิต
ทับทิมบำรุงหัวใจ ยับยั้งมะเร็ง
วิธีพิชิตโรคมะเร็ง
สมุนไพรต้านมะเร็ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
อาการของมะเร็งที่ควรใส่ใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย