สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้>>

มะเร็ง

มะเร็งต่อมธัยรอยด์
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งตับ
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งลำไส้
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์เริ่มต้นก่อนจะพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ของร่างกายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด(hemopoietic stem cell) สามารถพัฒนาเป็นเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ คือเม็ดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอาจทำจากเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ป่วยเอง (autologous SCT) หรือจากผู้อื่น(allogeneic SCT) สำหรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้อื่น ต้องมีลักษณะทางพันธุกรรม(human leukocyte antigenหรือ HAL) เหมือนกับผู้ป่วย โดยต้องเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมที่จะรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง แล้วจึงนำเซลล์ต้นกำเนิดมาให้แก่ผู้ป่วยทางเส้นเลือดดำใหญ่

แหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมี 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ไขกระดูก กระแสเลือด เลือดจากสายรก เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอาจเก็บได้จากตัวผู้ป่วยเอง ญาติของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันกับผู้ป่วย (โอกาสที่HLA เหมือนกับผู้ป่วยประมาณ 25%) หรือผู้ให้ที่ไม่ใช่ญาติจากธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดใช้รักษาโรคไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งหลานชนิด รวมทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรง โรคบกพร่องทางภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ รวมทั้งโรคพันธุกรรมเมตาบอลิสมบางชนิด

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ที่สำคัญคือ มีโอกาสติดเชื้อง่าย เนื่องจากภูมิต้านทานและเม็ดเลือดขาวต่ำ รวมทั้งปฏิกิริยาระหว่างเซลล์ของผู้ให้ต่อผู้ป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้หลายระบบ เช่น ท้องเสีย มีผื่นตามผิวหนัง ตัวเหลือง น้ำตาแห้ง ปากแห้ง เป็นต้น

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด HD ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวเองเป็นวิธีที่ได้ผลดีในผู้ป่วยที่โอกาสหายน้อยด้วยยาเคมีบำบัดในขนาดธรรมดา ผู้ป่วยไม่ต้องการยาใด ๆ ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวเอง ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

***เอกสารเผยแพร่งานวิจัยในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552
ของนายแพทย์สุรพล เวียงนนท์และคณะ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
กินตะไคร้ไกลมะเร็ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
คีโมกับมะเร็งและการดำรงชีวิต
ทับทิมบำรุงหัวใจ ยับยั้งมะเร็ง
วิธีพิชิตโรคมะเร็ง
สมุนไพรต้านมะเร็ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
อาการของมะเร็งที่ควรใส่ใจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ