ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ถ้ำ สถาปัตยกรรมชิ้นเอก

2


อุโมงค์ถ้ำที่วิจิตรตระการตา ด้วยหินงอก หินย้อย ขนาดมโหฬาร ส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติยากที่มนุษย์จะลอกเลียนแบบได้ : หนึ่งในอุโมงค์ถ้ำในลำเขางู จ.กาญจนบุรี


น้ำฝนรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศ กลายเป็นกรดอ่อนๆ ไหลผ่านรอยแตกของหินปูนกัดกร่อนจนเกิดเป็นโพรงใหญ่ที่แม่น้ำทั้งสายไหลผ่านได้ : ถ้ำธารลอดใหญ่ จ. กาญจนบุรี


หินงอก หินย้อย ที่เกิดจากน้ำไหลเซาะภูเขาหินปูน และมีน้ำที่เซาะลงมาตามรอยแตกของผนังและเพดานถ้ำ : ถ้ำธารลอดน้อย จ. กาญจนบุรี

อ่านหน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย