ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ถ้ำ สถาปัตยกรรมชิ้นเอก

3


รูปทรงแปลกตาของหินงอกทรงภูเขาไฟ เกิดในแอ่งที่มี น้ำขังในฤดูฝน และแห้งไปในฤดูร้อน: ถ้ำภูเขาไฟ จ. แม่ฮ่องสอน


ความตื่นตาจาก สถาปัตยกรรมน้ำตกหิน เป็นปรากฎการณ์ของโฟลว์สโตน จากผลึกแร่แคลไซต์ที่เกาะเป็นชั้นๆ ส่งประกายพราวระยับ : วังเมขลา ถ้ำน้ำลาง จ. แม่ฮ่องสอน


ปากปล่องถ้ำ ที่เกิดจากการถล่มตัวของเพดานถ้ำ เกิดเป็นโพรงใหญ่ นำแสงสว่างสู่ภายใน: ถ้ำแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย