Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ถ้ำ สถาปัตยกรรมชิ้นเอก

3


รูปทรงแปลกตาของหินงอกทรงภูเขาไฟ เกิดในแอ่งที่มี น้ำขังในฤดูฝน และแห้งไปในฤดูร้อน: ถ้ำภูเขาไฟ จ. แม่ฮ่องสอน


ความตื่นตาจาก สถาปัตยกรรมน้ำตกหิน เป็นปรากฎการณ์ของโฟลว์สโตน จากผลึกแร่แคลไซต์ที่เกาะเป็นชั้นๆ ส่งประกายพราวระยับ : วังเมขลา ถ้ำน้ำลาง จ. แม่ฮ่องสอน


ปากปล่องถ้ำ ที่เกิดจากการถล่มตัวของเพดานถ้ำ เกิดเป็นโพรงใหญ่ นำแสงสว่างสู่ภายใน: ถ้ำแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com