ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เมืองหลวงของจีน

ราชวงศ์ต้าซาง เมืองหลวงอิน 1350ปีก่อน ค.ศ. - 1046 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์โจวตะวันตก เมืองหลวงเฮา 1046 ปีก่อน ค.ศ. - 771 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์โจวตะวันออก เมืองหลวงลั่วหยาง 770 ปีก่อน ค.ศ. - 256 ปีก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์ฉิน เมืองหลวงเสียนหยาง 221 ปีก่อน ค.ศ. - 206 ปีก่อน ค.ศ.
 ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เมืองหลวงฉางอาน 206 ปีก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 9
ราชวงศ์ชิน เมืองหลวงฉางอาน พ.ศ. 551 - 566 (ค.ศ. 8 - 23)
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เมืองหลวงลั่วหยาง  พ.ศ. 568 - 737 (ค.ศ. 25 - 194)
ราชวงศ์ฮั่นสมัยเฉาเชา  เมืองหลวงซวี่ฉาง พ.ศ. 737 - 763 (ค.ศ. 194 - 220)
ราชวงศ์จิ้นตะวันตก เมืองหลวงลั่วหยาง พ.ศ. 808 - 859 (ค.ศ. 265 - 316)
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก   เมืองหลวงเจียนขั่ง พ.ศ. 860 - 963 (ค.ศ. 317 - 420)
ราชวงศ์สุย  เมืองหลวงต้าซิง พ.ศ. 1124 - 1161 (ค.ศ. 581 - 618)
ราชวงศ์ถัง เมืองหลวงฉางอาน พ.ศ. 1161 - 1450 (ค.ศ. 618 - 907)
ราชวงศ์ซ่งเหนือ เมืองหลวงไคฟง  พ.ศ. 1503 - 1670 (ค.ศ. 960 - 1127)
ราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองหลวงหลินอัน พ.ศ. 1670 - 1822 (ค.ศ. 1127 - 1279)
ราชวงศ์หยวน เมืองหลวงต้าตู พ.ศ. 1807 -  1911 (ค.ศ. 1264 - 1368)
ราชวงศ์หมิง เมืองหลวงหนานจิง พ.ศ. 1911 - 1963 (ค.ศ. 1368 - 1420)
ราชวงศ์หมิง เมืองหลวงปักกิ่ง พ.ศ. 1963 - 2187(ค.ศ.1420-1644)
ราชวงศ์ชิง เมืองหลวงปักกิ่ง พ.ศ. 2187 - 2454 (ค.ศ. 1644 - 1911)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 – 1949 เมืองหลวงปักกิ่งพ.ศ. 2455 - 2471 (ค.ศ. 1912 - 1928)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 เมืองหลวงนานกิง พ.ศ. 2471 - 2480 (ค.ศ. 1928 - 1937)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 เมืองหลวงอู่ฮั่น (ค.ศ. 1934 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 เมืองหลวงฉงชิ่ง (ค.ศ. 1937 - 1945)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 - 1949 เมืองหลวงหนานจิง (ค.ศ. 1945 - 1949)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 – 1949 เมืองหลวงกว่างโจว (ค.ศ. 1949)
สาธารณรัฐจีนปี 1911 – 1949 เมืองหลวงฉงชิ่ง (ค.ศ. 1949)
สาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน เมืองหลวงไทเป พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหลวงปักกิ่ง พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน  

ช่วงเวลาของราชวงศ์และยุคในประวัติศาสตร์จีน

ก่อนประวัติศาสตร์ - ราว 3 ล้านปี – ปี 2100 ก่อน ค.ศ.
ราชวงศ์เซี่ย - ราวปี2100 –1600 ก่อนค.ศ.ราว 500 ปี
ราชวงศ์ซาง - ราวปี1600 -1028 ก่อนค.ศ.ราว 550 ปีขึ้นไป
ราชวงศ์โจว - ราวปี 1027 – 771 ก่อน ค.ศ. ราว 250 ปี
โจวตะวันตก - ปี 770 – 256 ก่อน ค.ศ. ราว 515 ปี
โจวตะวันออก - ปี 221 – 207 ก่อน ค.ศ. รวม 15 ปี
ราชวงศ์ฉิน- ปี 202 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220 รวม 422 ปี
ราชวงศ์ฮั่น - ปี 202 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 8 รวม 210 ปี
ฮั่นตะวันตก - ปี 202 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 8 รวม 210 ปี

ยุคราชวงศ์ใต้ แยกย่อยได้เป็น  

ซ่ง - ค.ศ. 420 – 479
ฉี - ค.ศ. 479 – 502
เหลียง - ค.ศ. 502 – 557
เฉิน   - ค.ศ. 557 – 589

ยุคราชวงศ์เหนือ แยกย่อยได้เป็น  

เว่ยเหนือ - ค.ศ. 386 – 534
เว่ยตะวันออก - ค.ศ. 534 – 550
เว่ยตะวันตก - ค.ศ. 535 – 556
ฉีเหนือ  - ค.ศ. 550 – 557
โจวเหนือ - ค.ศ. 557 – 581
ราชวงศ์สุย  - ค.ศ. 581 – 618 รวม 38 ปี
ราชวงศ์ถัง - ค.ศ. 618 – 907 รวม 290 ปี
ยุคห้าราชวงศ์ และยุคสิบแคว้น - ค.ศ. 907 – 960 รวม 54 ปี

ยุคห้าราชวงศ์  

โฮ่วเหลียง - ค.ศ. 907 – 923
โฮ่วถัง - ค.ศ. 923 – 936
โฮ่วจิ้น - ค.ศ. 936 – 946
โฮ่วฮั่น - ค.ศ. 947 – 950
โฮ่วโจว - ค.ศ. 951 – 960

ยุคสิบแคว้น

อู๋ - ค.ศ. 902 – 937
ถังใต้ - ค.ศ. 937 – 975
เฉียนสู - ค.ศ. 907 – 925
โฮ่วสู - ค.ศ. 934 – 965
อู๋เยี่ยว์ - ค.ศ. 907 – 978
ฉู่ - ค.ศ. 926 – 951
หมิ่น - ค.ศ. 909 – 945
ฮั่นใต้ - ค.ศ. 937 – 975
ผิงใต้ หรือ จิงหนาน - ค.ศ. 924 – 963
ฮั่นเหนือ - ค.ศ. 951 – 979
ราชวงศ์ซ่ง - ค.ศ. 960 – 1279 รวม 320 ปี
ซ่งเหนือ - ค.ศ. 960 – 1127 รวม 168 ปี
ซ่งใต้ - ค.ศ. 1127 – 1279 รวม 153 ปี

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ