ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เชื้อชาติฮั่น
ชนชาติแมนจู
ชนชาติมองโกล
ชนชาติจ้วง
ชนชาติทิเบต

ชนเผ่า

ชนชาติทิเบต

เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของทิเบต ภาษาของชนชาติทิเบตเป็นภาษาสาขาย่อยภาษาทิเบตของสายภาษาจีน-ทิเบต ชนชาติทิเบตดำเนินชีวิตด้วยการเกษตรและการปศุสัตว์ เป็นหลัก ส่วนชาวเมืองส่วนใหญ่จะทำหัตถกรรม อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม ชาวทิเบตนับถือศาสนาพุทธนิกายทิเบต ชาวทิเบตมีนิสัยร่าเริงและมีความถนัดในการร้องเพลงและเต้นรำ เพลงทิเบตไพเราะมาก เวลาร้องเพลงจะเต้นรำด้วยเสื่อผ้าชุดประจำชนชาติทิเบตคือ ข้างบนใส่เสื้อแขนยาวที่ทำด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ผู้ชายจะใส่เสื้อคลุมยาวตัวกว้างไว้ข้างนอก

ส่วนผู้หญิงใส่เสื้อคลุมยาวที่ไม่มีแขนและใส่สายคาดเอว ในเอวผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่ผ้าคลุมผืนยาวที่มีสีสันหลากหลายเพิ่มในด้านหน้าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงชาวทิเบตต่างก็ไว้หางเปียและชอบใส่เครื่องแต่งกายแบบต่างๆ ในพื้นที่ที่ต่างกันของทิเบต เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็จะแตกต่างกันไปด้วย อาหารหลักของชาวทิเบตคือ จันบา(ทำด้วยข้าวสาลีบนที่ราบสูงและถั่วลันเตา) ชอบดมชาเนย น้ำชาใส่นมและเหล้าที่ทำด้วยข้าวสาลีบนที่ราบสูง และชอบกินเนื้อวัวและเนื้อแพะ ในสมัยโบราณผู้ที่อาศัยอยู่ที่ราบสูงทิเบตเมื่อตายลงมักนิยมฝังด้วยดิน แต่ปัจจุบันชาวทิเบตนิยมฝังโดยทองฟ้าเผาศพหรือฝังศพในน้ำ

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย