Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระคาถาชินบัญชร

พุทธานุสติ   ธัมมานุสติ   สังฆานุสติ

อานุภาพแห่งคาถาชินบัญชร

chin1.jpg (10538 bytes)

ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้
เป็นประจำอยู่อย่างสม่ำเสมอ
จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล
ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ามากกล้ำกราย
ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม
เกิดลาภผลพูนทวี
ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ
ทำน้ำมนต์รดแก้สรรพโรคภัยเป็นมงคลชีวิต
มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา
จะเดินทาง สวด 10 จบ แล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ.

พระคาถาชินบัญชร
คำแปล
อานิสงส์ชินบัญชร
อานุภาพแห่งคาถาชินบัญชร

ก่อนที่จะเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com