ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ต้นกำเนิดคริสตมาส

ข่าวดี
ทูตสวรรค์มาปรากฎแก่พวกเลี้ยงแกะกลางทุ่งนา และกล่าวว่า "เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย วันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย ได้มาบังเกิดแล้ว ท่านจะพบพระกุมาร พันผ้าอ้อมวางอยู่ในรางหญ้า"

พบพระกุมาร
พวกคนเลี้ยงแกะจึงรีบพากันไปดู แล้วพบพระกุมารตามที่ทูตสวรรค์บอก เขาจึงสรรเสริญพระเจ้า

 

ตามดาว
ภายหลังได้มีนักปราชญจากทิศตะวันออก มาขอเข้าเฝ้าพระกุมาร เพราะเขาได้เห็นดวงดาวของท่านปรากฎขึ้น และๆได้ตามดาวมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม   กษัตริย์เฮโรดจึงวุ่นวายพระทัย ถามจนได้ความ จึงให้นักปราชญไปหาพระกุมาร พบแล้วให้กลับมาแจ้งพระองค์ เฮโรดหวังจะฆ่าพระกุมารเสีย

ถวายเครื่องบรรณาการ
เมื่อนักปราชญ์ออกมา ดาวก็ปรากฎขึ้นอีก และนำท่านไปยังสถานที่ที่พระกุมารอยู่ ที่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม เขาจึงถวายเครื่องบรรณาการ แล้วกลับไปทางอื่นดังทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่ท่าน

หนีไปอียิปต์
ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์มาบอกให้โยเซฟ พามารีย์และพระกุมารหนีไปอียิปต์ เพราะเฮโรดสั่งฆ่าเด็กตั้งแต่ 2 ขวบลงมา ที่เบ็ธเลเฮ็มและบริเวณใกล้เคียง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ