ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ต้นกำเนิดคริสตมาส

ข่าวดี
ทูตสวรรค์มาปรากฎแก่พวกเลี้ยงแกะกลางทุ่งนา และกล่าวว่า "เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย วันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย ได้มาบังเกิดแล้ว ท่านจะพบพระกุมาร พันผ้าอ้อมวางอยู่ในรางหญ้า"

พบพระกุมาร
พวกคนเลี้ยงแกะจึงรีบพากันไปดู แล้วพบพระกุมารตามที่ทูตสวรรค์บอก เขาจึงสรรเสริญพระเจ้า

 

ตามดาว
ภายหลังได้มีนักปราชญจากทิศตะวันออก มาขอเข้าเฝ้าพระกุมาร เพราะเขาได้เห็นดวงดาวของท่านปรากฎขึ้น และๆได้ตามดาวมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม   กษัตริย์เฮโรดจึงวุ่นวายพระทัย ถามจนได้ความ จึงให้นักปราชญไปหาพระกุมาร พบแล้วให้กลับมาแจ้งพระองค์ เฮโรดหวังจะฆ่าพระกุมารเสีย

ถวายเครื่องบรรณาการ
เมื่อนักปราชญ์ออกมา ดาวก็ปรากฎขึ้นอีก และนำท่านไปยังสถานที่ที่พระกุมารอยู่ ที่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม เขาจึงถวายเครื่องบรรณาการ แล้วกลับไปทางอื่นดังทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่ท่าน

หนีไปอียิปต์
ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์มาบอกให้โยเซฟ พามารีย์และพระกุมารหนีไปอียิปต์ เพราะเฮโรดสั่งฆ่าเด็กตั้งแต่ 2 ขวบลงมา ที่เบ็ธเลเฮ็มและบริเวณใกล้เคียง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย