ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ต้นกำเนิดคริสตมาส

คำพยากรณ์ถึงการมาประสูติของพระคริสต์
ก่อนพระเยซูจะประสูติประมาณ 700 ปี ได้มีผู้พยากรณ์เกี่ยวกับ การบังเกิด การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ ของพระองค์ไว้ก่อนแล้ว

ทูตสวรรค์ปรากฎแก่มารีย์
มารีย์เป็นสาวพรหมจารีย์ เธอได้หมั้นกับโจเซฟ ทูตสวรรค์ได้ปรากฎแก่เธอ และแจ้งว่าเธอจะตั้งครรภ์ โดยเดชของพระเจ้า แม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงาน และบุตรนั้นจะเป็นชาย จงให้ชื่อว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง

ทูตสวรรค์แจ้งโทษแก่โยเซฟในฝัน
เมื่อโยเซฟทราบว่ามารีย์ตั้งครรภ์ จึงคิดถอนหมั้นเสีย ทูตสวรรค์จึงปรากฎในความฝัน และให้โยเซฟรับมารีย์มาเป็นภรรยา เพราะผู้ที่ปฎิสนธิในครรภ์ของนาง เป็นโดยเดชของพระเจ้า นางจะคลอดบุตรเป็นชาย จงตั้งชื่อว่า เยซู

 

สู่เบ็ธเลเฮ็ม
ในเวลานั้นได้มีคำสั่งจากพระจักรพรรดิโรมัน ให้จดทะเบียนสำมพโนครัวทั่วแผ่นดิน ทุกคนต่างก็ไปลงทะเบียนยังบ้านเกิดของตน โจเซฟกับมารีย์จึงเดินทางไปยังเบ็ธเลเฮ็ม และครรภ์ของนางก็แก่มากแล้วด้วย

ในคอกสัตว์
เมื่อทั้งสองยังอยู่ที่เบ็ธเลเฮ็ม มารีย์ก็ประสูติพระกุมาร นางเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะไม่มีที่ว่างในโรงแรม

อ่านต่อหน้า 2 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ