สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

        ภูติผีกำลังเข้าสิงยุโรป.....ภูติผีแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ มหาอำนาจแห่งยุโรป ที่เก่าแก่ ได้ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขับไล่ ภูติผีตัวนี้ สันตปาปา และพระเจ้าซาร์ เมตตานิค และไกเซอร์ เพรนซ์ ราดิกัล และตำรวจลับเยอรมัน มีพรรคฝ่ายค้านที่ใดบ้าง ที่ไม่ถูกใส่ไคล้ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาล ที่ครองอำนาจอยู่ มีพรรคที่กุมอำนาจบริหาร ที่ใดบ้าง ที่ไม่เคยให้ร้ายต่อพรรคอื่น ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อทำลายพรรคที่ก้าวหน้ากว่า หรือพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ ปฏิกิริยาต่อมัน จากข้อเท็จจริงนี้ แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ สองอย่าง

1. ลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้เป็นที่ยอมรับ ของบรรดามหาอำนาจยุโรป ทั้งหลายว่าเป็น " อำนาจ " โดยตัวมันเอง

2. มันถึงเวลาแล้ว ที่คอมมิวนิสต์ จะประกาศทัศนะ เป้าหมาย และแนวโน้ม ของตนเอง ต่อชาวโลก เพื่อที่จะเผชิญหน้า กับนิทานที่ใส่ไคล้ เกี่ยวกับภูติผีคอมมิวนิสต์ ด้วยคำประกาศ ของพรรคเอง

เมื่อถึงจุดนี้ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ สัญชาติต่างๆ ได้เปิดประชุมขึ้น ณ กรุงลอนดอน และได้ร่างประกาศ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้ ซึ่งจะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เฟลมมิช และเดนนิช.

| หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย