สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

        ภูติผีกำลังเข้าสิงยุโรป.....ภูติผีแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ มหาอำนาจแห่งยุโรป ที่เก่าแก่ ได้ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขับไล่ ภูติผีตัวนี้ สันตปาปา และพระเจ้าซาร์ เมตตานิค และไกเซอร์ เพรนซ์ ราดิกัล และตำรวจลับเยอรมัน มีพรรคฝ่ายค้านที่ใดบ้าง ที่ไม่ถูกใส่ไคล้ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาล ที่ครองอำนาจอยู่ มีพรรคที่กุมอำนาจบริหาร ที่ใดบ้าง ที่ไม่เคยให้ร้ายต่อพรรคอื่น ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เพื่อทำลายพรรคที่ก้าวหน้ากว่า หรือพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ ปฏิกิริยาต่อมัน จากข้อเท็จจริงนี้ แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ สองอย่าง

1. ลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้เป็นที่ยอมรับ ของบรรดามหาอำนาจยุโรป ทั้งหลายว่าเป็น " อำนาจ " โดยตัวมันเอง

2. มันถึงเวลาแล้ว ที่คอมมิวนิสต์ จะประกาศทัศนะ เป้าหมาย และแนวโน้ม ของตนเอง ต่อชาวโลก เพื่อที่จะเผชิญหน้า กับนิทานที่ใส่ไคล้ เกี่ยวกับภูติผีคอมมิวนิสต์ ด้วยคำประกาศ ของพรรคเอง

เมื่อถึงจุดนี้ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ สัญชาติต่างๆ ได้เปิดประชุมขึ้น ณ กรุงลอนดอน และได้ร่างประกาศ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านี้ ซึ่งจะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เฟลมมิช และเดนนิช.

| หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ