สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คาร์ล มาร์กซ์

            คาร์ล มาร์กซ์ เกิดที่เมือง Trier ในปี ค.ศ. 1818 ในครอบครัวชาวยิว เยอรมันนี ซึ่งหันมา เลื่อมใสศาสนาคริสต์ ในขณะที่ศึกษา อยู่ในกรุงบอนน์ และเบอร์ลิน เขาได้รับอิทธิพล ทางความคิด แนวปรัชญา จากทฤษฎีไดอเล็คติค ของเฮเกล อยู่มาก แต่ต่อมา ภายหลังเขากลับไม่เห็นด้วย กับความคิดเชิงอุดมคติ ของเฮเกล
            " คำประกาศ แห่งความเสมอภาค " (The Communist Manifesto) นี้ เป็นงานเขียน ที่มาร์กซ์ กับเองเกลส์ ร่วมกันเขียนขึ้น อย่างเร่งรีบ ขณะอยู่ในกรุงบรัซเซล เพื่อที่จะมอบงานชิ้นนี้ ให้แก่ สันนิบาตคอมมิวนิสต์ (Communist League) และหลังจาก ที่มาร์กซ์ ได้เข้าร่วมการปฏิวัติ ในปี 1848 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ แล้วเขาก็หนี ไปยังลอนดอน และ ณ ที่นี่เอง ที่เขาและครอบครัว ได้พบกับความยากจน ค่นแค้น อย่างแสนสาหัส ที่เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะได้อาศัยความช่วยเหลือ ทางการเงิน จากเองเกลส์ เพื่อนรุ่นน้องของเขา นั่นเอง
            เขาได้เป็นผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ประจำกรุงลอนดอน และได้ใช้เวลา ส่วนใหญ่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ แห่งชาติของอังกฤษ เพื่อศึกษา วิจัย ปัญหาการต่อสู้ ทางชนชั้น ของมวลมนุษย์ อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ เขายังได้วิจัย ระบบเศรษฐกิจ ที่จะนำมา ซึ่งความก้าวหน้าแห่ง สังคม งานชิ้นสำคัญ ชิ้นแรกของเขา ที่ปรากฏออกมา คือหนังสือ Das Kapital ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ ในปี ค.ศ. 1867 งานชิ้นอื่นก็มี The Poverty of Philosophy (ซึ่งเลนิน ได้นำเอาข้อความที่สำคัญ บางตอนไปอ้างอิงใน The State and Revolution งานชิ้นแรก ของเขา) Theories of Surplus Value และ The German Ideology
            มาร์กซ์ อาศัยอยู่ใน กรุงลอนดอน ในฐานะผู้ถูกเนรเทศ จนกระทั่ง ถึงแก่กรรมในปี 1883

กลับหน้าแรก >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ