สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 1

    ชนชั้นกระฎุมพี (อ่านว่า กระดุมพี) หมายถึง ชนชั้นของนายทุนสมัยใหม่ ผู้เป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตของสังคม และเป็นนายจ้าง ของกรรมกรรับจ้าง ส่วนชนชั้น กรรมาชีพนั้นหมายถึง ชนชั้นกรรมกรรับจ้างสมัยใหม่ ผู้ซึ่งปราศจากปัจจัย การผลิต เป็นของตนเอง ถูกบังคับให้ขายแรงงานของตน เพื่อการดำรงชีพ (เองเกลส์ เชิงอรรถ ในต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ ปี 1888)

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย