Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 1

    ชนชั้นกระฎุมพี (อ่านว่า กระดุมพี) หมายถึง ชนชั้นของนายทุนสมัยใหม่ ผู้เป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตของสังคม และเป็นนายจ้าง ของกรรมกรรับจ้าง ส่วนชนชั้น กรรมาชีพนั้นหมายถึง ชนชั้นกรรมกรรับจ้างสมัยใหม่ ผู้ซึ่งปราศจากปัจจัย การผลิต เป็นของตนเอง ถูกบังคับให้ขายแรงงานของตน เพื่อการดำรงชีพ (เองเกลส์ เชิงอรรถ ในต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ ปี 1888)

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com