สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 3

         หมายถึง ความชำนาญ ในการผลิตสิ่งของ ที่ในสมัยก่อนหน้านี้ ได้ทำให้ ช่างฝีมือ หรือคนงานนั้นๆ มีคุณค่า (ศักดิ์ศรี) ในสังคม (ผู้แปล)

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย