สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 4

       สังคมสตรี หมายถึง ระบบที่ถือเอาสตรี เป็นของกลาง ในด้านความสัมพันธ์ ทางเพศ ส่วนในด้านความสัมพันธ์ ทางสังคมอื่นๆ ก็ดำเนินไปเช่นเดิม ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศชาย และเพศหญิง ในสังคมจนถึงปัจจุบันนี้ แบ่งออกได้ เป็นสองแบบคือ ความสัมพันธ์ ทางสังคม และความสัมพันธ์ทางเพศ (ผู้แปล) 

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย