Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 5

       ส่งที่เน้นไปยังเยอรมนีโดยตรง ที่ซึ่งเจ้าที่ดินขุนนาง ได้ทำการ เพาะปลูกขึ้น ในที่ดินของเขาเอง โดยผู้ดูแลทรัพย์สินของเขา และโดยการขายโรงงาน น้ำตาลบีทรูต และเหล้ามันฝรั่ง ส่วนขุนนางอังกฤษ ซึ่งร่ำรวยกว่าขุนนางพวกนี้ มีกลที่แยบยลกว่า พวกเขาได้เข้าไปทำ ธุระกิจ ทางการค้าขายสต๊อค ซึ่งได้กำไรดีกว่า (เองเกลส์ 1888)

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com