สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 5

       ส่งที่เน้นไปยังเยอรมนีโดยตรง ที่ซึ่งเจ้าที่ดินขุนนาง ได้ทำการ เพาะปลูกขึ้น ในที่ดินของเขาเอง โดยผู้ดูแลทรัพย์สินของเขา และโดยการขายโรงงาน น้ำตาลบีทรูต และเหล้ามันฝรั่ง ส่วนขุนนางอังกฤษ ซึ่งร่ำรวยกว่าขุนนางพวกนี้ มีกลที่แยบยลกว่า พวกเขาได้เข้าไปทำ ธุระกิจ ทางการค้าขายสต๊อค ซึ่งได้กำไรดีกว่า (เองเกลส์ 1888)

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย