สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

คำอธิบาย 7


     หมายถึงกลุ่มที่สนับสนุน หนังสือพิมพ์ La Reforme ซึ่งตีพิมพ์ในปารีส ระหว่างปี 1843 - 1850

กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย