สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

ชนชั้นกระฎุมพี และชนชั้นกรรมาชีพ

              ประวัติศาสตร์ แห่งสังคมทั้งหลาย ที่ดำรงมาจนกระทั่ง ทุกวันนี้ เป็นประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสู้ทางชนชั้น
            นายทาส และนางทาส คนชั้นสูง และคนชั้นต่ำ ขุนนาง และไพร่ สมาชิกสมาคม อาชีพ และช่างรับจ้าง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ ต่างก็ธำรงอยู่ในสถานะ ตรงกันข้าม อันแน่นอน ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และดำเนินการต่อสู้ อันปรากฏชัด และไม่ปรากฏชัด โดยมิหยุดยั้ง ซึ่งการต่อสู้นี้ แต่ละครั้งอาจจบลง ด้วยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม ทั่วๆ ไป หรือโดยความทุกข์ยาก สูญสิ้นร่วมกัน ของชนชั้นที่ต่อสู้ แข่งขันกันนี้
            ในช่วงแรกๆ ของประวัติศาสตร์ ในเกือบทุกแห่ง เราจะพบการจัดแจงสังคม อย่างซับซ้อน ให้เข้าสู่ระเบียบต่างๆ มากมาย นั่นคือการลำดับชนชั้นต่างๆ ที่ซับซ้อน แห่งตำแหน่งทางสังคม ในสมัยโรมโบราณ เราพบขุนนาง อัศวิน ราษฎรชั้นต่ำ และทาส ในยุคกลาง เราพบ ขุนนางศักดินา บริพาร สมาชิกสมาคมอาชีพ ช่างรับจ้าง คนฝึกงาน และทาส และในเกือบทุกชนชั้นเหล่านี้ ต่างก็จัดอยู่ในลำดับชนชั้น ที่ปกครองลดหลั่นกันลงมา
          สังคมกระฎุมพีสมัยใหม่ ซึ่งได้เจริญขึ้นมาจาก ความเสื่อมโทรม ของสังคมศักดินา ก็ยังไม่สามารถกำจัด ความขัดแย้งทางชนชั้นได้ มันกลับได้สถาปนาชนชั้นใหม่ เงื่อนไข การกดขี่ใหม่ รูปแบบการต่อสู้ใหม่ แทนที่ชนชั้น และสภาพการณ์เก่า โดยสิ้นเชิง


         ในยุคเรา อันเป็นยุคแห่งชนชั้นกระฎุมพี ได้ครอบครองลักษณะ แห่งความแตกต่างนี้ และยังเปิดเผย ความขัดแย้ง ทางชนชั้นนี้ อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น สังคมทั้งมวลนับวัน ยิ่งจะแตกแยก ออกเป็นสองค่ายใหญ่ ที่เป็นปฏิปักษ์กัน แตกแยกออก เป็นสองชนชั้นใหญ่ ที่เผชิญหน้ากันโดยตรง .....ชนชั้นกระฎุมพี และชนชั้นกรรมาชีพ
         จากทาสสมัยกลาง ก็กลายเป็นอิสระชน ของยุคเมืองสมัยแรกๆ และจากอิสระชน เหล่านี้เองพื้นฐาน ของชนชั้นกระฎุมพี ระยะเริ่มแรก ก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา
         การค้นพบอเมริกา การแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรอาฟริกา ได้เปิดพื้นที่อันอุดม ให้กับการเจริญเติบโต ของชนชั้นกระฎุมพี ตลาดในอินเดียตะวันออก และจีน การเปิดอาณานิคม ในทวีปอเมริกา การค้าขาย กับบรรดาอาณานิคม ต่างๆ การเพิ่มกรรมวิธี แห่งการแลกเปลี่ยน และสินค้า โดยทั่วไป ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดัน ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อการพาณิชย์ การเดินเรือ การอุตสาหกรรม และโดยทางนี้ ได้ส่งผลปลุกเร่ง ส่วนที่ปฏิวัติในสังคม ที่ง่อนแง่นด้วยพัฒนาการ ที่รวดเร็ว
            ระบบอุตสาหกรรมศักดินา ภายใต้การผูกขาด ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยระบบสมาคมอาชีพ (Closes Guilds) ก็กลายเป็นสิ่งที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่เพิ่มมากขึ้น ของตลาดใหม่ ระบบโรงงาน ได้ก่อตัวมันขึ้นแทนที่ พวกสมาคมอาชีพ ที่รวมตัวกัน ได้สลายตัวไป ในการแบ่งสรรแรงงาน ในแต่ละโรงงานต่างๆ
          ขณะที่ตลาดได้ขยายออกไป อย่างไม่หยุดยั้ง ความต้องการของผู้บริโภค ก็ขยายตัว ตามไปเรื่อยๆ แม้แต่ระบบโรงงาน ก็ไม่เพียงพออีกต่อไป ทันทีหลังจากนั้น ไอน้ำ และเครื่องจักรกล ก็ได้ปฏิวัติการผลิตใหม่ แบบอุตสาหกรรม โรงงาน ได้ถูกแทนที่ ด้วยอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ทันสมัย และฐานะของชนชั้นกลาง อุตสาหกรรม ก็ถูกแทนที่โดย เศรษฐีอุตสาหกรรม อันเป็นผู้นำของกองทัพ อุตสาหกรรมทั้งหลาย.....ชนชั้นกระฎุมพี สมัยใหม่

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย