สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

เหมือนกับพระ มักจะร่วมมือกับเจ้าที่ดิน ดังนั้นพวกพระนักสังคมนิยม ก็มักจะ ร่วมทางไปกับ สังคมนิยมศักดินาเสมอ ไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่า การย้อมสี แห่งสังคมนิยม ให้กับการถือศีลแบบคริสต์ ศาสนาคริสต์ไม่เคยพูดต่อต้าน ทรัพย์สินส่วนบุคคล การแต่งงาน และรัฐดอกหรือ มันไม่เคยสั่งสอนถึงกุศล และความยากจน ความเป็นโสด และการภาวนา ใช้ชีวิตในวัด และโบสถ์ แห่งแม่พระดอกหรือ สังคมนิยมคริสต์ชน เห็นเพียงน้ำมนต์ ซึ่งพวกพระชโลมให้หัวใจ ที่รุ่มร้อนของพวกขุนนาง

         ข) สังคมนิยมกระฎุมพีผู้น้อย พวกขุนนางศักดินา ไม่เป็นเพียงชนชั้นเดียวเท่านั้น ที่ถูกทำลาย และมิใช่ชนชั้นเดียว ที่เงื่อนไขความเป็นอยู่ ถูกทำให้เจ็บปวดร้าว และตายไป ในบรรยากาศ ของสังคมกระฎุมพีสมัยใหม่ คนเมืองในสมัยกลาง และเจ้าของนาขนาดเล็ก ที่เคยเป็นต้นกำเหนิด ของกระฎุมพีสมัยใหม่ ในประเทศที่ซึ่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม ยังด้อยอยู่ ชนชั้นทั้งสองนี้ ยังคงแพร่ขยายอยู่ เคียงข้างกระฎุมพี ที่เจริญขึ้น
            ในประเทศ ที่อารยธรรมสมัยใหม่ ได้พัฒนาอย่างเต็มขั้นแล้ว ชนชั้นใหม่ กระฎุมพีผู้น้อย ได้ก่อร่างขึ้นมีสถานะขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างชนชั้นกระฎุมพี และชนชั้นกรรมาชีพ และได้ยกตนเอง เป็นส่วนประกอบอันหนึ่ง ของสังคมกระฎุมพี แต่อย่างไรก็ตามสมาชิก แต่ละคน ของชนชั้นนี้ มักจะถูกเหวี่ยง ลงสู่สถานะแห่งชนชั้นกรรมาชีพ โดยกิจกรรมของ การแข่งขัน และขณะที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่พัฒนาไป มันยิ่งเห็นระยะเวลา ที่ใกล้เข้ามา แห่งความล่มสลาย ของการที่เป็นส่วนอิสระ ของสังคมสมัยใหม่ ด้วยการถูกแทนที่โดยผู้คุม ผู้ดูแลที่ดิน และเจ้าของร้านค้าในโรงงาน การเกษตรกรรม และการพาณิชย์ ตามลำดับ
            ดังนั้น ในประเทศต่างๆ เช่นฝรั่งเศส ที่ซึ่งมีชาวนา มากกว่าครึ่งหนึ่ง ของประชากรทั้งหมด เป็นธรรมดาอยู่เองที่ว่า นักเขียนที่อยู่ข้างชนชั้นกรรมาชีพ ต่อต้าน กระฎุมพี จะใช้มาตรฐานของชานชาวนา และกระฎุมพีผู้น้อย และจากจุดยืน ของชนชั้น ระหว่างกลางเหล่านี้ มาเป็นปากเสียง แทนชนชั้นคนงาน ในการวิจารณ์การ " ปกครอง " ของเหล่ากระฎุมพี ดังนั้น สังคมนิยมกระฎุมพีผู้น้อย ก็เกิดขึ้น ซิสมอนดีเป็นหัวหน้า ของสำนักนี้ ไม่เพียงแต่ในฝรั่งเศสเท่านั้น ในอังกฤษเองเช่นกัน


            สังคมนิยมสำนักนี้ ได้วิเคราะห์แยกแยะ ความขัดแย้ง ของเงื่อนไข ทางการผลิต สมัยใหม่ ด้วยความหลักแหลมยิ่ง เขาได้เปิดโปงคำเสแสร้งขออภัย ของนักเศรษฐศาสตร์ เขาได้พิสูจน์ให้เห็น ถึงผลสะท้อนแห่งความหายนะ ของเครื่องจักร และแบ่งสรรแรงงาน การแบ่งสรรทุน และที่ดินในชนส่วนน้อย การผลิตล้น และวิเคราะห์การณ์ต่างๆ เขาได้ชี้ ให้เห็นความหายนะ อันหนีไม่พ้น ของกระฎุมพีผู้น้อย และชาวนา ความทุกข์ทรมาน ของกรรมาชีพ ความไม่มีกฎเกณฑ์ทางการผลิต ความไม่เสมอภาค ในการแบ่งสรร ความมั่งคั่ง สงครามอุตสาหกรรม แห่งการทำลายล้างระหว่างชาติ การล้มล้างโครงสร้าง ของศีลธรรม ของความสัมพันธ์ ทางครอบครัวแบบเก่า และสัญชาติแบบเก่า อันจะเกิดขึ้น จากชนชั้นกระฎุมพี อย่างแย้งไม่ได้
            อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่แท้จริงของเขา สังคมนิยมแบบนี้ หวังที่จะฟื้นฟูปัจจัย ทางการผลิต และทางการแลกเปลี่ยนเดิม พร้อมทั้งความสัมพันธ์ ทางด้านทรัพย์สินแบบเก่า หรือล้อมกรอบ วิธีการผลิต และการแลกเปลี่ยนแบบใหม่ ไว้ภายในโครงครอบ แห่งความสัมพันธ์ ทางทรัพย์สินแบบเก่า ซึ่งจะต้องหรือเกิดขึ้น เพื่อแตกระเบิด โดยวิธีการ เหล่านั้น ในกรณีใดๆ เหล่านี้ พวกเขาเป็นทั้งพวกปฏิกิริยา และพวกเพ้อฝัน
            ข้อสรุปของเขาก็คือ " สหกรณ์สมาคมอาชีพ เพื่อโรงงาน และความสัมพันธ์ แบบศักดินา เพื่อเกษตรกรรม "
            ท้ายสุด เมื่อข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตร์ ที่ยากจะเอาชนะ ได้ขับไล่ผล แห่งความมึนงง จากการหลอกหลอนตนเอง ออกไปแล้ว สังคมนิยมสำนักนี้ จะต้องพินาศลง ด้วยกำปั้นที่ทุกข์ทรมาน ของความโศกเศร้า
              ค) สังคมนิยมเยอรมัน หรือสังคมนิยม " ขนานแท้ " วรรณกรรมสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ ของฝรั่งเศสที่กำเหนิดขึ้น ภายใต้ความกดดัน แห่งอำนาจของกระฎุมพี และที่เป็นการแสดง ถึงการต่อสู้ ต่อต้านอำนาจนี้ ได้ถูกนำเข้ามาในเยอรมัน ในเวลาที่ กระฎุมพีของประเทศนี้ เพิ่งจะเริ่มการต่อสู้ กับระบบ อำนาจเด็ดขาดศักดินา
            นักปรัชญา อาจจะเป็นนักปรัชญา และปัญญาชนชาวเยอรมัน ได้รับเอา วรรณกรรม เหล่านี้ไว้อย่างกระหาย โดยลืมไปว่า สภาพสังคมฝรั่งเศส มิได้ตามเข้ามา ในเยอรมัน พร้อมด้วยข้อเขียนเหล่านี้ ในการนำมาประยุกต์ ใช้กับสภาพสังคมเยอรมัน วรรณกรรม ฝรั่งเศสชิ้นนี้ ได้สูญเสียความสำคัญ ในด้านการปฏิบัติเฉพาะหน้า ของมันไปสิ้น และยังคง ก็แต่ลักษณะแห่งวรรณกรรม แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น ดังนั้น สำหรับนักปรัชญา เยอรมัน ในศตรรษที่ 18 ความปรารถนา ที่จะมีนักปฏิวัติดังเช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส ครั้งแรกนั้น เป็นความต้องการ ในรูปแบบเดียวกับหนังสือ " เหตุผลทางการปฏิบัติ " (Critique of Practical Reason ของ Kant) โดยทั่วๆ ไป และการแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ เจตจำนงอันแท้จริง ของมนุษย์ชาติโดยทั่วไป ที่ส่อแสดงอยู่ในดวงตาของเขา ก็เป็นการแสดง เจตจำนงของกระฎุมพี นักปฏิวัติฝรั่งเศส โดยทั่วๆ ไปนั่นเอง
            ผลงานของวรรณกรรมเยอรมัน ที่ผลิตขึ้นเป็นเพียง การนำเอาความคิดแบบใหม่ ของฝรั่งเศส มาผสมผสาน กับความคิดปรัชญาโบราณของตน หรือไม่ก็โดยการเพิ่มความคิด แบบใหม่ของฝรั่งเศสเข้ามา โดยปราศจาก การละทิ้งโลกทัศน์ ทางปรัชญาของตน เสียก่อน
            การยึดเอามา เป็นของตนเองเช่นนี้ เกิดขึ้นโดยทางเดียวกัน กับการเอาภาษา ต่างชาติ มาเป็นของตน โดยวิธีการแปล
            มันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ถึงวิธีการที่พระ ได้ดัดแปลงชีวิต ที่ธรรมดา ของนักบุญ ชาวคาธอลิค จากต้นฉบับของงานวรรณกรรม ของพวกนอกศาสนา ที่เก่าแก่ ได้เขียนขึ้น อย่างไร วรรณกรรมเยอรมัน ได้แปลงวรรณกรรมฝรั่งเศส ที่หยาบๆ โดยขบวนการ เช่นเดียวกันนี้ เขาได้เขียนความไม่ได้สติ ทางปรัชญาของเขา ภายใต้รากเง่า ของฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น จากวิจารณ์ของฝรั่งเศส ถึงหน้าที่ทางเศรษฐกิจของเงิน พวกเขาก็ได้เขียน "Alienation of Humanity " และจากการวิจารณ์ เรื่องสภาพ แห่งชนชั้น กระฎุมพีฝรั่งเศส พวกเขาก็ได้เขียน " Dethronement of the Category of the General " และเรื่องอื่นๆ อีก
            วรรณกรรมสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ของฝรั่งเศส ได้ถูกทำให้เสื่อมคุณค่าลง อย่างเห็นได้ชัด และหลังจาก มันได้ตกอยู่ในมือ ของเยอรมัน และใช้ในการอธิบาย การต่อสู้ทางชนชั้น พวกเยอรมัน ก็เกิดความสำนึก ขึ้นมาว่า ตนเองได้หลุด ออกจาก " ความเห็นด้านเดียว ของฝรั่งเศส " และก่อความรู้สึก ว่าตนเอง หาได้เป็นตัวแทน ของความต้องการ ที่แท้จริงไม่ หากแต่เป็นตัวแทน ของความต้องการสัจจะ ตนเองหาได้ เป็นตัวแทน แห่งผลประโยชน์ ของชนชั้นกรรมาชีพ หากแต่เป็นตัวแทน แห่งผลประโยชน์ ของธรรมชาติ มนุษย์ผู้ไม่มีชนชั้น ไม่มีความจริง และคงอยู่ในอาณาจักร อันมืดมน แห่งความนึกคิด ทางปรัชญาเท่านั้น
            ในขณะที่สังคมนิยมเยอรมัน กำลังพร่ำสอนลูกศิษย์ของมัน อย่างเคร่งเครียด จริงจัง และสรรเสริญปรัชญา ที่หยาบๆ ของมันตามแฟชั่น ของนักเล่นกลอยู่นั้น มันก็ค่อยๆ สูญเสีย ความเขลา ที่อวดรู้ของมันเอง ทีละเล็กละน้อย
            การต่อสู้ของกระฎุมพีเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของกระฎุมพีชาวปรัชเชียน เพื่อต่อต้านขุนนางศักดินา และระบบสมบรูณาญาสิทธิราช หรืออีกนัยหนึ่งการเคลื่อนไหว ของพวกเสรีนิยม ได้ทวีความรุนแรง และจริงจังยิ่งขึ้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ