สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

สถานะของคอมมิวนิสต์ ในความสัมพันธ์ต่อพรรคต่างๆที่อยู่ตรงข้าม

           ดังได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์อันแน่นชัด ระหว่างคอมมิวนิสต์ กับพรรคแรงงาน อื่นๆ อาทิเช่น Chartists ในอังกฤษ และกลุ่มนักปฏิรูป การเกษตรกรรม ในอเมริกา
            คอมมิวนิสต์ได้ต่อสู้ เพื่อบรรลุถึง เป้าหมายเฉพาะหน้า เพื่อที่จะบังคับ เอาผลประโยชน์ทุกด้าน มาสู่ชนชั้นคนงาน ในความเคลื่อนไหว ในปัจจุบันเขายังเป็นตัวแทน และดูแลแนะแนวทาง ต่อการเคลื่อนไหวในอนาคต ให้กับขบวนการต่างๆ อีกด้วย ในฝรั่งเศสคอมมิวนิสต์ ได้ทำตนเป็นพันธมิตร กับพรรคสังคมประชาธิปไตย ร่วมต่อสู้กับ กระฎุมพีหัวรุนแรง และพวกอนุรักษ์นิยม แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้สงวนสิทธิ ในการวิจารณ์ ความหลงผิดต่างๆ   ที่ได้รับต่อเนื่อง มาเป็นประเพณีจากการปฏิวัติใหญ่
            ในสวิสเซอร์แลนด์ พวกเขาสนับสนุน พวกราดิกัล โดยไม่หลงลืมข้อเท็จจริง ที่ว่าพรรคนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ขัดแย้งกันอยู่ ซึ่งประกอบด้วย พวกดิมอคราติคโซเชียลลิสต์ แบบฝรั่งเศส กับพวกกระฎุมพีหัวรุนแรง
            ในโปแลนด์ พวกเขาสนับสนุน พรรคที่จัดตั้งขึ้นจาก การปฏิวัติทางการ เกษตรกรรม อันเป็นเงื่อนไขใหญ่ แห่งการปลดปล่อยชาติ อันเป็นพรรคที่ก่อให้เกิด การลุกฮือ ขึ้นต่อต้าน รัฐบาลกราโคว์ อย่างเปิดเผยในปี 1846
            ในเยอรมัน พวกเขาได้เข้าร่วมการต่อสู้ ของพวกกระฎุมพี ทุกครั้งที่พวกนั้น ได้ทำการต่อสู้ ที่ปฏิวัติกับพวกสมบูรณาญาสิทธิราช พวกขุนนางศักดินา และกระฎุมพีผู้น้อย
            แต่พวกเขา ไม่เคยหยุดยั้งแม้แต่น้อย ในความพยายามชี้แจง ต่อชนชั้นคนงาน ให้เกิดความเข้าไจ อันแจ่มชัดที่สุด แห่งความขัดแย้ง ปฏิปักษ์ระหว่างกระฎุมพี และกรรมาชีพ เพื่อที่จะให้กรรมกรเยอรมัน ได้ใช้เป็นอาวุธต่อต้านกระฎุพี เงื่อนไขสังคม และการเมือง ซึ่งกระฎุพีพยามยามสร้างขึ้น พร้อมกับอำนาจ ทางการเมืองของมัน และเพื่อที่ว่า ภายหลังจากการล่มจม แห่งชนชั้นปฏิกิริยา ในเยอรมันได้ผ่านไปแล้ว การต่อสู้ เพื่อต่อต้านกระฎุพีเอง จะได้เริ่มขึ้นทันที


            คอมมิวนิสต์ ได้หันจุดสนใจ มุ่งไปสู่เยอรมัน เพราะว่าประเทศนั้น ยังอยู่ในยุค แห่งการปฏิวัติของชนชั้นกระฎุมพี ซึ่งถูกผลักดันให้เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่สมบูรณ์ มากกว่าของอารยธรรมยุโรป และที่ซึ่งการพัฒนาของกรรมาชีพ ได้ก้าวหน้าไป อย่างมากมายกว่ากรรมาชีพ ของอังกฤษในศตวรรษที่ 17 และมากกว่าของฝรั่งเศษ ในศตวรรษที่ 18 และเพราะการปฏิวัติ ของกระฎุมพีในเยอรมัน จะเป็นการนำไปสู่การปฏิวัติ ของชนชั้นกรรมาชีพ ที่จะติดตามมาทันที
            โดยย่อ คอมมิวนิสต์ทุกแห่ง ต่างก็สนับสนุนการเคลื่อนไหว ที่ปฏิวัติทุกครั้ง ต่อต้านกฎเกณฑ์ แบบแผนทางสังคม และการเมืองที่เป็นอยู
            ในการเคลื่อนไหวทุกครั้งนี้ พวกเขาได้นำเอาปัญหา เช่นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาสู่ขบวนการก่อน เสมือนเป็นปัญหาหลัก ไม่ว่าอัตราของการพัฒนานั้น จะอยู่ในระดับใด
            ท้ายสุด พวกเขาพยายามทุ่มเท เพื่อสถาปนาสหพันธ์ และข้อตกลงร่วมกับพรรค แบบประชาธิปไตยทั้งหลาย ในประเทศต่างๆ
            คอมมิวนิสต์ปฏิเสธ ที่จะซ่อนเร้นทัศนะ และจุดมุ่งหมายของพวกเขา พวกเขาต่างก็ ประกาศอย่างเปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายเหล่านี้ จะบรรลุผลได้ก็แต่ โดยการล้มล้าง เงื่อนไขสังคม ที่เป็นอยู่โดยกำลัง ให้ชนชั้นปกครองทั้งหลาย สั่นคลอน ด้วยการปฏิวัติ ของคอมมิวนิสต์ ชนชั้นกรรมาชีพ ไม่มีอะไรจะสูญเสีย นอกจากโซ่ตรวน ที่ดึงล่ามเขาไว้ และจะได้โลก ทั้งโลก เมื่อพวกเขาชนะ
            กรรมกรแห่งประชาชาติทั้งหลาย จงสามัคคีกันต่อสู้.

<< ย้อนกลับ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-