ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

ศาสนาเปรียบเทียบ

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม มีท่านนบีมูฮำหมัดเป็นศาสดา การประกอบพิธีฮัจย์   เป็นศาสนพิธีที่สำคัญยิ่งของชาวมุสลิม ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนที่ 12 แห่งปีอิสลาม ชางมุสลิมทั่วโลกจะไปชุมนุมกันที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

การนมัสการ วันศุกร์เป็นศาสนกิจที่ต้องกระทำในทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวมุสลิมได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้าร่วมกันรับการอบรมศีลธรรม รับคำสั่งสอนจากผู้มีความรู้ ชาวมุสลิมนิยมนุ่งโสร่งและสวมหมวกผ้า เป็นเอกลักษณ์

มัสยิด หรือสุเหร่า เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การนมัสการพระเจ้า อบรมศีลธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น รับประสูติท่านศาสดา การนมัสการในวันศุกร์ พิธีการสมรส เป็นต้น

ศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาซิกข์
ศาสนาฮินดู
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ