ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ
(คติความเชื่อโบราณ)

เรื่องฝันเห็น

     เรื่องฝันเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาว
ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และนักษัตร จะได้บุตรเหมือนบุตรของบ้านเจ้านาย
            เลื่องลือปรากฏ ทรัพย์สิน แก้วแหวน เงินทอง มากขึ้นเรื่อยๆ
ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และนักษัตร เข้าไปในบ้านเมือง ได้เป็นอุปราชแน่ๆ 
ฝันเห็น ได้กลืนดวงดาว ได้ตำแหน่งแม่ทัพแน่
ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ขึ้นตรงศีรษะ ได้เป็นเจ้านายที่ประเสริฐ บ้านเมืองร่มเย็น เจริญสุข
ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว เข้าไปใน "นักษัตร" ได้บุตรที่ประเสริฐ
ฝันเห็น ได้อุ้มดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เอาเข้าไปในบ้านได้รับทรัพย์สิน แก้วแหวน เงินทอง จำนวนมาก
ฝันเห็น สุริยคราส จันทรคราส แม้เป็นคนยากจนก็จะได้เป็นอุปราชแน่
ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หล่นลงไปในบ้านตน ได้เป็นอุปราชแน่ 
ฝันเห็น เดินบนอากาศ บนรอบวงดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ นักษัตร ท่านได้เป็นชายที่ประเสริฐยิ่ง

     เรื่องฝันเห็นชนิดต่างๆ
ฝันเห็น ได้ฟังเสียง กระดิ่ง ระฆัง พิณพาทย์ ฉิ่งฉับ ซอ จิตใจได้ร่มเย็นสุขสบาย จะได้รับแต่ข่าวที่ดีดี
ฝันเห็น ได้ยินเสียงฟ้าผ่า กลองไพรี ได้เป็นอำมาตย์พระราชา
ฝันเห็น ได้ยินเสียงคนกู่ตะโกนดุดัน จะเลื่องลือปรากฏ ข้าวของในตัวก็จะเพิ่มมากขึ้น
ฝันเห็น ได้ยินเสียงนกฮูก นกแสกร้อง เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ฝันเห็น ได้ยินเสียงนกยูงร้อง จิตใจเย็นสบายเป็นสุข 
ฝันเห็น น้ำในบ่อ เกิดเป็นเมือก ตะไคร่ ลูกสาวต้องเป็นม่าย
ฝันเห็น ได้ยินเสียงดนตรีทิพย์ของเทวดา บรรเลงอยู่ จะลือชา ปรากฏทรัพย์สมบัติจะมากขึ้น
ฝันเห็น ลิ้นยาวออกมา อมบ้านเมืองไว้ ได้เป็นบุคคลมีสติปัญญาแตกฉานแน่
ฝันเห็น ลำไส้ของตนพันรอบบ้านเมืองไว้ ได้เป็นเจ้าเป็นนาย
ฝันเห็น เทวดา เป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจ
ฝันเห็น ผีชั่วร้ายเลวทราม ต้องจากไปไกล 
ฝันเห็น ลำไส้ของตนพันรอบบ้านหมู่บ้าน ได้เป็นคนใหญ่คนโตแน่


ฝันเห็น ดำน้ำ เกิดเจ็บป่วย
ฝันเห็น ได้ทำการบูชาพระด้วยเทียนข้าวตอก เป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจ
ฝันเห็น ตัวใหญ่โตขึ้น ได้ทรัพย์สินมากมายมหาศาล
ฝันเห็น พระสงฆ์ พราหมณ์ ได้รับความสุขสบาย
ฝันเห็น ต้นไม้ออกผล เกิดคดีความ ฝันเห็นตัวตาย ได้อยู่ในร่มเงาของความสุขแน่ 
ฝันเห็น อยู่ใต้ร่มใหญ่สีขาว มีอิทธิพลยิ่งใหญ่
ฝันเห็น ปราสาท ปลูกบ้าน มีคุณประโยชน์ใหญ่หลวง
ฝันเห็น ได้ลูบชโลมอาบเครื่องหอม เกิดได้รับลาภแน่
ฝันเห็น ได้พักใต้ร่มไม้ อายุยืนยาวมากด้วยบริวาร
ฝันเห็น ก้อนหิน เสมอราบเรียบ ได้รับความสุขสบาย
ฝันเห็น ได้สนทนากับพระสงฆ์ พราหมณ์ ได้ลาภก้อนใหญ่ 
ฝันเห็น ม้าสินธพ อายุยืนยาว
ฝันเห็น ได้นุ่งห่มผ้าขาว จะได้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ฝันเห็น พระ ได้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งได้ลาภสักการะ
ฝันเห็น หอก ดาบ ได้เป็นเสนามาตย์พระราชา
ฝันเห็น ตัวเรามีแมลง หนอน ไต่ขึ้นบนตัว ได้ลาภ วัว ควาย
ฝันเห็น มือ เท้า หัก ทำมาหากินสองครั้ง ความคิดอ่านจึงได้ประสบความสำเร็จ 
ฝันเห็น จุดไฟ จุดเทียน จุดตะเกียง ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางหนังสือ
ฝันเห็น ได้เป็นเจ้าของครอบครัว ได้ร่วมหลับนอนกับสาวสวยงาม ได้ลาภสักการะ
ฝันเห็น ร่ม ฉัตร ธง จะเป็นที่เลื่องลือชาปรากฏ
ฝันเห็น ได้งาช้างมาทั้งคู่ ได้ชื่อเสียงปรากฏขจรขจาย
ฝันเห็น ได้ทัดดอกไม้ ได้ภรรยาแน่
ฝันเห็น ได้ขึ้นเขา ได้กินข้าว ได้รับลาภผล
ฝันเห็น พื้นแผ่นดินไหว ได้เป็นอำมาตย์พระราชา
ฝันเห็น เอาเขาพระสุเมรุทำหมอนหนุนหัว ฝันเห็นได้ปูเสื่อ สาดบนแม่น้ำ และมหาสมุทร
ฝันเห็น ได้ห้อมล้อมด้วยหญิงหลับสุขในโลก ถ้าเป็นฆราวาส (ชาวบ้าน) ได้เป็นพระราชา
            ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้เป็นอาจารย์ เป็นเจ้าประคุณได้รับสักการะบูชา จากคนทั่วไป
ฝันเห็น ถ้ำคูหา เจดีย์ ฝันเห็นได้สร้างรั้ว กำแพง ปลูกต้นกล้วยเหล่านี้ ถ้าเป็นโอรสราชา
           ได้เป็นเจ้าแผ่นดิน ถ้าเป็นบุตรท่านผู้ใหญ่ ก็ได้เป็นเสนาอำมาตย์ ถ้าเป็นลูกคนยากจน
            ก็ได้เป็นบุคคลอันประเสริฐ
ฝันเห็น ได้ขว้างปาก้อนหินเล่น ฝันเห็นได้แต่งตัว ฝันเห็นอุจจาระป้ายตามตัว ได้เป็นเศรษฐีแน่
ฝันเห็น ตัวมีรัศมีเปล่งออกมา ฝันเห็นตัวเน่า ได้เป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจมาก
ฝันเห็น ได้อยู่ใต้ร่ม ฝันเห็นได้สวมมงกุฏ ได้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น 
ฝันเห็น โกนหัว ฝันเห็นคอขาด ฝันเห็นถูกตัดคอ ต้องเจ็บป่วย
ฝันเห็น อีกา ยืนบนเสลี่ยง หรือวอ ต้องตายแน่
ฝันเห็น หอก ดาบ ต้องเดินทางไกล
ฝันเห็น อุ้มเด็ก เกิดได้รับลาภแน่

หน้าถัดไป >>>

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย