ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ
(คติความเชื่อโบราณ)

เรื่องฝันเห็น

ฝันเห็น รื้อบ้านทิ้ง ทรัพย์สิน เงิน ทอง ต้องฉิบหาย
ฝันเห็น ดินหม้อเปื้อนปอนตามตัว ไม่ดีแน่
ฝันเห็น ฟันหลุดร่วง ต้องเกิดเจ็บป่วย 
ฝันเห็น ฟันซี่ล่างหลุดร่วง ลูกผู้หญิงเกิดอันตราย
ฝันเห็น ฟันกรามหลุดร่วง วงศ์ญาติเป็นอันตราย
ฝันเห็น ได้นุ่ง ห่ม ที่เราคิดไว้นั้นประสบความสำเร็จ
ฝันเห็น ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ไม่ดีแน่
ฝันเห็น ว่ายข้ามแม่น้ำ ฝันเห็นเดินบนสะพาน ความหวังสำเร็จ
ฝันเห็น ม้วนเสื่อ ฝันเห็นตัวเป็นม้า เกิดได้ลาภสักการะ
ฝันเห็น ถือหอก ถือดาบ ฝันเห็นผมยาวขึ้น อายุจะยืนยาว 
ฝันเห็น เกวียนหาย ฝันเห็นได้เป่าขลุ่ย ปี่ เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเหนือกว่าคนอื่น
ฝันเห็น แทงผู้อื่น ได้ชัยชนะข้าศึกศัตรู
ฝันเห็น ฟืนเป็นกองๆ ไม่ดีแน่
ฝันเห็น ฝนตกลงมาถูกตัว ใจเยือกเย็นเป็นสุข
ฝันเห็น ตัดต้นไม้ ฝันเห็นได้กอดอุ้มงาช้าง หอยสังข์ ได้เป็นอำมาตย์ที่ประเสริฐ
ฝันเห็น คนอื่นเกรงกลัวเรา เขาต้องนำเงินทองมาให้
ฝันเห็น เลือดไหลออกมา ฝันเห็นมือ เท้าสั้น ได้เป็นผู้ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ 
ฝันเห็น ลำไส้เกี่ยวพันคอเรา ฝันเห็นดีดสีตีเป่า พิณ ซอ ทุกสถานที่เราไป จะได้ลาภผล
ฝันเห็น ได้เล่าเรียนวิชา ฝันเห็นเดินทางถือฉัตรไป เกิดได้ลาภยิ่งใหญ่
ฝันเห็น สุนัขบ้าวิ่งไล่กัดตัว มีคนคอยคิดปองร้าย
ฝันเห็น จุดไฟจุดโคมไฟ ได้ชื่อเสียงลือชาปรากฏ
ฝันเห็น ได้ฟังเทศนา เกิดเป็นศัตรูกับคนอื่น
ฝันเห็น ผมหลุดร่วง ทรัพย์สิน เงินทอง จะหมดไป
ฝันเห็น บ้านถูกล้อมด้วยขวากหนาม จะถูกพวกขโมยมาก่อกวนเรา


ฝันเห็น ได้ขอสมาลาโทษ (ขออภัย) ได้ลูกมีอำนาจ
ฝันเห็น เด็กเล็กเดินทับไปบนตัวเรา ทรัพย์สมบัติจะหมดสิ้นไป
ฝันเห็น ได้วัว ได้รับสิ่งของ เงินทอง
ฝันเห็น มือข้างขวากระเด็นออกไป ได้เป็นเศรษฐี
ฝันเห็น ได้ออกเดินทาง ความคิดเห็นเป็นผลสำเร็จ
ฝันเห็น หอยสังข์ ข้าศึกศัตรูจะหมดสิ้นไป
ฝันเห็น ขบวนกองทัพช้าง ม้า จะได้ดิบได้ดี
ฝันเห็น ได้กินผลไม้สิ่งของจากทางไกล มีคนส่งมาให้
ฝันเห็น ลิง ค่าง ไม่ดี
ฝันเห็น ไล่ต้อนวัวในคอก จะได้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
ฝันเห็น ตักน้ำจากแม่น้ำ จากสระ ได้เป็นแม่ทัพ
ฝันเห็น สวน อุทยาน ได้ลาภ
ฝันเห็น ตัวสุกไหม้สว่างไสว ได้ลาภก้อนใหญ่เหลือกำลัง
ฝันเห็น ได้ดื่มปัสสาวะ ได้ลาภมาจากทางไกล 
ฝันเห็น ช้างเผือก ควายเผือก ได้เป็นบุคคลที่ทรงสติปัญญา
ฝันเห็น ผ่าฟืนในบ้าน จะถูฟ้าผ่า
ฝันเห็น พระสงฆ์อยู่ในบ้าน เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจวาสนา
ฝันเห็น เลือดจมูกออก (กำเดา) คนต้องมาพึงพาอาศัยเรา
ฝันเห็น งู บ่าวไพร่ชายหญิง ก่อการวิวาทกัน
ฝันเห็น เขาล้วงลูกตาเราออก ฝันเห็นหูขาดไป เกิดได้ทรัพย์สินเงินทองมากหลาย
ฝันเห็น เมียทั้งหลายก่อเรื่องราวกับตัวเรา ได้ครองรักร่มเย็นเป็นสุข 
ฝันเห็น ตกลงมาจากต้นไม้เกิดคดีความแน่
ฝันเห็น ได้บีบน้ำนม (รีดนม) ได้ลาภแน่
ฝันเห็น ถูกควายถีบ ข้าศึกมาถึงศัตรูมาถึงตัวแล้ว
ฝันเห็น ถูกงูกัด เกิดคดีความแน่
ฝันเห็น ข้าว คดีเก่าจะผุดขึ้นมาอีก
ฝันเห็น ไก่กำลังตีกัน เกิดคดีความ
ฝันเห็น ควันไฟคุกรุ่นจากกองแกลบ เกิดเดือดร้อนใจ
ฝันเห็น โคมไฟลอยขึ้น เกิดความห่วงกังวลใจอย่างยิ่ง
ฝันเห็น ได้เดินย่ำบนน้ำคร่ำ โคลนสกปรก สง่าราศีตัวเราจะหมดสลายไป
ฝันเห็น เครื่อนุ่งห่มถูกโคลนตม น้ำคร่ำ ข่าวที่เราไม่พึงปรารถนาต้องได้ยินแน่นอน
ฝันเห็น ผมคนตาย คิดหวังตั้งใจทุกอย่างสำเร็จ
ฝันเห็น คนลุกขึ้น คดีเก่าโผล่ขึ้นมาอีก
ฝันเห็น ลมพายุ ต้องได้รับความเดือดร้อนใจ
ฝันเห็น ผึ้ง ต่อ แตน กัด ต่อยตัวเรา คนอื่นรักเราแน่
ฝันเห็น เท้าสั้นลง ขนตัวยาวขึ้น จะมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่
ฝันเห็น ผู้อื่นเอาหินขว้างปาตัวเรา ทรัพย์สมบัติจะหมดเสียหายไป
ฝันเห็น เราหัวขาด ได้รับทรัพย์สิ่งของมากมาย
ฝันเห็น เขาขว้างปาคนอื่น เราจะได้ลาภ
ฝันเห็น ได้ลาภ อายุเรายืนยาวนาน
ฝันเห็น เสื้อผ้า ได้มีมิตรสหายที่ประเสริฐ
ฝันเห็น เล็บมือ เล็บเท้ายาว อายุจะยืนนาน 
ฝันเห็น จับต้องศพเน่าๆ ได้ลาภผลแน่นอน
ฝันเห็น ได้นอนร่วมกับภรรยา ได้ลาภ
ฝันเห็น งูจงอาง งูเห่า ศัตรูร้ายจะหมดสิ้นไป
ฝันเห็น มีเห็ดขึ้นที่ใต้ถุนบ้าน ต้องถูกฟ้าผ่าแน่อยู่แล้ว
ฝันเห็น กราบพระ จะได้อยู่เย็นเป็นสุข
ฝันเห็น ห่มผ้าขาว ได้พ้นจากความทุกข์ยาก
ฝันเห็น ขึ้นต้นโพธิ์ ได้มิตรสหายดีมีความเจริญ 
ฝันเห็น ทาขมิ้น เครื่องหอม ต้องเกิดเจ็บป่วย
ฝันเห็น หวีผม พ้นจากทุกข์ยาก

หน้าถัดไป >>>

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ