ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ
(คติความเชื่อโบราณ)

เรื่องฝันเห็น

ฝันเห็น ได้เห็นดอกบัว ได้เป็นใหญ่เป็นตัว 
ฝันเห็น ตัวเราเป็นทุกข์เป็นร้อน ที่เราคิดเอาไว้นั้นสมบรูณ์
ฝันเห็น เหงื่อไคลออก มากไปด้วยอิทธิฤทธิ์อำนาจ 
ฝันเห็น ได้สวมแหวน กำไลมือ ได้ลูกที่ประเสริฐ
ฝันเห็น หัวเราะต่อกระซิกกัน ใจเย็นสงบสุข
ฝันเห็น ได้สวมกำไลข้อมือ ได้รับการสรรเสริญจากผู้อื่น
ฝันเห็น น้ำขุ่นมัว เกิดมีข้าศึกศัตรูใหญ่
ฝันเห็น น้ำใสสะอาด ข้าศึกศัตรูจะหมดสิ้นไป
ฝันเห็น ได้นั่งเรือ ได้ลาภสักการะ
ฝันเห็น คนเจ็บป่วย ได้ลูกผู้หญิงที่ประเสริฐ
ฝันเห็น หอก ดาบ ลุกโพลงสว่างไสว ได้เป็นผู้มีอำนาจมาก
ฝันเห็น ได้อาบน้ำมัน ได้ลาภ
ฝันเห็น ตีกลองทัด มีฤทธิ์อำนาจมาก
ฝันเห็น อยู่ในคอกวัว ได้เป็นใหญ่กว่าเรา
ฝันเห็น ในเท้าเรามีเลือดไหลออกมา มีอิทธิพลมีอำนาจมาก
ฝันเห็น ได้คนรับใช้ มีวัว มีควายมาก
ฝันเห็น เลี้ยงวัว ได้เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ฝันเห็น คนบูชาเรา ด้วยดอกไม้ ข้าวตอก จะได้เป็นใหญ่


ฝันเห็น ได้นุ่งหม่ผ้าสีทอง จะได้เป็นใหญ่
ฝันเห็น ปลูกบ้านใกล้แม่น้ำ ลำคลอง จะได้ลาภ
ฝันเห็น งู ตะขาบ แมงป่อง กบ จะมีชัยต่อศัตูร
ฝันเห็น ได้พระธาตุ จะได้ลูกประเสริฐ
ฝันเห็น ลำใส้เราพันรอบบ้าน ได้เป็นนาย
ฝันเห็น จับเสือ ได้เพื่อนที่ดี
ฝันเห็น ตัดนิ้วมือนิ้วเท้า จะได้รับการกราบไหว้
ฝันเห็น เขียนหนังสืออ่านหนังสือ ได้ลาภ
ฝันเห็น ดูดเลือด ดูดหนอง ได้ลาภ
ฝันเห็น สิ่งของหาย นุ่งผ้าผู้หญิง จะเจ็บป่วย
ฝันเห็น ให้ทาน หรือเลี้ยงพระ จะเกิดโรคภัย
ฝันเห็น ก้างปลา เนื้อปลา เกล็ดปลา จะเจ็บป่วย
ฝันเห็น ตัดต้นไม้ใหญ่ล้มลง ญาติผู้ใหญ่ อาจารย์ ถึงตาย
ฝันเห็น ได้รองเท้า ต้องเดินทางไกล
ฝันเห็น ยืนอยู่ในบ้าน จะได้เป็นใหญ่เป็นโต
ฝันเห็น ผีบ้าน ถึงคราวอดอยาก
ฝันเห็น ดำน้ำ กอบดคลนตม จะประสพภัย
ฝันเห็น ได้จับนมสาว จะได้ลาภก้อนใหญ่
ฝันเห็น กอดกองไฟ จะเกิดทุกข์ร้อน
ฝันเห็น ได้ดูดนมเขา จะสมบูรณ์ด้วยลาภ
ฝันเห็น  ได้เงิน ได้ทอง จะได้ลาภ
ฝันเห็น  ผู้ชาย คดีความถึงที่สุดแล้ว
ฝันเห็น  ผู้หญิง คดีความนั้นยุ่งยากขึ้น
ฝันเห็น ไฟ มีฤทธิ์อำนาจมาก
ฝันเห็น  ไฟไหม้บ้าน จะได้เป็นเจ้าเป็นนาย
ฝันเห็น  ได้อาบน้ำ ได้ดีกว่าคนอื่น
ฝันเห็น  คลอดเด็กทารก จะได้รับความลำบาก
ฝันเห็น ได้หวี คราด ได้ลูกประเสริฐ
ฝันเห็น  ได้กินเนื้อช้าง ม้า จะมีสติปัญญา
ฝันเห็น  ฟันกรามงอกยาวออกมา มีอำนาจใหญ่โต
ฝันเห็น ได้ยืนอยู่บนปราสาท ได้รับความสำราญ
ฝันเห็น เขาแบกข้ามศพไป ได้ลาภแน่
ฝันเห็น ข้าวเปลือกเต็มยุ้ง ต้องได้ดี.

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย