ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ

(คติความเชื่อโบราณ)

บุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ผลักไส ลืมคุณได้แม้ผู้นั้น เป็นข้าศึกศัตรู ไม่ควรหาเรื่องใส่ความเขาแม้ทรัพย์สินของเรา จะลดน้อยถอยลงไป ก็ดีทรัพย์สินของผู้อื่นให้ฉิบหายไป ก็ดี ...ไม่ควรคิดร้าย.

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย