ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ
(คติความเชื่อโบราณ)

สิ่งไม่ควร

ทั้งหมดนี้เป็นคติความเชื่อมาแต่โบราณ โปรดใช้วิจารณญาณ เอาเอง.

ข้อพิจารณาจดจำในการครองเรือน
บ้านเรือน อยู่เหนือสูงกว่าฉัตร ธง ไม่ดี
เสื้อผ้า อยู่สูงกว่า ฉัตร ธง ไม่ดี
ฝาหน้าบ้าน เดินข้ามไปข้ามมา ไม่ดี.

ไม่ควรบังแดดมี 3 อย่าง
มาลัยดอกไม้ ไม่สมควร
เสวียนหม้อข้าว ไม่สมควร
เศวตฉัตร ไม่สมควร.

พิเศษ
ที่เสาบ้าน ต้นไม้ อย่าให้ขึ้น ในดิน ปลวกอย่าให้ขึ้น
ข้าวสารข้าวเปลือก ไม่มีในครก ไม่สมควรวางสากตำข้าวไว้
บนเตาไฟ ข้าวปลาไม่มี ไม่สมควรตั้งหม้อเปล่า
ฝาตรหน้าบ้าน ไม่ควรเก็บธนู หอกดาบไว้
เวลากินข้าปลาอาหาร ไม่ควรให้เสียงดัง
เวลาเก็บชามซ้อนกัน อย่าให้กระทบกันเกิดเสียงดัง.

ไม่สมควรโยนเล่นมี 3 อย่าง
เด็กทารก โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี
มีด พร้า ขวาน โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี
หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วย ชามข้าว ชามแกง โยนเล่นขึ้นลงไม่ดี.

สมควรพิจารณามี 3 อย่าง
ภัยอันตรายใหญ่ยังมาไม่ถึงตัว สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง
วัตถุสิ่งของ เงินทอง สมควรจะได้นั้น สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง
ผู้ที่แสดงธรรมที่ดีสู่งส่งนั้น สมควรพิจารณาอย่างหนึ่ง.

ข้อปฏิบัติของผู้มีปัญญา 3 อย่าง
บุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ผลักไส ลืมคุณได้
แม้ผู้นั้น เป็นข้าศึกศัตรู ไม่ควรหาเรื่องใส่ความเขา
แม้ทรัพย์สินของเรา จะลดน้อยถอยลงไป ก็ดี
ทรัพย์สินของผู้อื่นให้ฉิบหายไป ก็ดี ...ไม่ควรคิดร้าย.

ไม่สมควรออกกำลังมี 4 อย่าง
สำหรับเรื่องทำให้เราไปเมืองนรกอบายภูมิทั้ง 4 นั้น ไม่สมควรออกกำลัง
การดื่มของเมา สุราเมรัยนั้น ไม่สมควรออกกำลัง
การเที่ยวเตร่ไปบ้านผู้อื่นนั้น ไม่สมควรออกกำลัง
การปลิ้นปล้อนเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่น ไม่สมควรออกกำลัง.

ไม่สมควรโกรธเคืองมี 3 อย่าง
เห็นทรัพย์สมบัติผู้อื่นมากกว่าตนแล้ว ไม่ควรโกรธเคือง
เห็นบ้านเรือนของผู้อื่นใหญ่กว่าตนแล้ว ไม่ควรโกรธเคือง
เห็นคนอื่นดีกว่าตน ไม่ควรโกรธเคืองแค้น.

ไม่สมควรอยู่มี 3 อย่าง
ที่อยู่ของ บิดามารดา อาจารย์ ไม่ควรอยู่
ในกลางทาง ไม่ควรอยู่
สถานที่ไม่สะดวก สกปรก ไม่ควรอยู่.

ไม่ควรผูกมี 3 อย่าง
ไม่ควรผูกเล่นมือ เล่นเท้า อย่างหนึ่ง
ไม้ขัดหม้อ ทัพพี ถ้วยชาม ไม่ควรผูกเล่น อย่างหนึ่ง
ภรรยาที่มีครรภ์ ไม่ควรผูกเล่น อย่างหนึ่ง.

ไม่ควรกินรวมกัน 3 อย่าง
คนที่เป็นคดีความ ไม่ควรกินร่วมกัน
ข้าวที่พวกขี้ทูดกินเหลือ ไม่ควรกิน
ครัวพวกขี้ทูด ไม่ควรใช้บริโภค.

ม่ควรปฏิบัติมี 3 อย่าง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สมควรปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติไม่ดี
คดีความมาถึงตัว แม้แต่เล็กๆ ไม่ปฏิบัติไม่ดี
น้ำ ไฟ ไม่ปฏิบัติไม่ดี.

ไม่ควรทำลายมี 3 อย่าง
ดินหุนปลวก ไม่ควรทำลาย อย่างหนึ่ง
รังผึ้งอยู่ในบ้านของตน ไม่ควรรื้อทำลายเสีย อย่างหนึ่ง
องค์พระเจดีย์ วัดวาอาราม ไม่สมควรรื้อทำลาย.

ไม่สมควรอยู่มี 3 อย่าง
ในอาศมศาลาเก่าผุผัง ไม่สมควรอยู่
ในโบสถ์ ไม่สมควรอยู่
ในกลางตลาด ไม่สมควรอยู่.

ไม่สมควรดมมี 3 อย่าง
ดอกไม้ที่เขาบูขาพระ ไม่สมควรดม
ดอกไม้ที่ผู้หญิงทัดหูไว้ ไม่สมควรดม
ลูกชาย ลูกสาว ที่เพิ่งคลอดออกจากท้องแม่แต่แรกนั้น ไม่ควรดม.

ไม่สมควรก่อเวรมี 3 อย่าง
ในวงศาคณาญาติพี่น้อง ไม่สมควรก่อเวร
ในพวกเจ้านายเหล่านั้น ไม่สมควรก่อเวร
ในผู้คนที่มีทรัพย์สิน เงิน ทอง ไม่สมควรก่อเวร

ไม่สมควรดื่มมี 3 อย่าง
ยังไม่ล้างปาก บ้วนปาก ไม่สมควรดื่มน้ำ
น้ำในถ้วยหนึ่งๆ ถ้าไม่เททิ้งนิดหนึ่ง ไม่สมควรดื่ม
น้ำสำหรับหุงข้าว ต้มแกง ไม่ควรดื่ม.

ไม่สมควรขุดมี 3 อย่าง
ดินใต้ถุนบ้าน ไม่สมควรขุดเล่น
ดินใต้บันได ไม่สมควรขุดเล่น
ข้าวสุกอยู่ในหม้อ ไม่สมควรตักเล่น หรือขุดเล่น.

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย