Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 1

ความจริง ความเมตตา ความอดทน (เจิน ซั่น เหยิ่น) คือ มาตรฐานหนึ่งเดียวในการประเมินคนดีและคนเลว

ในพุทธศาสนา มนุษย์ค้นหาว่าอะไรคือพุทธธรรมมาโดยตลอด บางท่านคิดว่า หลักธรรมที่บรรยายกันในพุทธศาสนานั้นก็คือพุทธธรรมทั้งหมด ความจริงแล้วไม่ใช่ หลักธรรมที่องค์ศากยมุนีทรงสั่งสอนเป็นเพียงหลักธรรมเหมาะสำหรับคนในยุคเมื่อ 2,500 ปีก่อน ซึ่งเป็นคนในระดับชั้นที่อยู่ในขั้นพื้นฐานมากทีเดียว เป็นมนุษย์ที่เพิ่งวิวัฒนาการจากสังคมดึกดำบรรพ์ที่มีความนึกคิดแบบเรียบง่าย พระองค์ตรัสว่า ในยุคธรรมะปลาย ก็คือวันนี้ คนเราจะไม่สามารถใช้หลักธรรมนั้นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้แล้ว ในยุคธรรมะปลายพระภิกษุสงฆ์ยังยากที่จะบรรลุ แล้วจะช่วยคนให้บรรลุธรรมได้อย่างไร องค์ศากยมุนีทรงสั่งสอนหลักธรรมตามสภาพแวดล้อมในสมัยนั้น และไม่ได้ทรงถ่ายทอดพุทธธรรมทั้งหมดในระดับชั้นของพระองค์ การที่จะดำรงไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงตลอดไปย่อมเป็นไปไม่ได้

สังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตลอด ความคิดของมนุษย์เรานับวันก็ยิ่งซับซ้อน ทำให้ยากที่จะบำเพ็ญตามคำสั่งสอนเช่นนั้นต่อไป หลักธรรมในพุทธศาสนา มิใช่ทั้งหมดของพุทธธรรม หากเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีหลักธรรมใหญ่ของสายพุทธต่างๆ ที่ยังคงเผยแพร่กันในหมู่คน ถ่ายทอดเดี่ยวให้แก่ลูกศิษย์มาตั้งแต่อดีต ระดับชั้นที่ต่างกันมีหลักธรรมที่ต่างกัน มิติที่ต่างกันมีหลักธรรมที่แตกต่างกัน นี่ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันของพุทธธรรมในแต่ละมิติและแต่ละระดับชั้น องค์ศากยมุนีทรงตรัสไว้ว่าการบำเพ็ญมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ในส่วนของพุทธศาสนา มีนิกายฉันจง จิ้งถู่ เทียนไถ หัวเอี๋ยน มี่จง และอื่นๆ รวม 10 กว่านิกาย ยังไม่สามารถครอบคลุมพุทธธรรมได้ทั้งหมด องค์ศากยมุนีเอง ก็ไม่ได้ทรงเผยแพร่สั่งสอนหลักธรรมของพระองค์ให้ทั้งหมด เพียงแต่ทรงสั่งสอนบางส่วนเท่าที่คนในสมัยนั้นจะรับได้

อะไรคือพุทธธรรม คุณสมบัติพิเศษแท้จริงในจักรวาลคือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) ซึ่งก็คือปรากฏการณ์สูงสุดของพุทธธรรม เป็นรากฐานของพุทธธรรม พุทธธรรมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในระดับชั้นที่ต่างกัน ในแต่ละระดับชั้นก็จะมีหลักธรรมของชั้นนั้นๆ เป็นเครื่องชี้นำในการปฏิบัติ ระดับชั้นยิ่งต่ำจะปรากฏออกมายิ่งซับซ้อน ในทุกอณูของอากาศ ก้อนหิน ไม้ ดิน เหล็ก ร่างกายคน สสารทุกชนิดล้วนมีคุณสมบัติพิเศษ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) ในสมัยโบราณกล่าวว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ ประกอบขึ้นด้วยห้าธาตุ ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติพิเศษของความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุถึงระดับชั้นใด ก็จะสามารถเข้าใจเพียงพุทธธรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในระดับชั้นนั้น นี่ก็คือมรรคผลและระดับชั้นจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม พูดกันอย่างกว้างๆ หลักธรรมเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ เมื่อบรรยายในชั้นที่สูงๆ แล้วก็เป็นเรื่องง่าย เพราะว่าหลักธรรมก็มีลักษณะคล้ายรูปปิรามิด ในชั้นสูงสุดเพียงอักษร 3 ตัวก็สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด นั่นก็คือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) ไปปรากฏในแต่ละระดับชั้นก็จะเป็นเรื่องซับซ้อนมาก ยกตัวอย่างมนุษย์เรา สายเต๋าเปรียบร่างกายของคนเราเหมือนจักรวาลเล็ก มนุษย์เรามีเรือนร่างเป็นวัตถุ แต่ทว่า เรือนร่างที่เป็นวัตถุยังไม่สามารถประกอบขึ้นเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยังจะต้องมีอารมณ์ อุปนิสัย คุณลักษณะส่วนตัว และจิตหลัก(เหวียนเสิน)รวมอยู่ด้วย จึงจะประกอบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเอกเทศ มีอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในจักรวาลของเรานี้ก็เช่นกัน มีระบบทางช้างเผือกและระบบดวงดาวอื่นๆ มีสิ่งมีชีวิตและน้ำ สรรพสิ่งในจักรวาล นอกจากส่วนที่เป็นวัตถุแล้ว ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติพิเศษอยู่คือ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) ในทุกอนุภาคของวัตถุล้วนมีคุณสมบัติพิเศษนี้ แม้ในอนุภาคที่เล็กมากๆ ก็มีคุณสมบัติพิเศษนี้อยู่

คุณสมบัติพิเศษ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น)ชนิดนี้ เป็นมาตรฐานในการวัดความดีความเลวในจักรวาล อะไรคือดี อะไรคือเลว นี่ก็คือสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องวัด กุศล(เต๋อ)ที่เรากล่าวกันในอดีตก็เช่นกัน แน่นอนทุกวันนี้มาตรฐานศีลธรรมในสังคมมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานศีลธรรมได้บิดเบือนไปจากจุดเดิม ทุกวันนี้หากใครเลียนแบบเหลยฟง ก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนบ้า แต่ในช่วงปี 1950-1960 มีใครว่าเขาเป็นคนบ้าเล่า ที่เราพูดๆ กันเสมอ ศีลธรรมของมนุษย์เรากำลังเลื่อนไหลลงจากหน้าผาที่ลาดชัน มาตรฐานศีลธรรมกำลังตกต่ำลงทุกขณะ สังคมกำลังเสื่อมถอย เห็นเพียงผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้น เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันน้อยนิด ถึงกับต้องทำร้ายผู้อื่น แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นโดยทุกวิถีทาง เราลองคิดให้ดี จะปล่อยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกได้หรือ บางคนกำลังทำความผิด ท่านบอกเขาว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ดี เขายังไม่ยอมเชื่อ เขาไม่เชื่อว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ดี บางคนยังวัดตัวเองด้วยมาตรฐานศีลธรรมที่ต่ำลง คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เพราะว่า มาตรฐานที่จะวัดนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ามาตรฐานศีลธรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวสำหรับประเมินแยกแยะคนดี คนเลว เพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็จะต้องใช้คุณสมบัติพิเศษของจักรวาลนี้เป็นมาตรฐานคอยควบคุมตัวเอง จะใช้มาตรฐานของคนธรรมดาสามัญมาควบคุมตัวเองไม่ได้ ท่านจะต้องกลับไปสู่ที่มาดั้งเดิมของท่าน หากท่านคิดที่จะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมขึ้นไป ท่านก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ การเป็นคนต้องดำเนินตามคุณสมบัติพิเศษ ความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) อันเป็นคุณสมบัติพิเศษของจักรวาล จึงจะนับได้ว่าเป็นคนดี คนที่หันหลังให้กับคุณสมบัติพิเศษก็คือคนเลว คนเลวที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือในสังคม อาจจะมีคนบอกว่าท่านเป็นคนเลว แต่ใช่ว่าท่านจะเป็นคนเลวจริง บางคนบอกว่าท่านเป็นคนดี ก็ไม่แน่ว่าท่านเป็นคนดีจริง การเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม หากท่านสามารถหล่อหลอมเข้ากับคุณสมบัติพิเศษนี้ได้ ท่านก็คือผู้บรรลุในธรรม นี่ก็คือเหตุผลง่ายๆ

สายเต๋าบำเพ็ญปฏิบัติตนโดยยึดความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) เป็นหลักในการปฏิบัติ แต่เน้นหนักการบำเพ็ญที่ความจริงเป็นหลัก เพราะฉะนั้นสายเต๋าเน้นการบำเพ็ญตนในการปฏิบัติจริง พูดจริง ทำจริง เป็นคนจริง กลับคืนสู่ที่มาดั้งเดิมที่แท้จริง และสุดท้ายบำเพ็ญตนเป็นคนจริง แต่ก็บำเพ็ญความอดทน ความเมตตาด้วย โดยเน้นหนักอยู่ที่การบำเพ็ญตนให้อยู่ในความจริง สายพุทธเน้นหนักด้านความเมตตาในหลักธรรมของความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) เพราะว่าการบำเพ็ญตนให้อยู่ในความเมตตาจะบังเกิดเมตตาธรรม เมื่อเกิดเมตตาธรรมขึ้น จะเห็นสรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ในความทุกข์ ก็จะเกิดปณิธานแรงกล้าที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม ความจริง ความอดทนก็มี แต่เน้นหนักการบำเพ็ญปฏิบัติที่ความเมตตา หลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่าของเรายึดมั่นการบำเพ็ญตนในความจริง ความเมตตา และความอดทนพร้อมกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของจักรวาล พลัง(กง)ที่เราฝึกนั้นยิ่งใหญ่มาก

อ่านต่อ หน้า1  หน้า2  หน้า3  หน้า4  หน้า5  หน้า6  หน้า7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com