Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 1

พลังลมปราณ(ชี่กง) คือ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

ในเมื่อวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง) มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แล้วมีประโยชน์อะไรบ้าง ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา นี่เป็นการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมใหญ่ของสายพุทธ คือการบำเพ็ญเป็นพุทธ สายเต๋าเป็นการบำเพ็ญเต๋า ข้าพเจ้าใคร่บอกกับพวกเราว่า คำว่า “พุทธ” มิใช่การเชื่อที่งมงาย คำว่า “พุทธ” เป็นภาษาสันสกฤต เป็นภาษาอินเดียโบราณ เมื่อเริ่มเผยแพร่สู่ประเทศจีนสมัยนั้น เป็นอักษร 2 คำเรียกว่า “พุทโธ” (ฝอถัว) และก็มีแปลเป็น “ฝูถู” ถ่ายทอดไปมา พวกเราชาวจีนจึงย่อให้สั้นๆ เป็นอักษรคำเดียวคือ “พุทธ” (ฝอ) แปลเป็นภาษาจีน หมายความว่าอย่างไร นั่นก็คือผู้รู้แจ้ง ผู้ผ่านการบำเพ็ญปฏิบัติจนรู้แจ้งอย่างถ่องแท้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อหลงงมงาย

พวกเราลองคิดดู การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมสามารถก่อเกิดความสามารถพิเศษ ปัจจุบันในโลกนี้มีความสามารถพิเศษ 6 ประเภทเป็นที่ยอมรับกัน ไม่เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่า ความสามารถพิเศษที่แท้จริงแล้วมีเป็นหมื่นๆ ชนิด เช่น มีคนนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับมือขยับเท้า ก็สามารถทำในสิ่งที่คนทั่วไปใช้มือหรือเท้ายังทำไม่ได้ สามารถมองเห็นถึงสัจธรรมความจริงในมิติต่างๆ ของจักรวาล มองเห็นความเป็นจริงของจักรวาล เห็นในสิ่งซึ่งคนธรรมดาสามัญมองไม่เห็น นี่ยังไม่ใช่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติได้ธรรมหรือ มิใช่ผู้รู้แจ้งหรือ จะถือว่าเหมือนคนธรรมดาสามัญหรือ ยังมิใช่ผู้บำเพ็ญบรรลุธรรมแล้วหรือ เรียกว่าผู้รู้แจ้งไม่ถูกหรือ แปลเป็นภาษาโบราณของอินเดียก็คือพุทธ ความจริงก็คือเช่นนี้ พลังลมปราณ(ชี่กง)ก็มีประโยชน์เช่นนี้

เมื่อพูดถึงพลังลมปราณ(ชี่กง) มีคนกล่าวว่า ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครจะไปฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง) เหมือนกับจะบอกว่า พลังลมปราณ(ชี่กง)ก็คือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นั่นเป็นการมองอย่างผิวเผิน มองอย่างไม่ลึกซึ้ง จุดนี้ไม่ขอตำหนิพวกเรา เพราะว่าอาจารย์ที่สอนวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ทั้งหลาย ต่างเน้นในเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนพูดเรื่องการขจัดโรคภัยเสริมสร้างสุขภาพ ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่อยู่ในระดับชั้นสูง มิใช่ว่าวิชาความรู้ของพวกเขาเหล่านี้ไม่ดี แต่โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาให้ถ่ายทอดเพียงระดับชั้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เสริมสร้างสุขภาพ เผยแพร่วิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ทั่วๆ ไป มีคนมากมายที่คิดจะบำเพ็ญปฏิบัติไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป มีความคิดความใฝ่ฝันเช่นนี้ แต่บำเพ็ญปฏิบัติไม่ถูกหลัก ผลปรากฏว่า พบกับอุปสรรคใหญ่หลวงจนเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย แน่นอนการถ่ายทอดพลัง(กง)ในระดับชั้นสูงจริงๆ ย่อมเกี่ยวโยงถึงปัญหาในระดับสูงมาก เพราะฉะนั้น เรายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ การถ่ายทอดพลัง(กง)จึงได้ผลลัพธ์ที่ดีมาโดยตลอด บางสิ่งบางอย่างเป็นของสูง พูดไปแล้วคล้ายกับเป็นเรื่องงมงาย แต่เราจะพยายามใช้หลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมาอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจ

มีบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราพูดไป คนก็จะพูดว่าเป็นเรื่องงมงายเหลวไหล ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ มาตรฐานของพวกเขาก็คือ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่ตัวเขาเองสัมผัสไม่ได้ เขาเข้าใจว่าไม่มีตัวตน จึงคิดว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องของจิตนิยม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทัศนคติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ หรือยังพัฒนาไม่ถึงก็กล่าวหาว่าเป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องของจิตนิยมหรือ แล้วตัวเขาเองไม่หลงงมงาย ไม่มีจิตนิยมเช่นนั้นหรือ หากยังยึดอยู่กับทัศนคติเช่นนี้ วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร สังคมมนุษย์ก็ไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าได้ การประดิษฐ์คิดค้นในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ล้วนเป็นสิ่งที่คนในอดีตไม่มี หากมองว่าเป็นเรื่องงมงาย แน่นอนก็ไม่ต้องมีการพัฒนาอะไรอีกต่อไป พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่ใช่จิตนิยม มีคนจำนวนมากไม่รู้จักพลังลมปราณ(ชี่กง)คืออะไร จึงมักจะคิดว่าพลังลมปราณ(ชี่กง)นั้นเป็นเรื่องของจิตนิยม ปัจจุบันพลังลมปราณ(ชี่กง)จากร่างกายของอาจารย์ เราสามารถใช้เครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ วัดได้คลื่นใต้เสียง คลื่นเหนือเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีอินฟราเรด(ใต้แดง) รังสีอัลตราไวโอเลต(เหนือม่วง) รังสีแกมมา นิวตรอน อะตอม โลหะหายาก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุธาตุ สิ่งต่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากวัตถุธาตุมิใช่หรือ อีกมิติหนึ่งก็ประกอบขึ้นจากวัตถุธาตุมิใช่หรือ เราจะพูดว่างมงายได้อย่างไร ในเมื่อการฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)เป็นการบำเพ็ญพุทธ แน่นอนย่อมพัวพันถึงปัญหาที่ล้ำลึกมากมาย ล้วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูด

ในเมื่อการฝึกวิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ทำไมเราถึงต้องเรียกว่าพลังลมปราณ(ชี่กง) จริงๆ แล้วเราไม่เรียกว่าพลังลมปราณ(ชี่กง) แล้วเรียกว่าอะไรเล่า เรียกว่า “การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม” (ซิวเลี่ยน) แน่นอนยังมีการเรียกเป็นรูปธรรมในชื่ออื่นๆ แต่โดยรวมแล้วเราเรียกกันว่า การบำเพ็ญปฏิบัติธรรม(ซิวเลี่ยน) ทำไมเราจึงเรียกว่าพลังลมปราณ(ชี่กง) เราทราบกันดีว่า การฝึกพลังลมปราณ(ชี่กง)นั้นได้แพร่หลายในสังคมมานานกว่า 20 ปีแล้ว เริ่มเป็นที่นิยมกันตั้งแต่กลางยุค “ปฏิวัติวัฒนธรรม” ขึ้นถึงจุดสุดยอดในยุคปลาย พวกเราคิดดู ในสมัยนั้นความคิดเอียงซ้ายจัดกำลังมาแรง เราจะไม่พูดถึงพลังลมปราณ(ชี่กง)ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกว่าอะไร ในขั้นตอนการพัฒนาของมวลมนุษย์ในยุคนี้ ได้ผ่านสังคมศักดินา เพราะฉะนั้นชื่อจึงมักจะมีสีสันของศักดินาอย่างลึกซึ้งติดมาด้วย ถ้ามีส่วนเกี่ยวพันกับศาสนา ชื่อก็มีสีสันอย่างลึกซึ้งทางด้านศาสนาติดอยู่ด้วย เช่น “ซิวเต้าต้าฝ่า” “จินกังฉาน” “หลัวฮั่นฝ่า” “ซิวฝอต้าฝ่า” และวิชา “จิ่วจ้วนจินตานซู่” ล้วนเป็นเช่นนี้ หากใช้ศัพท์เช่นนี้ในสมัย “ปฏิวัติวัฒนธรรม” เห็นจะแย่ คงถูกรณรงค์วิพากษ์วิจารณ์แน่นอน ถึงแม้อาจารย์ที่ถ่ายทอดพลังลมปราณ(ชี่กง)มีจุดประสงค์ที่ดีที่จะเผยแพร่วิชานี้อย่างทั่วถึง เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ปวงชน และเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ได้ ไม่กล้าที่จะใช้ศัพท์เช่นนี้ ด้วยเหตุนี้อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ทั้งหลายที่ต้องการเผยแพร่วิชานี้ให้กว้างขวาง จึงตัดทอนคัดเอาคำ 2 คำนี้ “ชี่กง” จากหนังสือตานจิงเต้าจ้างมาใช้ มีบางคนยังทำการศึกษาค้นคว้าคำว่าชี่กงเป็นการใหญ่ ซึ่งจริงๆ ไม่มีอะไรที่ต้องค้นคว้า ในอดีตเราเรียกว่าการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม(ซิวเลี่ยน) ส่วนพลังลมปราณ(ชี่กง)นั้น เป็นเพียงคำศัพท์ที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดและความเข้าใจของคนยุคนี้เท่านั้นเอง

อ่านต่อ หน้า1  หน้า2  หน้า3  หน้า4  หน้า5  หน้า6  หน้า7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com