Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 2

ความสามารถพิเศษมองระยะไกล

ความสามารถพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับตาทิพย์โดยตรง เรียกว่าการมองระยะไกล บางคนพูดว่า ฉันนั่งอยู่ที่นี่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปักกิ่ง มองเห็นทัศนียภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา มองเห็นอีกด้านหนึ่งของโลก บางคนไม่เข้าใจ ไม่สามารถเข้าใจได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ มีคนพยายามอธิบาย อย่างนี้อย่างนั้น ก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราจึงมีความสามารถระดับนี้ได้ จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนี้ ผู้ฝึกบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับชั้นของหลักธรรมในภพจะไม่มีความสามารถนี้ สิ่งที่เขามองเห็น รวมทั้งการมองระยะไกล และความสามารถพิเศษอื่นๆ ล้วนบังเกิดผลในมิติที่กำหนดเท่านั้น จะใหญ่เท่าใดก็ไม่เกินกว่ามิติวัตถุของโลกมนุษย์นี้ โดยทั่วไปไม่เกินกว่ามิติสนามของตัวเอง

ร่างกายของเรา ในมิติที่กำหนดจะมีสนามอยู่ สนามนี้จะแตกต่างจากสนามของกุศล ไม่ใช่มิติเดียวกัน ขนาดความใหญ่เล็กใกล้เคียงกัน สนามนี้มีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องตรงกันกับจักรวาล ฝั่งนั้นของจักรวาลมีอะไร ในสนามของเขาก็จะมีภาพสอดคล้องตรงกันกลับมาเช่นกัน ล้วนสอดคล้องตรงกัน มันเป็นเพียงเงาภาพ ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น บนโลกมีประเทศสหรัฐอเมริกา มีกรุงวอชิงตัน ในสนามของเขาก็จะมีภาพสะท้อนของประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน แต่เป็นเงา และเงาก็คือสสารชนิดหนึ่ง มันมีความสัมพันธ์สอดคล้องตรงกัน เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของฝั่งโน้น ดังนั้นความสามารถพิเศษมองระยะไกลที่ว่านี้ ก็คือสิ่งที่เขามองเห็นภายในขอบข่ายสนามในมิติของเขาเอง เมื่อเขาบำเพ็ญปฏิบัติจนหลุดจากหลักธรรมในภพ ก็จะไม่มองในลักษณะนี้อีกต่อไป แต่จะมองโดยตรง เรียกว่าอิทธิฤทธิ์แห่งพุทธธรรม ซึ่งมีอานุภาพยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้

ในหลักธรรมในภพ ความสามารถพิเศษมองระยะไกลเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าจะวิเคราะห์ให้พวกท่านฟัง ในมิติของสนามนี้ ณ บริเวณหน้าผากของคน จะมีกระจกอยู่บานหนึ่ง คนที่ไม่ฝึกพลัง(กง)จะปิดอยู่ คนที่ฝึกพลัง(กง)จะพลิกหมุนกลับมา ขณะที่ความสามารถพิเศษมองระยะไกลของคนจะออกมา มันสามารถพลิกกลับไปกลับมา พวกเราคงรู้จักหลักการของภาพยนตร์ ฟิล์มต้องวิ่งด้วยความเร็ว 24 ช่องต่อวินาที จึงจะทำให้ภาพที่ฉายออกมามีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน หากต่ำกว่า 24 ช่องต่อวินาทีภาพจะเต้น การพลิกของกระจกบานนี้เร็วกว่า 24 ช่องต่อวินาที ภาพที่รับได้จะถูกสะท้อนขึ้นบนกระจก และพลิกกลับมาให้ท่านดู พลิกกลับไปก็จะลบออก หลังจากนั้นจะฉายใหม่กลับใหม่ ลบออกใหม่ โดยจะพลิกกลับไปกลับมาไม่หยุด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นจึงเคลื่อนไหว นี่ก็คือการฉายภาพสิ่งที่อยู่ในสนามมิติของท่านให้ท่านดู และสิ่งที่ปรากฏในสนามมิติก็คือภาพซึ่งสอดคล้องกับจักรวาลใหญ่

แล้วด้านหลังของร่างกายของเราจะมองเห็นได้อย่างไร กระจกเงาบานเล็กแค่นี้คงไม่สามารถส่องได้รอบร่างกายของเรา เป็นที่ทราบกันดีว่า ตาทิพย์ของคนเมื่อเปิดถึงระดับสูงกว่าทิพยจักษุ ในขณะที่จะเข้าสู่ปัญญาจักษุก็จะต้องทะลุผ่านมิติของเรานี้ ในขณะที่กำลังจะทะลุแต่ยังไม่ทะลุได้ทั้งหมดนั้น ตาทิพย์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง คือมองวัตถุไม่มีตัวตน มองคนก็ไม่มีตัวตน กำแพงก็หายไป อะไรก็ไม่มีตัวตน วัตถุไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไป กล่าวคือในมิติที่กำหนดนี้ มองในแนวลึก จะพบว่าคนก็ไม่มี เหลือเพียงกระจกบานหนึ่งอยู่ภายในบริเวณสนามมิติของท่าน กระจกบานนี้และสนามมิติของท่านจะมีขนาดเท่ากัน เพราะฉะนั้น เมื่อกระจกพลิกกลับไปกลับมา ก็จะสามารถส่องมองเห็นได้ทุกมุม ภายในสนามมิติของท่าน สิ่งที่สอดคล้องตรงกับจักรวาล จะสะท้อนให้ท่านได้มองเห็น นี่ก็คือความสามารถพิเศษมองระยะไกลที่เรากล่าวถึง

ในการทดสอบความสามารถพิเศษมองระยะไกลของนักสรีรวิทยา ความสามารถพิเศษนี้จะง่ายต่อการถูกลบล้าง เหตุผลก็คือ ยกตัวอย่างเช่น เราถามเขาว่า ญาติของคนๆ หนึ่งที่ปักกิ่งเขากำลังทำอะไร เมื่อบอกชื่อเสียงเรียงนามของญาติผู้นี้และสภาพทั่วๆ ไปแล้ว เขาก็จะสามารถมองเห็นได้ เขาบอกว่า บ้านนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร มีประตูทางเข้าอย่างไร เข้าไปในห้องจัดวางไว้อย่างไรบ้าง พูดได้ถูกต้องทั้งหมด เมื่อถามว่าแล้วคนกำลังทำอะไรอยู่ เขาตอบว่ากำลังเขียนหนังสือ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริง ก็โทรศัพท์ไปถึงญาติผู้นี้ แล้วถามเขาว่า ตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ ฉันกำลังรับประทานข้าว ซึ่งจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขามองเห็น ที่ผ่านมาสาเหตุที่ความสามารถพิเศษนี้ถูกปฏิเสธก็เพราะเช่นนี้ อันที่จริง สภาพแวดล้อมที่เขามองเห็นไม่ผิดแม้แต่น้อย แต่เนื่องจากมิติและเวลาของเรา เราเรียกว่ามิติกาลเวลา กับมิติกาลเวลาของมิติที่ความสามารถพิเศษอยู่นั้นมีการเหลื่อมล้ำด้านเวลา ความนึกคิดด้านเวลาของสองฝั่งไม่เหมือนกัน เมื่อครู่นี้เขากำลังเขียนหนังสืออยู่จริง แต่ขณะนี้กำลังรับประทานข้าว มีการเหลื่อมล้ำด้านเวลา ดังนั้นหากนักสรีรวิทยายังคงค้นคว้าวิจัยตามหลักทฤษฎี ตามกฎวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ต่อให้ค้นคว้าไปอีกหมื่นปี ก็ยากที่จะเข้าใจได้ เพราะว่าความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นคนต้องเปลี่ยนความคิด จะทำความเข้าใจต่อสิ่งเหล่านี้กันเช่นนี้ต่อไปไม่ได้

อ่านต่อ  หน้า1  หน้า2  หน้า3   หน้า4

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com