Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 3

ทุกคนเป็นสานุศิษย์

พวกเราทราบไหมว่าข้าพเจ้าได้ทำเรื่องอะไรไปแล้ว ข้าพเจ้าถือว่าผู้ฝึกทุกคนเป็นสานุศิษย์ รวมถึงผู้ที่เรียนด้วยตนเองที่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง การชี้นำคนไปสู่การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับสูงจำเป็นต้องทำเช่นนี้ มิฉะนั้นเท่ากับไม่รับผิดชอบ ทำอะไรตามอำเภอใจ ข้าพเจ้าให้อะไรต่างๆ มากมายแก่พวกท่าน สอนให้พวกท่านเข้าใจถึงกฎที่คนทั่วไปไม่ควรทราบ ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)ให้แก่ท่าน ยังต้องให้สิ่งต่างๆ แก่ท่านอีกมากมาย ต้องช่วยชำระร่างกายให้แก่ท่าน และยังเกี่ยวโยงถึงปัญหาอื่นๆ เพราะฉะนั้นไม่ดูแลพวกท่านเสมือนสานุศิษย์ไม่ได้ การเปิดเผยความลับของสวรรค์อย่างมากมายให้คนธรรมดาสามัญรู้ง่ายๆ เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาต แต่มีสิ่งหนึ่ง ยุคสมัยได้เปลี่ยนไป เราไม่ต้องมีพิธีรีตองโขกศีรษะคำนับตามแบบโบราณกันอีกแล้ว พิธีเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์อันใด เหมือนทำพิธีทางศาสนา พวกเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะแม้ท่านจะโขกศีรษะผ่านพิธีไหว้ครูแล้ว พอพ้นจากประตูท่านก็ทำตามความพอใจของท่าน ใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาสามัญ คิดจะทำอะไรก็ยังคงทำอย่างนั้น ยังคงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อชื่อเสียง เงินทอง แล้วจะมีประโยชน์อะไร ท่านอาจจะเอาชื่อของข้าพเจ้าไปแอบอ้าง นำความเสื่อมเสียมาสู่หลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)อีกด้วย

การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริงล้วนเป็นการบำเพ็ญด้านจิตใจของท่าน ขอเพียงท่านสามารถบำเพ็ญ ยืนหยัดแน่วแน่บำเพ็ญต่อไป เราก็จะดูแลท่านเสมือนลูกศิษย์ ไม่ทำเช่นนี้ไม่ได้ แต่มีบางคน เขาไม่แน่ว่าจะสามารถปฏิบัติตนเหมือนกับผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง บางคนไม่สามารถทำเช่นนี้ แต่คนส่วนใหญ่จะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยความแน่วแน่จริงจัง ขอเพียงท่านยึดมั่นในการบำเพ็ญต่อไป เราก็จะดูแลท่านเสมือนลูกศิษย์

วันๆ ท่านเอาแต่ฝึกการเคลื่อนไหวไม่กี่ชุด ก็ถือเป็นลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)แล้วหรือ ไม่แน่เสมอไป เพราะว่าการฝึกบำเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริง ต้องปฏิบัติได้มาตรฐานของการบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)ที่เราได้ชี้แนะไว้ จะต้องยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของตนเอง จึงจะเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ท่านฝึกการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว ไม่ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ให้สูงขึ้น จะไม่มีพลังงานแรงกล้ามาช่วยเสริมสร้าง ไม่อาจถือว่าเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เราก็ไม่สามารถรับท่านเป็นสานุศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) หากท่านทำตัวเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ท่านจะฝึกพลัง(กง) โดยท่านไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ไม่ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของท่าน ยังคงทำตามอำเภอใจ ท่านอาจประสบกับความยุ่งยากต่างๆ ดีไม่ดีท่านอาจกล่าวหาว่า ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราจนทำให้ท่านเพี้ยนไป สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ที่เราได้ชี้แนะไว้ ท่านจึงจะเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ข้าพเจ้าก็ได้อธิบายกับพวกท่านอย่างชัดแจ้งแล้ว ฉะนั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องจัดพิธีไหว้ครูต่างๆ ให้กับข้าพเจ้า ขอเพียงให้ทุกท่านตั้งใจบำเพ็ญธรรม ข้าพเจ้าก็จะดูแลท่าน ธรรมกายของข้าพเจ้ามีมากจนนับไม่ถ้วน อย่าว่าแต่ผู้ฝึกจำนวนเพียงเท่านี้ มากกว่านี้ข้าพเจ้าก็ดูแลได้ทั่วถึง

อ่านต่อหน้า   1  2  3   4  5  6   7  8  9

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com