Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 3

ภาษาจักรวาล

อะไรคือภาษาจักรวาล ภาษาจักรวาลก็คือคนผู้หนึ่งอยู่ๆ ก็สามารถพูดภาษาที่แปลกประหลาดออกมา “ตีลีตูลู ตีลีตูลู” พูดอะไรตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่อง ผู้ที่มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจคน สามารถเข้าใจความหมายได้บ้าง แต่จะไม่เข้าใจความหมายของเขาอย่างเป็นรูปธรรม บางคนสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้หลายชนิด บางคนคิดว่าเป็นเรื่องน่าภูมิใจ คิดว่าเป็นความสามารถและความสามารถพิเศษ อันที่จริงมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษ และไม่ใช่ความสามารถของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ไม่สามารถเป็นเครื่องแสดงระดับชั้นของท่าน แล้วมันคืออะไร มันก็คือความคิดของท่านถูกควบคุมด้วยวิญญาณ(หลิงถี่)ที่มาจากมิติอื่น ท่านอาจรู้สึกว่าดี ชื่นชอบดีใจ ท่านยิ่งดีใจมันก็จะเข้าสิงในตัวท่านแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเป็นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ท่านจะยอมให้มันควบคุมหรือ มันมาจากระดับที่ต่ำมาก ดังนั้นพวกเราผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง ต้องไม่ชักนำความยุ่งยากเหล่านี้มาสู่ตัวเอง

มนุษย์นั้นมีค่ามากที่สุดประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ท่านจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาควบคุมท่านได้อย่างไร ร่างกายของท่านเองยังไม่ต้องการ ช่างน่าสมเพชเสียจริง สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้บ้างก็จะเข้ามาในร่างของคน บ้างก็ไม่เข้าในร่างคน แต่จะอยู่ห่างออกไป แต่มันจะคอยครอบงำและควบคุมท่าน ท่านคิดจะพูดมันก็จะให้ท่านพูด “ตีลีตูลู” ยังสามารถถ่ายทอดอีก ใครที่ใจกล้าคิดจะเรียน พออ้าปากก็พูดออกมาได้ ความจริงสิ่งนั้นอยู่กันเป็นฝูงๆ ท่านคิดจะพูดมันก็เข้าสิงให้ท่านพูด

ทำไมจึงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ก็คล้ายกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับพวกเราไว้ มันต้องการที่จะยกระดับชั้นของมัน แต่ในที่ที่มันอยู่ไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน จึงไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติและไม่สามารถยกระดับชั้นให้สูงขึ้นได้ มันจึงคิดหาทาง ช่วยคนทำความดี แต่มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มันรู้ว่าถ้าส่งพลังของมันออกมา ก็จะสามารถทำให้อาการของผู้ที่เจ็บป่วยระงับได้ชั่วขณะ สามารถลดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยได้ในขณะนั้น แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะฉะนั้นมันจึงอาศัยปากของคนส่งมันออกมาเพื่อให้บังเกิดผลเช่นนี้ เรื่องก็เป็นเช่นนี้ บางคนคิดว่าเป็นภาษาสวรรค์ บางคนคิดว่าเป็นภาษาของพระพุทธ นี่เป็นการลบหลู่พระพุทธ ข้าพเจ้าว่าเป็นเรื่องเหลวไหล

เราทราบกันดีว่า พระพุทธไม่เอ่ยปากพูดอย่างง่ายๆ หากว่าพระพุทธเอ่ยปากพูดในมิตินี้ ก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในโลกมนุษย์ เสียงดังสนั่นกึกก้องช่างรุนแรงเหลือเกิน บางคนพูดว่า ตาทิพย์ของข้ามองเห็นแล้ว พระองค์พูดกับข้าแล้ว พระองค์ไม่ได้พูดกับท่าน บางคนมองเห็นธรรมกายของข้าพเจ้า ธรรมกายของข้าพเจ้าไม่ได้พูดคุยกับท่าน กระแสจิตที่พระองค์แผ่ออกมามีเสียงแบบสามมิติ ท่านได้ยินแล้วก็เหมือนกับว่าพระองค์กำลังพูดอยู่ โดยปกติแล้วพระพุทธอาจจะพูดคุยกันในมิติของเขา แต่เสียงที่ส่งผ่านไปยังอีกมิติหนึ่ง จะฟังไม่ชัดเจนว่าพูดอะไร เพราะว่าความนึกคิดของมิติกาลเวลาของทั้ง 2 มิติแตกต่างกัน เช่นเวลาในมิติของเราหนึ่งชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมงในปัจจุบัน แต่ในมิติใหญ่ที่นั่น 1 ชั่วยามของเราก็คือ 1 ปีของเขา เวลาของเราจะช้ากว่าเวลาของเขา

เราคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “วันเดียวบนสวรรค์ พันปีบนพื้นโลก” นั่นหมายถึงโลกเอกเทศที่ไร้มิติ ไร้ความคิดด้านเวลา เป็นโลกของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูง เช่นโลกจี๋เล่อซื่อเจี้ย โลกหลิวหลีซื่อเจี้ย โลกฝ่าหลุนซื่อเจี้ย โลกเหลียนฮัวซื่อเจี้ย เป็นต้น ก็คือสถานที่เหล่านั้น แต่ในมิติที่กว้างใหญ่ เวลากลับรวดเร็วกว่า หากท่านสามารถรับได้ ได้ยินเขาพูดกัน คนที่มีหูทิพย์สามารถได้ยินเสียงพูด เสียงที่ท่านได้ยินก็จะไม่ชัดเจน ได้ยินเหมือนเสียงนกร้อง เหมือนเสียงจากแผ่นเสียงเล่นด้วยความเร็วสูง ฟังไม่ได้ศัพท์ แน่นอนบางคนสามารถได้ยินเสียงดนตรี และเสียงพูดคุย แต่เขาจะต้องอาศัยความสามารถพิเศษอีกแบบหนึ่งเป็นสื่อแปลงสัญญาณ เพื่อปรับความเหลื่อมล้ำของเวลา เสียงที่ส่งผ่านมาถึงหูท่านจึงจะได้ยินชัดเจน เป็นสภาพเช่นนี้ บางคนพูดว่าเป็นภาษาพระพุทธ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่

การพบปะกันระหว่างท่านผู้สำเร็จธรรมชั้นสูง เพียงรอยยิ้มก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี เพราะเป็นการสื่อสารทางจิตโดยปราศจากเสียง เสียงที่ได้รับเป็นเสมือนเสียงระบบสามมิติ เขาทั้งสองเพียงแค่ยิ้มก็แลกเปลี่ยนความคิดเรียบร้อยแล้ว การสื่อสารก็มิได้มีเพียงวิธีนี้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กัน ทุกท่านคงทราบกันว่า นิกายมี่จง ลามะในทิเบตมีกระบวนท่ามือในการสื่อสาร แต่ท่านลองถามพระลามะว่ากระบวนท่ามือนั้นคืออะไร เขาจะบอกท่านว่าเป็นโยคะชั้นสูง ความหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นอย่างไร เขาเองก็ไม่ทราบ ความจริงแล้วเป็นภาษาของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูง เวลามีคนมากเขาจะใช้การสื่อสารเป็นกระบวนท่ามือชุดใหญ่ แต่ละชุดสวยงามมาก เมื่อมีคนน้อยท่านจะใช้กระบวนท่ามือชุดเล็กก็สวยน่าดูเหมือนกัน แต่ละท่วงท่าของกระบวนท่ามือชุดเล็กมีความซับซ้อนและหลากหลายมาก เพราะว่ามันก็คือภาษา ที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความลับของสวรรค์ เราก็ได้พูดออกมาแล้ว การสื่อสารโดยกระบวนท่ามือซึ่งทางทิเบตนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะ มีท่วงท่าเพียงไม่กี่ท่าเท่านั้น พวกเขาได้รวบรวมขึ้นเป็นระบบ มันเป็นเพียงภาษาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการฝึกพลัง(กง)ของพวกเขาเท่านั้น และเป็นเพียงบางรูปแบบของการฝึกพลัง(กง)เท่านั้น การสื่อสารโดยกระบวนท่ามือที่แท้จริงจะสลับซับซ้อนอย่างมาก

อ่านต่อหน้า  1  2  3  4   5  6  7  8  9

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com