Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 3

อาจารย์ให้อะไรแก่ลูกศิษย์

บางท่านพบกับข้าพเจ้าจะจับมือไม่ยอมปล่อย คนอื่นๆ พอเห็นเขาจับมือ ก็ขอจับมือข้าพเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าทราบดีว่าในใจพวกเขาคิดอะไร บางคนคิดเพียงแต่ได้จับมือกับอาจารย์ก็รู้สึกดีใจเป็นอันมาก บางคนคิดจะได้สื่อสัญญาณอะไรบางอย่าง จึงจับแล้วไม่ยอมปล่อยมือ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเป็นเรื่องของแต่ละคน ที่นี่เราไม่รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพให้ท่าน หรือให้สื่อสัญญาณอะไรเพื่อบำบัดโรคให้แก่ท่าน เราไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ โรคภัยไข้เจ็บของท่านข้าพเจ้าจะขจัดให้ท่านเองโดยตรง โดยธรรมกายของข้าพเจ้าในระหว่างที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ฝึก ท่านที่อ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเอง ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยขจัดสิ่งเหล่านี้ของท่านออกไปด้วย ท่านอย่าได้หลงเข้าใจผิดคิดว่าสัมผัสจับต้องมือของข้าพเจ้าแล้ว พลัง(กง)ของท่านก็จะเพิ่มขึ้น นั่นเป็นเรื่องน่าขัน

พลัง(กง)ที่เกิดขึ้นต้องอาศัยการบำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง)ของท่านด้วยตัวเอง ท่านไม่บำเพ็ญปฏิบัติจริงจัง พลัง(กง)เหล่านี้ก็จะไม่เพิ่มขึ้น เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของจิต(ซินซิ่ง) ในเวลาที่พลัง(กง)ของท่านเพิ่มขึ้น ผู้บรรลุธรรมระดับสูงจะมองเห็นว่าท่านได้ขจัดจิตยึดติด สสารเหล่านั้นออกไปแล้ว บนศีรษะของท่าน จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเสมือนไม้วัด ซึ่งมีรูปเป็นเสาหลักพลัง(กง) ไม้วัดนี้สูงเท่าใดเสาหลักพลัง(กง)ก็จะสูงเท่านั้น มันเป็นตัวแทนความสูงต่ำของพลัง(กง) ที่ท่านบำเพ็ญมาได้ด้วยตนเอง และก็เป็นมาตรวัดจิต(ซินซิ่ง)ของท่าน ไม่มีใครจะสามารถเพิ่มเติมให้ท่านได้ เพิ่มเติมให้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตั้งไม่อยู่จะหลุดลงมา ข้าพเจ้าสามารถยกท่านให้ขึ้นถึงระดับซันฮวาจวี้ติ่ง(ดอกไม้ 3 ดอกบนศีรษะ)ได้ทันที แต่พอก้าวออกประตูพลัง(กง)ก็จะร่วงหล่นไป เพราะพลัง(กง)ที่เกิดไม่ได้เกิดจากการบำเพ็ญของท่านเองจึงตั้งไม่อยู่ เพราะมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้น ไม่มีใครสามารถเพิ่มเติมให้ท่านได้ ล้วนต้องอาศัยการบำเพ็ญปฏิบัติของตัวท่านเอง บำเพ็ญปฏิบัติจิตใจของท่าน มุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมเพื่อเพิ่มพลัง(กง) และยกระดับของตัวเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หล่อหลอมให้เข้ากับคุณสมบัติของจักรวาล ท่านจึงจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้ มีคนมาขอให้ข้าพเจ้าเซ็นชื่อ ซึ่งข้าพเจ้าไม่อยากเซ็น บางคนเที่ยวบอกคนเขาว่าอาจารย์เซ็นชื่อให้ บ้างต้องการโอ้อวด บ้างอยากได้รับการคุ้มครองจากสื่อสัญญาณของอาจารย์ นี่มิใช่จิตยึดติดหรอกหรือ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องพึ่งตัวเอง ท่านจะอาศัยสื่อสัญญาณอะไร การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมระดับสูงท่านจะอาศัยสิ่งเหล่านี้ได้หรือ ไม่ได้หรอก เป็นเพียงการพูดถึงสิ่งที่อยู่ในระดับการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ

พลัง(กง)เกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติของท่าน ภายใต้จุลภาคที่เล็กมากๆ อนุภาคของพลังมีรูปลักษณ์เหมือนตัวท่านทุกประการ เมื่อหลุดพ้นการบำเพ็ญหลักธรรมในภพ ก็จะเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติในร่างพระพุทธแล้ว พลัง(กง)ทั้งมวลจะเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธ สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งอยู่บนดอกบัว ทุกๆ อนุภาคเล็กๆ ล้วนเป็นเช่นนั้น แต่สำหรับพลัง(กง)ของสัตว์ ล้วนมีรูปลักษณะเป็นสุนัขจิ้งจอก งู จำพวกนั้น ภายใต้จุลภาคที่เล็กมากๆ อนุภาคเล็กๆ ล้วนเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์จำพวกนั้น ยังจะมีสื่อสัญญาณอื่นๆ อีก เช่นนำน้ำชาคนๆ แล้วให้ท่านดื่มเข้าไปก็ถือว่าเป็นพลัง(กง)อย่างหนึ่ง คนธรรมดาสามัญต้องการเพียงปลดทุกข์ชั่วคราว ผลักโรคภัยถอยห่างออกไปไว้ข้างหลังระงับไว้ชั่วคราว คนธรรมดาสามัญยังคงเป็นคนธรรมดาสามัญ เขาจะทำร้ายร่างกายตัวเองให้เลวร้ายอย่างไร เราไม่สนใจ พวกเราคือผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ท่านเข้าใจ พวกเราต่อไปอย่าได้ปฏิบัติเช่นนี้ อย่าไปพึ่งสื่อสัญญาณจำพวกนี้จำพวกนั้น อย่าไปรับสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอันขาด มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านกล่าวว่า ฉันจะส่งสื่อสัญญาณให้พวกท่าน ให้พวกท่านคอยรับได้ทั่วทั้งประเทศ รับอะไร ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกท่านว่า สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์อันใด หากจะมีประโยชน์ก็เป็นเพียงการได้มาซึ่งการขจัดโรคเสริมสร้างสุขภาพ แต่ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ฝึกพลัง(กง) พลัง(กง)คือสิ่งที่เราบำเพ็ญออกมาด้วยตัวเอง สื่อสัญญาณพลัง(กง)ที่มาจากผู้อื่นไม่สามารถทำให้ยกระดับชั้นให้สูงขึ้นได้ เป็นเพียงแต่ช่วยรักษาโรคให้คนธรรมดาสามัญ ต้องตั้งจิตให้มั่นคง การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมใครก็ทำแทนให้กันไม่ได้ ขอเพียงท่านบำเพ็ญปฏิบัติอย่างแท้จริง ตัวท่านเองก็จะยกระดับชั้นให้สูงขึ้นได้

ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าให้อะไรแก่ท่านได้บ้าง ทุกท่านทราบกันดีว่าพวกเรามีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เคยฝึกพลัง(กง)มาก่อน ร่างกายมีโรคเบียดเบียนอยู่ มีหลายท่านแม้ฝึกพลัง(กง)มานานหลายปี แต่ยังคงวนเวียนอยู่แค่ระดับลมปราณ(ชี่) ไม่มีพลัง(กง)แต่อย่างใด แน่นอนบางคนนำไปใช้รักษาโรคให้ผู้อื่น ท่านคงไม่ทราบว่าท่านรักษาอย่างไร ในขณะที่ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหาการสิงร่าง ข้าพเจ้าก็ได้ช่วยขจัดวิญญาณแปลกปลอมต่างๆ ที่สิงอยู่ในร่างของผู้บำเพ็ญจริง ไม่ว่าจะเป็นอะไร สิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกาย ก็จะขจัดออกไปจนหมดสิ้น ท่านที่บำเพ็ญธรรมจริงด้วยตัวเองอ่านหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า)นี้ ร่างกายของท่านก็จะได้รับการชำระเอาสิ่งไม่ดีต่างๆ ออกไปด้วย พร้อมกันนี้สภาพแวดล้อมภายในบ้านของท่านก็จะต้องทำการขจัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปด้วยเช่นกัน ป้ายสุนัขจิ้งจอก ป้ายพังพอน ที่ท่านเคยบูชามาก่อน ให้ขจัดออกไปโดยเร็ว ชำระให้ท่านแล้ว ไม่มีอะไรเหลือแล้ว เพราะว่าท่านต้องการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงๆ เราจึงสามารถเปิดทางสะดวกให้แก่ท่าน แต่จะกระทำให้แก่ผู้ที่ตั้งใจจะบำเพ็ญปฏิบัติจริงๆ เท่านั้น แน่นอนมีบางท่านไม่คิดจะบำเพ็ญปฏิบัติ จนถึงเวลานี้เขาก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นพวกเราก็จะไม่สนใจ พวกเราจะช่วยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงๆ

ยังมีคนอีกประเภทหนึ่ง คนเขาพูดว่าร่างของเขามีอะไรสิงอยู่ เขาเองก็มีความรู้สึกเช่นนี้ แต่เมื่อได้เอาออกให้เขาแล้ว จิตที่ระแวงทำให้เขารู้สึกว่ายังคงมีอยู่ ยังคงรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในตัว เขายังคิดว่ามีอยู่ นี่ก็เป็นจิตยึดติดอย่างหนึ่ง เรียกว่าจิตระแวง นานๆ เข้าดีไม่ดีมันก็อาจเข้าสิงได้อีก ท่านจะต้องปล่อยวาง ตัดใจให้ได้ว่ามันไม่มีอยู่อีกต่อไป ข้าพเจ้าเคยจัดการให้แก่บางท่านในชั้นเรียนก่อนๆ ข้าพเจ้าได้ทำเรื่องเหล่านี้ ได้กำจัดวิญญาณแปลกปลอมออกหมดแล้ว

การบำเพ็ญปฏิบัติขั้นพื้นฐานของสายเต๋าต้องมีการวางรากฐานบางอย่าง เพื่อก่อเกิดวงจรสวรรค์(โจวเทียน) ตานเถียน ณ บริเวณท้องน้อยต้องก่อเกิด และสิ่งอื่นๆ อีกมากมายก็ต้องก่อเกิด ณ ที่นี้เราจะใส่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน) กลไกพลังลมปราณ(ชี่จี) และกลไกบังคับ(จีจื้อ)อื่นๆ อีกมากมายมากกว่าหมื่นชนิดสำหรับการบำเพ็ญปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องให้แก่ท่านเหมือนการหว่านเมล็ดพืช หลังจากขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ท่านแล้ว สิ่งที่ควรทำก็ทำให้แล้ว สิ่งที่ควรให้ก็ให้หมดแล้ว ท่านจึงจะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในวิชานี้อย่างแท้จริง มิฉะนั้นหากเราไม่ให้อะไรท่านเลย ก็เท่ากับเป็นเพียงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เสริมสร้างสุขภาพเท่านั้น พูดกันให้ชัด บางคนที่ไม่บำเพ็ญจิต(ซินซิ่ง) ก็น่าจะหันไปฝึกกายบริหารดีกว่า

เมื่อท่านคิดจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงๆ จึงจะรับผิดชอบต่อท่าน ท่านที่บำเพ็ญด้วยตัวเองก็จะได้รับการดูแลเช่นกัน แต่ต้องบำเพ็ญจริงๆ เราให้สิ่งต่างๆ แก่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติจริง ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า จะดูแลท่านเหมือนลูกศิษย์ นอกจากนี้หลักธรรมในระดับชั้นสูงท่านจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ รู้ว่าจะบำเพ็ญปฏิบัติอย่างไร กระบวนท่าฝึกทั้งห้าท่านจะต้องฝึกให้ครบ ฝึกให้ได้ทั้งหมด วันข้างหน้าท่านจึงจะสามารถบรรลุระดับชั้นที่สูงมาก เป็นระดับชั้นที่ท่านคาดคิดไม่ถึงว่าจะสูงถึงเพียงนั้น การได้มรรคผลย่อมไม่มีปัญหา ขอเพียงท่านบำเพ็ญปฏิบัติ ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมโดยผนวกเอาธรรมะระดับชั้นต่างๆ เข้าด้วยกัน วันหน้าในระหว่างการบำเพ็ญปฏิบัติในระดับชั้นที่ต่างกัน ท่านจะพบว่ามีประโยชน์ในการชี้นำต่อท่านเสมอ

การเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม วิถีชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลง ธรรมกายของข้าพเจ้าจะต้องจัดวางวิถีชีวิตใหม่ให้แก่ท่าน จัดวางอย่างไร บางท่านชีวิตยังมีเหลืออยู่มากน้อยเท่าใด เขาเองก็ไม่ทราบ บางท่านผ่านไปอีกสักครึ่งปีหรือหนึ่งปีอาจจะต้องป่วยหนัก อาจต้องล้มป่วยเป็นเวลานานหลายปี บางท่านอาจเป็นอัมพาตหรือโรคอื่นๆ ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ วิถีชีวิตในวันข้างหน้าท่านจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราจะช่วยท่านขจัดออกไป ไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น แต่เราจะต้องพูดกันให้ชัดเจนไว้ก่อน เราจะช่วยผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติจริงเท่านั้น จะทำให้กับคนธรรมดาสามัญไม่ได้ เท่ากับเป็นการทำสิ่งไม่ดี การเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎแห่งกรรมของคนธรรมดาสามัญ จะไปทำลายตามอำเภอใจไม่ได้

เราถือว่าผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งนัก เพราะฉะนั้นจึงจะทำให้ผู้บำเพ็ญธรรมเท่านั้น แล้วจะดำเนินการอย่างไร หากอาจารย์มีบารมีสูงส่งมากๆ ก็คืออาจารย์ท่านมีแรงพลัง(กงลี่)สูงมากๆ ท่านก็จะสามารถช่วยปัดเป่ากรรมของท่านได้ อาจารย์ที่มีพลัง(กง)สูงจะสามารถช่วยขจัดปัดเป่าให้ท่านได้มาก อาจารย์มีพลัง(กง)ต่ำก็สามารถช่วยขจัดได้เล็กน้อยเท่านั้น เราขอยกตัวอย่างเช่น อาจารย์จะรวบรวมเอากรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตภายภาคหน้าของท่าน ขจัดให้ลดลงส่วนหนึ่งให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลืออีกครึ่งก็ยังมากเกินกว่าท่านจะก้าวข้ามไปได้ ยังสูงกว่าภูเขา จะทำอย่างไร เมื่อท่านบรรลุธรรม จะมีผู้ได้รับอานิสงส์จากท่านมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้คนเหล่านี้จะมาช่วยท่านแบกรับไปส่วนหนึ่ง แน่นอนแบ่งกันไปคนละนิดย่อมไม่ใช่สิ่งที่ลำบากนัก ท่านยังจะมีดวงชีวิตมากมายที่ผันแปรออกมาจากการปฏิบัติ นอกจากจิตหลัก(จู่เหวียนเสิน) จิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) ยังมีตัวท่านอีกมากมาย ล้วนจะต้องช่วยท่านแบ่งเบาส่วนหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องผ่านทุกข์ภัย ก็จะเหลือเพียงส่วนน้อย ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ ท่านก็ยังข้ามไม่พ้น จะทำอย่างไรดี ก็จะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ หลายๆ ส่วน จัดวางไว้ในแต่ละระดับชั้นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของท่าน นำมันมาใช้ขัดเกลาจิต(ซินซิ่ง)ของท่านให้สูงขึ้น ผันแปรกรรมของท่าน ช่วยเสริมพลัง(กง) ของท่านให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ คนที่คิดจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ข้าพเจ้าบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มงวดอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่อยู่เหนือคนธรรมดาสามัญ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าเรื่องใดๆ ในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ นั่นไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือธรรมดาหรอกหรือ เพราะฉะนั้นจึงมีข้อกำหนดที่สูงกว่าเรื่องใดๆ ในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ มนุษย์เรานั้นมีจิตหลัก(เหวียนเสิน)ซึ่งจะไม่ดับสลาย ถ้าหากจิตหลัก(เหวียนเสิน)ไม่ดับสลาย พวกเราลองคิดดู จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของท่านอาจเคยทำสิ่งไม่ดีอะไรไว้ สร้างกรรมไว้ในชาติก่อนๆ เป็นไปได้มากทีเดียว ท่านอาจเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ติดค้างอะไรผู้อื่น รังแกใครไว้ ทำร้ายผู้อื่น ท่านอาจเคยทำในสิ่งเหล่านี้ หากเป็นเช่นนี้ ในระหว่างที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ในอีกมิติหนึ่งมันก็จะเห็นได้ชัดเจน ถ้าท่านต้องการรักษาโรคเสริมสร้างสุขภาพมันจะไม่ยุ่งกับท่าน มันทราบดีว่าท่านกำลังผลักโรคให้ถอยออกไปชั่วคราว ท่านไม่ชำระคืนในเวลานี้ วันข้างหน้าท่านก็ต้องชำระอยู่ดี ภายหน้าชำระคืนก็จะยิ่งหนัก เพราะฉะนั้นหากท่านไม่คิดชำระคืนในขณะนี้มันก็จะไม่ยุ่งด้วย

ท่านบอกว่าต้องการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม มันก็จะไม่ยอม ท่านจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ท่านกำลังจะไปแล้ว ท่านมีพลัง(กง)เมื่อใด ฉันก็จะตามไม่ทันและแตะต้องท่านไม่ได้ มันจึงไม่ยอมและคิดหาวิธีต่างๆ นานามายับยั้ง ไม่ให้ท่านบำเพ็ญปฏิบัติ ใช้วิธีการต่างๆ นานามารบกวนท่าน แม้กระทั่งจะฆ่าท่านให้ตายจริงๆ แน่นอนไม่ใช่ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ดีๆ ศีรษะของท่านก็จะหลุดจากบ่าไป เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าจะต้องให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมมนุษย์ แต่อาจเป็นไปได้ เมื่อออกจากบ้านท่านก็ถูกรถชน หรือตกจากตึก หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ เรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้น เป็นเรื่องอันตรายมาก ในความเป็นจริงการบำเพ็ญปฏิบัติจริงไม่ง่ายดังที่ท่านคิด หากท่านคิดจะบำเพ็ญ ก็บำเพ็ญขึ้นไปได้หรือ ทันทีที่ท่านคิดจะบำเพ็ญปฏิบัติจริง ท่านจะพบกับอันตรายถึงชีวิตต่างๆ จะพบกับปัญหาเหล่านี้ทันที มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่น้อยที่ไม่กล้าถ่ายทอดวิชาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมชั้นสูงให้แก่ลูกศิษย์ เพราะเหตุใด ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถทำในสิ่งนี้ เขาไม่สามารถคุ้มครองลูกศิษย์ได้

ที่ผ่านมามีผู้ถ่ายทอดธรรมะหลายท่าน สามารถสอนลูกศิษย์ได้เพียงคนเดียว เขามีความสามารถคุ้มครองลูกศิษย์ได้เพียงคนเดียว แต่จะให้คุ้มครองลูกศิษย์จำนวนมากเช่นนี้ อาจารย์ทั่วไปไม่ค่อยกล้าทำเช่นนี้ แต่ข้าพเจ้าขอบอกกับทุกท่าน ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งนี้ เพราะว่าข้าพเจ้ามีธรรมกายจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน เพียบพร้อมด้วยพลังธรรม(ฝ่าลี่)อันสูงส่ง สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ พลังธรรม(ฝ่าลี่)มหาศาล นอกจากนี้สิ่งที่พวกเรากระทำในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างที่พวกท่านมองเห็นกันอย่างผิวเผิน ไม่ใช่เกิดจากความคิดชั่ววูบ ข้าพเจ้าสามารถบอกพวกท่านได้ว่า มีผู้บรรลุธรรมชั้นสูงมากมายก็ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ นี่เป็นการถ่ายทอดหลักธรรมที่แท้จริงครั้งสุดท้ายของพวกเราในยุคธรรมะปลาย การกระทำของเราจะออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ บำเพ็ญปฏิบัติไปตามทางแห่งธรรมอย่างแท้จริง ใครก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีธรรมกายของข้าพเจ้าคอยคุ้มครองดูแล จะไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้น

มีหนี้ต้องชำระ เพราะฉะนั้นบนเส้นทางการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอาจเกิดเรื่องที่มีอันตรายบ้าง แต่ในเวลาที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านจะไม่หวาดกลัว และก็จะไม่ให้ท่านได้รับอันตรายจริงๆ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้พวกเรา เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเปิดสอนที่ปักกิ่ง มีผู้ฝึกคนหนึ่งขี่จักรยานข้ามถนน และกำลังจะเลี้ยวไปอีกหัวมุมถนนหนึ่ง มีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็ว เฉี่ยวเอาผู้ฝึกคนนี้ที่บริเวณหัวมุมถนน ผู้ฝึกคนนี้เป็นสตรีอายุ 50 กว่าปี ชั่วพริบตาเดียวรถเก๋งก็ชนเธออย่างแรง “ปัง” ศีรษะของเธอโขกเข้ากับหลังคารถคันนั้น โดยขาทั้ง 2 ข้างของเธอยังคาอยู่บนจักรยาน ศีรษะของเธอไม่เพียงไม่รู้สึกเจ็บ เลือดก็ไม่ออก ไม่มีรอยบวมช้ำที่ใด โชเฟอร์ที่ขับรถเก๋งตกใจจนแทบช็อก กระโดดลงมาดูว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่ใด ถามว่าจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลไหม เธอตอบว่าไม่เป็นไร แน่นอนผู้ฝึกของเราผู้นี้มีจิต(ซินซิ่ง)สูงมาก ไม่เอาเรื่องเอาราวกับโชเฟอร์คนนั้น แต่รถเก๋งกลับถูกกระแทกเป็นรอยบุบใหญ่

เรื่องประเภทนี้ล้วนเป็นเรื่องมาเอาชีวิต แต่ก็ไม่ได้รับอันตราย ครั้งที่แล้วที่เราเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยจี๋หลิน มีผู้ฝึกของเราคนหนึ่ง เดินจูงจักรยานออกนอกประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยจี๋หลิน แต่เมื่อเขาเดินถึงกลางถนน ก็มีรถยนต์สองคัน วิ่งขนาบมาทั้งหน้าหลัง ขาดอีกนิดเดียวก็จะชน แต่เขากลับไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อย บ่อยครั้งที่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้พวกเราจะไม่หวาดกลัว ในชั่วพริบตานั้น รถยนต์ทั้งสองคันก็หยุดอย่างกะทันหัน ผู้ฝึกคนนี้ไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อย

ที่ปักกิ่งก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้ ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้ามืดเร็ว ผู้คนมักจะเข้านอนแต่หัวค่ำ บนท้องถนนมักจะไม่มีคน เงียบสงัด มีผู้ฝึกของเราคนหนึ่ง ขี่จักรยานกลับบ้าน ข้างหน้าเขามีรถจี๊ปวิ่งอยู่คันหนึ่ง เขาตั้งหน้าตั้งตาขี่โดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมอง ทันใดนั้นรถจี๊ปก็หยุดกะทันหัน เขาไม่ทันสังเกต ก้มหน้าขี่จักรยานต่อไป แต่ว่ารถจี๊ปก็ได้ถอยรถอย่างกะทันหันและรวดเร็ว แรงทั้งสองนี้ถ้าปะทะเข้าด้วยกันสามารถทำให้เขาเสียชีวิตได้ ขณะที่กำลังจะชนเข้ากับจักรยาน ก็เหมือนมีแรงมาฉุดจักรยานให้ถอยหลังไปครึ่งเมตร ก็พอดีกับที่รถจี๊ปหยุดลงทันที อาจเป็นได้ว่าคนขับเหลือบเห็นว่าข้างหลังมีคน ผู้ฝึกคนนี้ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวในเวลานั้น ใครที่พบกับเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะไม่รู้สึกกลัว แต่หลังจากนั้นอาจเกิดความกลัว สิ่งแรกที่เขาคิดก็คือ ใครฉุดลากฉันถอยหลังมาต้องขอบคุณเขา พอหันหน้าไปเพื่อจะกล่าวคำขอบคุณ แต่มองไปบนถนนไม่มีคนแม้แต่คนเดียว เขาเข้าใจทันทีว่าอาจารย์คุ้มครองเขาอยู่

ที่เมืองฉางชุนมีเหตุการณ์หนึ่ง ผู้ฝึกคนหนึ่งข้างบ้านเขากำลังก่อสร้างตึกสูง ตึกสมัยนี้สร้างกันสูงๆ เขาใช้เหล็กกลมขนาดเกือบ 2 นิ้ว ความยาว 4 เมตรทำเป็นนั่งร้าน ขณะที่เขาออกจากบ้านได้ไม่ไกล ทันใดนั้นก็มีเหล็กท่อนหนึ่งหล่นลงมาตรงกับศีรษะของเขา ผู้คนบนถนนต่างพากันตกตะลึง เขากลับรู้สึกเหมือนมีใครมาตบศีรษะ จึงหันหน้ากลับไปดู มองเห็นธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ขนาดใหญ่กำลังหมุนอยู่บนศีรษะ ขณะเดียวกันท่อนเหล็กนั้นก็แฉลบผ่านศีรษะเขาเสียบตั้งลงบนพื้น พวกเราลองคิดดูเหล็กที่หนักขนาดนั้นถ้าเสียบลงบนตัวเขา คงเหมือนไม้เสียบพุทรา อันตรายเหลือเกิน

เหตุการณ์ประเภทนี้มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน แต่ผู้ฝึกของเราไม่ได้รับอันตราย เหตุการณ์พวกนี้ไม่แน่เสมอไปว่าท่านจะต้องประสบ บางคนอาจต้องประสบกับเหตุการณ์ประเภทนี้บ้าง จะประสบหรือไม่ก็ตาม รับรองว่าท่านจะไม่เกิดอันตรายใดๆ จุดนี้ข้าพเจ้ากล้ารับประกันได้ มีผู้ฝึกบางคนเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจิต(ซินซิ่ง) เพียงแต่ฝึกการเคลื่อนไหวไม่บำเพ็ญจิต ก็ไม่นับว่าเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม

พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้อะไร ข้าพเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้แก่พวกท่าน ธรรมกายของข้าพเจ้าจะคอยคุ้มครองพวกท่านจนกว่าท่านจะสามารถคุ้มครองตัวเองได้ เมื่อถึงเวลานั้นท่านก็หลุดพ้นการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในภพ ท่านก็ได้ธรรมะแล้ว แต่ท่านจะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้บำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริง ท่านจึงจะสำเร็จถึงจุดนี้ มีคนหนึ่งถือหนังสือของข้าพเจ้าเดินร้องตะโกนไปบนถนนว่า มีอาจารย์หลี่คอยคุ้มครองไม่กลัวถูกรถชน นี่เป็นการบ่อนทำลายหลักธรรมใหญ่ เราจะไม่คุ้มครองคนประเภทนี้ อันที่จริงลูกศิษย์ที่บำเพ็ญธรรมจริงก็จะไม่ทำเช่นนี้

อ่านต่อหน้า  1  2  3  4   5  6  7  8  9

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com