Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 3

ผู้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)จะเผยแพร่พลัง(กง)อย่างไร

ผู้ฝึกของเราจำนวนมากเมื่อจบชั้นเรียนไปแล้ว จะรู้สึกว่าเป็นหลักพลัง(กง)ที่ดีมาก คิดจะนำไปเผยแพร่ให้กับญาติสนิทมิตรสหาย ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ให้ใครก็ได้ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าจะต้องบอกกล่าวกับพวกท่าน เราได้ให้สิ่งต่างๆ แก่ท่านมากมาย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ ทำไมเราจึงให้แก่พวกท่าน ก็เพื่อให้ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรม เพื่อการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเท่านั้น เราจึงให้สิ่งเหล่านี้แก่พวกท่าน กล่าวคือเมื่อท่านนำไปเผยแพร่ต่อ ต้องไม่นำสิ่งเหล่านี้ไปหาชื่อเสียงและประโยชน์ เพราะฉะนั้นท่านจะทำเหมือนข้าพเจ้าโดยเปิดชั้นสอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้ เพราะว่าเราต้องมีค่าพิมพ์หนังสือ ค่าถ่ายเอกสารข้อมูลต่างๆ ค่าเดินทาง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เราก็เรียกเก็บในจำนวนที่ต่ำที่สุดในประเทศ ในขณะที่เราให้สิ่งต่างๆ แก่ท่านมากที่สุด เรานำท่านไปสู่ระดับสูงจริงๆ ข้อนี้คิดว่าพวกท่านคงจะเข้าใจ การเป็นผู้ฝึกของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ต่อไปภายหน้าเมื่อท่านไปเผยแพร่วิชาของเรา ข้าพเจ้ามีข้อกำหนดอยู่ 2 ข้อ

ข้อที่ 1 จะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เราให้สิ่งต่างๆ แก่ท่านมากมาย มิใช่เพื่อให้ท่านร่ำรวยมีชื่อเสียง แต่เพื่อช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ ให้ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรม หากท่านไปเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ธรรมกายของข้าพเจ้าจะถอนสิ่งต่างๆ ที่ให้แก่ท่านกลับคืนมาให้หมด ท่านก็จะไม่ใช่คนของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)อีกต่อไป สิ่งที่ท่านนำไปเผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ท่านเผยแพร่วิชาต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์และชื่อเสียง เป็นการให้บริการต่อสังคม ผู้ฝึกของเรามีอยู่ทั่วประเทศก็ทำกันเช่นนี้ ผู้ช่วยฝึกสอนในแต่ละที่ต่างก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติของเขา การมาศึกษาวิชาของเรา หากท่านคิดจะมาเรียนรู้ มาศึกษา เราก็จะรับผิดชอบต่อท่าน โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินแต่อย่างใด

ข้อที่ 2 ต้องไม่นำสิ่งที่เป็นของท่านเองปะปนเข้าไปในหลักธรรมใหญ่ กล่าวคือในระหว่างการเผยแพร่วิชา ไม่ว่าตาทิพย์ของท่านจะเปิดหรือยัง ท่านมองเห็นอะไรก็ดี มีความสามารถพิเศษอะไรก็ดี อย่าได้นำสิ่งที่ท่านเห็นมาอธิบายหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) สิ่งที่ท่านเห็นในระดับชั้นของท่านยังห่างไกลจากความหมายที่แท้จริงของหลักธรรมที่เราพูดมากมายนัก เพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อท่านเผยแพร่พลัง(กง) จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงจะรักษาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราให้คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้เผยแพร่หลักธรรมในรูปแบบเหมือนอย่างข้าพเจ้า และไม่อนุญาตให้จัดการบรรยายธรรมอย่างกว้างขวางในรูปแบบเช่นข้าพเจ้า เพราะท่านยังไม่สามารถอธิบายหลักธรรมได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าบรรยายนั้นมีความหมายลึกซึ้ง โดยผนวกเอาสิ่งที่อยู่ในระดับชั้นสูงไว้ด้วย ท่านยังบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับชั้นที่แตกต่างกัน ต่อไปเมื่อท่านยกระดับสูงขึ้น ท่านกลับไปฟังคำบรรยายธรรมของข้าพเจ้า ท่านก็จะยกระดับสูงขึ้นอีก ถ้าท่านฟังต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ท่านก็จะรับรู้และบรรลุในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา การอ่านหนังสือก็เช่นกัน ข้าพเจ้าได้ผนวกเอาสิ่งที่อยู่ในระดับสูงในคำบรรยาย เพราะฉะนั้นหลักธรรมใหญ่นี้ท่านไม่สามารถที่จะบรรยายได้ และไม่อนุญาตให้ท่านนำเอาคำพูดของข้าพเจ้าไปเป็นคำบรรยายของท่านเอง ถ้าฝ่าฝืนท่านก็คือผู้ขโมยหลักธรรม ให้ท่านใช้คำพูดเดิมของข้าพเจ้าและเพิ่มเติมว่าอาจารย์พูดไว้อย่างไร หนังสือเขียนไว้อย่างไร ให้ใช้วิธีพูดแบบนี้ เพราะเหตุใดหรือ เพราะว่าเมื่อท่านพูดแบบนี้ก็จะมีพลังของหลักธรรมใหญ่แผ่กระจายออกมา ท่านจะนำสิ่งที่ท่านทราบมาถือเป็นหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ไปเผยแพร่ไม่ได้ มิฉะนั้นสิ่งที่ท่านนำไปเผยแพร่ก็จะไม่ใช่หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เท่ากับเป็นการบ่อนทำลายหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา สิ่งที่ท่านพูดตามข้อคิดเห็นและความคิดของท่านนั้นไม่ใช่หลักธรรม ไม่สามารถจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ และจะไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ดังนั้นไม่มีใครที่จะบรรยายธรรมนี้ได้

วิธีที่ท่านจะทำการเผยแพร่วิชา ให้ทำกันที่ศูนย์ฝึกหรือสนามฝึก โดยการเปิดเทปเสียงหรือวีดีทัศน์ให้ผู้สนใจศึกษาฝึกตาม และให้มีผู้ช่วยฝึกสอนคอยชี้แนะวิธีฝึก หรือจะใช้วิธีนั่งสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องเผยแพร่หลักธรรมใหญ่ด้วยวิธีนี้ นอกจากนั้นไม่ให้เรียกผู้คุมการฝึกของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ว่าอาจารย์ หรือปรมาจารย์ ในหลักธรรมใหญ่มีอาจารย์อยู่เพียงท่านเดียวเท่านั้น ไม่มีการแบ่งแยกว่าเข้าก่อนหรือเข้าหลัง ล้วนเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้น

ในขณะที่พวกท่านเผยแพร่พลัง(กง) บางคนอาจคิดว่า อาจารย์สามารถใส่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)เพื่อปรับสภาพร่างกายให้แก่ผู้ฝึก แต่เขาทำไม่ได้ ไม่เป็นไร ข้าพเจ้าเคยบอกกับพวกท่านแล้วว่า ข้างหลังของพวกท่านทุกคนมีธรรมกายของข้าพเจ้าอยู่ ไม่เพียงมีอยู่องค์เดียว ธรรมกายของข้าพเจ้าจะทำในสิ่งเหล่านี้ให้ ในขณะที่ท่านสอน หากเขามีบุญวาสนา ก็จะได้รับธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ในทันที หากบุญวาสนาของเขาน้อยหน่อย หลังการปรับสภาพร่างกาย บำเพ็ญปฏิบัติธรรมต่อไปก็จะได้รับเช่นกัน ธรรมกายของข้าพเจ้าจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้เขา ไม่เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่า อ่านหนังสือ ดูวีดีทัศน์ หรือฟังเทปบรรยายธรรมของข้าพเจ้า ศึกษาหลักธรรม ฝึกพลัง(กง) หากตั้งตนเป็นผู้บำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริง ก็จะได้รับสิ่งที่ควรได้เช่นเดียวกัน

เราไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกของเราไปรักษาโรคให้ผู้อื่น ผู้ฝึกของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)มีข้อห้ามมิให้ไปรักษาโรคให้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด เราสอนให้ท่านบำเพ็ญขึ้นไป ไม่ให้เกิดจิตยึดติดใดๆ และก็ไม่ต้องการให้ท่านทำร้ายสภาพร่างกายของตัวเอง สนามฝึกพลัง(กง)ของเราดีกว่าสนามฝึกพลัง(กง)ของวิชาอื่น ขอเพียงท่านมาฝึกพลัง(กง)ในสนามฝึกของเรา ดีกว่าท่านไปรับการรักษาโรคอีกมากมายนัก ธรรมกายของข้าพเจ้านั่งล้อมเป็นวง เหนือสนามฝึกขึ้นไปในอากาศ อานุภาพของพลัง(กง)ครอบคลุมไปทั่ว โดยมีธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ใหญ่เป็นร่มกำบัง มีธรรมกายองค์หลักคอยปกป้องดูแล สนามฝึกพลัง(กง)ของเรามิใช่สนามฝึกพลัง(กง)ทั่วๆ ไป เป็นสนามบำเพ็ญปฏิบัติธรรม พวกเรามีจำนวนมากที่มีความสามารถพิเศษต่างก็เคยเห็นสนามของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรานี้ มีแสงสีแดงสาดส่องครอบคลุมไปทั่ว

ธรรมกายของข้าพเจ้าก็สามารถจะใส่ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)ได้โดยตรง แต่เราไม่ต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดจิตยึดติด เวลาที่ท่านสอนให้พวกเขาฝึกวิธีการเคลื่อนไหว และเขาบอกว่า ฉันมีธรรมจักร(ฝ่าหลุน)แล้ว ท่านอย่าได้คิดว่าท่านเป็นคนให้ ไม่ใช่เช่นนี้ ข้าพเจ้าต้องเน้นกับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เพื่อไม่เป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตยึดติด ธรรมกายของข้าพเจ้ากระทำให้ทั้งสิ้น ผู้ฝึกของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)จะเผยแพร่พลัง(กง)ด้วยวิธีนี้

ใครที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักพลัง(กง)ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เขาก็คือผู้ทำลายหลักธรรมใหญ่ ทำลายหลักธรรมของเรา มีคนนำหลักธรรมไปหยอกล้อเป็นเรื่องสนุกปาก การกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด วิธีบำเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริงนั้นล้วนสืบทอดมาก่อนประวัติศาสตร์ สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลาอันยาวนาน บำเพ็ญจนได้บรรลุเป็นผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงจำนวนมาก ใครก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งนี้ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคธรรมะปลายของเรา เรื่องเช่นนี้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ จึงขอให้ทุกท่านระมัดระวังในจุดนี้

อ่านต่อหน้า  1  2  3  4   5  6  7   8  9

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com