Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 4

เสียกับได้

ในแวดวงของการฝึกบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมักจะพูดถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียกับการได้ ในส่วนของคนธรรมดาสามัญก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียกับการได้ พวกเราผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติอย่างไรกับการเสียกับการได้ สำหรับผู้ฝึกบำเพ็ญปฏิบัติจะต่างไปจากคนธรรมดาสามัญ สิ่งที่คนธรรมดาสามัญคิดอยากได้ก็คือผลประโยชน์ส่วนตัว ทำอย่างไรจึงจะอยู่ได้ดีเป็นอยู่สบาย พวกเราผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่คิดเช่นนี้ กลับตรงกันข้าม เราไม่คิดจะแสวงหาสิ่งที่คนธรรมดาสามัญต้องการ แต่สิ่งที่เราได้มากลับเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญอยากได้แต่ไม่ได้ นอกจากจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

การสูญเสียที่พวกเราพูดถึงโดยทั่วไป ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียภายในวงแคบๆ บางคนพูดถึงการสูญเสีย คิดว่าเป็นการเสียสละเงินเล็กน้อย เห็นใครลำบากก็ช่วยเขาบ้าง เห็นขอทานข้างถนนก็ให้เงินเขาบ้าง นี่ก็เป็นการสละเป็นการเสีย นี่เป็นเพียงการมองปัญหาเรื่องเงินและวัตถุให้สำคัญน้อยลง แน่นอนการเสียสละด้านเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นด้านที่ค่อนข้างสำคัญ แต่การสูญเสียที่เราพูดถึงนั้นไม่จำกัดอยู่ในวงแคบๆ เท่านี้ ในขั้นตอนของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม จิตใจที่ผู้ฝึกพลัง(กง)จะต้องสละนั้นมีมากมาย เช่น จิตโอ้อวด จิตอิจฉาริษยา จิตที่คิดแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น จิตยินดี จิตยึดติดต่างๆ มากมาย ล้วนจะต้องขจัดทิ้งไป การสูญเสียที่เราพูดถึงนั้นมีความหมายกว้าง ตลอดขั้นตอนการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ต้องสละทิ้งซึ่งการยึดติดทั้งหมดและกิเลสต่างๆ ของคนธรรมดาสามัญ

อาจมีบางท่านคิดว่า พวกเราผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยู่ในสังคมมนุษย์ ถ้าต้องสละทุกสิ่งมิเท่ากับเป็นพระสงฆ์หรือชีหรอกหรือ ถ้าให้สละเสียทั้งหมดดูเหมือนจะทำไม่ได้ วิธีการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของเรา ในส่วนที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในสังคมของมนุษย์ กำหนดให้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในสังคมของมนุษย์ ดำรงให้เหมือนกับคนธรรมดาสามัญให้มากที่สุด ไม่ได้หมายถึงให้ท่านต้องสูญเสียผลประโยชน์ทางด้านวัตถุไปจริงๆ ไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งสูงแค่ไหนทางราชการ หรือจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาล ประเด็นสำคัญอยู่ที่ท่านสามารถจะปล่อยวางจิตใจของท่านได้หรือไม่

วิธีการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของเราเน้นที่จิตของคนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ท่านจะสามารถมองปัญหาเหล่านี้ให้ลดลงหรือเบาลงได้หรือไม่ นี่คือประเด็นสำคัญ การบำเพ็ญปฏิบัติในวัดหรือในป่าลึก เพื่อต้องการให้ท่านตัดขาดจากสังคมภายนอก บังคับให้ท่านละทิ้งจิตใจของคนธรรมดาสามัญ ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุจะไม่ให้ท่านได้ แต่ให้ท่านสูญเสีย การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในสังคมไม่ดำเนินในลักษณะนี้ เน้นให้ท่านดำเนินชีวิตในลักษณะของคนธรรมดาสามัญ ซึ่งจะดูว่าท่านจะลดละสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร แน่นอนเป็นเรื่องยาก แต่นี่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของวิชาของเรา เพราะฉะนั้นการสูญเสียที่เรากล่าวถึงจึงมีความหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่มีความหมายที่แคบๆ เรามาพูดถึงการทำความดีและสละเงินทองเล็กๆ น้อยๆ ท่านดูทุกวันนี้ขอทานบนถนน บางคนทำเป็นอาชีพ เขามีเงินมากกว่าท่านเสียอีก พวกเราต้องมองไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลัก ไม่ใช่ดูแค่สิ่งที่เล็กๆ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องกระทำอย่างสง่าผ่าเผยและถูกต้อง มุ่งไปยังเป้าหมายหลัก ขั้นตอนของการสูญเสียนี้ สิ่งที่สูญเสียอย่างแท้จริงก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้น

คนเรามักจะหลงคิดว่าสิ่งที่ตนเองใฝ่แสวงหานั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น แท้ที่จริงเมื่อมองจากระดับชั้นสูง ล้วนเป็นสิ่งที่ตอบสนองผลประโยชน์ของคนธรรมดาสามัญ ทางศาสนากล่าวว่า ต่อให้ท่านมีเงินมากเท่าใด มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเพียงใด ก็มีได้เพียงไม่กี่สิบปี เกิดก็นำติดตัวมาไม่ได้ ตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ ทำไมวิชานี้จึงมีค่ายิ่งนัก ก็เพราะว่ามันจะติดอยู่กับจิตหลัก(เหวียนเสิน)ของท่านโดยตรง เกิดก็ติดตัวมาได้ ตายก็นำติดตัวไปได้และจะเป็นตัวกำหนดมรรคผลของท่านโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงบำเพ็ญได้ยากลำบาก กล่าวคือ สิ่งที่ท่านสลัดทิ้งไปเป็นสิ่งที่ไม่ดี เช่นนี้จึงจะทำให้ท่านกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมที่แท้จริง สิ่งที่จะได้นั้นคืออะไร ก็คือการยกระดับที่สูงขึ้น สุดท้ายบรรลุมรรคผล พลัง(กง)สำเร็จสมบูรณ์ได้มรรคผล แก้ไขต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา แน่นอนการที่เราจะละทิ้งกิเลสของมนุษย์ สามารถบรรลุถึงมาตรฐานของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริง การที่จะบรรลุถึงจุดนี้ในทันทีทันใดย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องค่อยเป็นค่อยไป ข้าพเจ้าบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปท่านฟังแล้ว พูดว่าอาจารย์บอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไป ก็เลยบำเพ็ญปฏิบัติอย่างช้าๆ ทำเช่นนั้นไม่ได้ ท่านจะต้องเข้มงวดกับตัวเอง แต่เราอนุญาตให้ท่านค่อยๆ ยกระดับให้สูงขึ้น หากท่านทำได้ทันทีในวันนี้ ท่านก็เป็นพระพุทธแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ ท่านจะค่อยๆ บรรลุถึงจุดนี้ได้

สิ่งที่เราสูญเสียไปแท้จริงคือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ นั่นคืออะไร ก็คือกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับจิตใจประเภทต่างๆ ของคน อาทิเช่นคนธรรมดาสามัญมักมีจิตที่ไม่ดีต่างๆ นานา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทำเรื่องไม่ดีไม่งาม ก็จะได้มาซึ่งสสารสีดำ คือกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจของตัวเอง ถ้าคิดที่จะสลัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ก่อนอื่นจะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่าน

อ่านต่อหน้า 1  2  3  4  5

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com