Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 4

พิธีกว้านติ่ง

ในวงการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมีพิธีกรรมแบบหนึ่ง เรียกว่ากว้านติ่ง กว้านติ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอย่างหนึ่งของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมสายพุทธนิกายมี่จง จุดประสงค์คือผู้ที่ผ่านพิธีกว้านติ่งแล้ว คนๆ นี้จะไปเข้านิกายอื่นอีกไม่ได้ รับเขาเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงของนิกายนี้แล้ว ปัจจุบันเรื่องแปลกอยู่ที่ตรงไหน ในการฝึกพลัง(กง)ก็ปรากฏมีพิธีทางศาสนาเช่นนี้ขึ้นมา สายเต๋าก็มีการทำพิธีกว้านติ่ง ไม่เฉพาะแต่นิกายมี่จงเท่านั้น ข้าพเจ้าบอกแล้วว่า ผู้ที่ใช้ชื่อมี่จงถ่ายทอดอยู่ในสังคมล้วนแล้วแต่เป็นของปลอม ทำไมจึงพูดเช่นนี้ เพราะว่านิกายถังมี่ได้หายสาบสูญไปจากประเทศจีนกว่า 1 พันปีมาแล้ว ไม่มีแล้ว ส่วนนิกายจ้างมี่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านภาษา ไม่ได้เผยแพร่เข้ามาในเขตของชาวฮั่นอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นนิกายลับ ต้องบำเพ็ญปฏิบัติในวัดอย่างลับๆ และต้องรับการสอนจากอาจารย์อย่างลับๆ อาจารย์จะนำเขาฝึกบำเพ็ญอย่างลับๆ ปฏิบัติไม่ได้ถึงจุดนี้ ก็จะไม่นำออกมาถ่ายทอดอย่างเด็ดขาด

คนจำนวนมากเดินทางไปทิเบตเพื่อฝึกพลัง(กง) ต้องไปไหว้ครูเพื่อเรียนวิชาจ้างมี่ ต่อไปจะได้เป็นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) มีชื่อเสียงร่ำรวยเงินทอง พวกเราลองคิดดู พระลามะที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาที่แท้จริง ล้วนมีความสามารถพิเศษสูงมาก ท่านสามารถมองเห็นความในใจของผู้มาศึกษาพลัง(กง)ว่าในใจคิดอย่างไร เขามาเพื่ออะไร พอมองที่จิตใจก็จะเข้าใจแล้ว คิดจะมาศึกษาวิชาที่นี่ เพื่อไปเป็นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) หาชื่อเสียงและความร่ำรวย มาทำลายวิธีบำเพ็ญพุทธของสายนี้ วิชาการบำเพ็ญพุทธที่เข้มงวดเช่นนี้ จะอนุญาตให้ท่านนำไปใช้เพื่อเป็นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทำลายตามอำเภอใจได้หรือ ท่านมีจุดมุ่งหมายอะไร ดังนั้นจะไม่มีวันถ่ายทอดให้เขา เขาจะไม่ได้รับการถ่ายทอดที่แท้จริง แน่นอน ที่นั่นมีวัดวาอารามอยู่มากมาย อาจจะได้สิ่งผิวเผินอะไรไปบ้าง หากว่าจิตใจของเขาไม่เที่ยงตรง ต้องการเป็นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)แล้วประพฤติชั่ว ก็อาจจะถูกวิญญาณแปลกปลอมเข้าสิง สัตว์ที่เข้าสิงก็มีพลัง(กง) แต่ไม่ใช่จ้างมี่ ผู้ที่ไปทิเบตเพื่อแสวงหาหลักธรรมอย่างแท้จริง ไปแล้วอาจจะปักหลักอยู่ที่นั่นไม่ออกมาอีกเลย นี่คือคนที่บำเพ็ญจริง

ที่แปลก ปัจจุบันสายเต๋าหลายต่อหลายสำนักต่างก็พูดกันถึงพิธีกว้านติ่ง สายเต๋าจะสอนเกี่ยวกับการเดินชีพจร แล้วทำพิธีกว้านติ่งทำไม เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ขณะที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดพลัง(กง)ทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งที่นั่นมีค่อนข้างมาก มีสำนักสิบกว่าแห่งที่สอนวิชาที่ยุ่งเหยิงได้พูดถึงการกว้านติ่ง ความหมายคืออะไร เมื่อเขาทำพิธีกว้านติ่งให้ท่านแล้ว ท่านก็คือลูกศิษย์ของเขา จะไปเรียนพลัง(กง)ของสำนักอื่นไม่ได้ หากไปศึกษาพลัง(กง)อื่นจะต้องถูกลงโทษ เขาทำเช่นนี้ มิเป็นลัทธิมารหรอกหรือ สิ่งที่เขาถ่ายทอดเป็นเพียงการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ผู้คนที่ไปเรียนต่างต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้น ทำเช่นนี้เพื่ออะไร มีคนกล่าวกันว่า เมื่อฝึกพลัง(กง)ของเขาก็ไปฝึกพลัง(กง)อื่นไม่ได้ เขาสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์บรรลุมรรคผลได้หรือไม่ นี่เป็นการทำให้ผู้คนพลาดโอกาสและเสียอนาคต มีคนไม่น้อยที่ทำเช่นนี้

สายเต๋าไม่พูดถึงพิธีกรรมอันนี้ แต่ก็มีพิธีกว้านติ่งปรากฏออกมา ข้าพเจ้าพบว่าอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่ทำกว้านติ่งได้เก่งกาจ เสาหลักพลังกง(กงจู้)ของเขาสูงแค่ไหน ก็สูงไม่เกินตึก 2 - 3 ชั้น เป็นอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่มีชื่อเสียง ข้าพเจ้าเห็นว่าพลัง(กง)ของเขาตกลงมาอย่างน่าสงสาร มีคนนับร้อยนับพันไปรอให้เขาทำพิธีกว้านติ่ง พลัง(กง)ของเขามีจำกัด สูงเพียงแค่นั้น พอไม่นานพลัง(กง)ก็ตกลงไป ไม่เหลืออีกเลย แล้วจะใช้อะไรทำกว้านติ่ง นั่นมิเป็นการหลอกลวงคนหรอกหรือ การทำกว้านติ่งที่แท้จริง ดูจากอีกมิติหนึ่งกระดูกของคนเราตั้งแต่หัวจรดเท้าจะเปลี่ยนเป็นดั่งหยกขาว คือใช้พลัง(กง)และสสารพลังงานสูงมาชำระร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)คนนี้สามารถจะทำถึงจุดนี้ได้หรือไม่ เขาทำไม่ได้ เขาทำอะไร แน่นอนไม่ใช่เป็นการทำพิธีทางศาสนาเสมอไป วัตถุประสงค์ก็คือศึกษาพลัง(กง)ของเขา ก็คือเป็นคนของเขา ท่านจะต้องเข้าร่วมศึกษาวิชาของเขา เป้าหมายก็เพื่อจะหาเงินจากท่าน หากใครไม่เรียนวิชาของเขา เขาก็จะหาเงินไม่ได้

ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ก็เหมือนกับลูกศิษย์ของสายพุทธอื่นๆ คืออาจารย์จะกว้านติ่งให้ท่านหลายครั้งโดยไม่ให้ท่านรู้ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษอาจจะรู้ คนที่มีความรู้สึกไวก็จะรู้สึก เวลาหลับหรือเวลาอื่นๆ ก็อาจจะรู้สึก อยู่ๆ มีกระแสความร้อนไหลจากศีรษะลงมาทั่วร่างกาย วัตถุประสงค์ของการกว้านติ่งมิใช่เป็นการเพิ่มพูนพลัง(กง)ให้แก่ท่าน พลัง(กง)นั้นท่านต้องเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติได้มาเอง กว้านติ่งเป็นวิธีเสริมสร้างแบบหนึ่ง ก็คือการชำระร่างกายของท่านให้สะอาดเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง กว้านติ่งต้องทำกันหลายครั้ง ในแต่ละระดับชั้นล้วนต้องช่วยทำความสะอาดร่างกายให้แก่ท่าน เพราะการบำเพ็ญอยู่ที่ตัวเอง พลัง(กง)อยู่ที่อาจารย์ ดังนั้น เราจึงไม่มีการทำพิธีกว้านติ่ง

บางคนยังมีการทำพิธีไหว้ครู พูดมาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าจะขอเล่าอะไรสักหน่อย มีคนจำนวนมากต้องการกราบไหว้ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ พวกเราในยุคปัจจุบันต่างจากยุคศักดินาของจีน คุกเข่าและโขกศีรษะก็ถือว่าเป็นการไหว้ครูหรือ เราไม่ประกอบพิธีกรรมเช่นนี้ พวกเราจำนวนมากที่มีความคิดเช่นนี้ ฉันโขกศีรษะจุดธูปไหว้พระ ในใจมีความศรัทธาหน่อยก็เกิดพลัง(กง) ข้าพเจ้าว่านี่เป็นเรื่องน่าขัน การฝึกพลัง(กง)ที่แท้จริงต้องอาศัยตัวเองไปบำเพ็ญ ขออะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ต้องไหว้พระ ไม่ต้องจุดธูป ขอเพียงปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง พระพุทธเห็นท่านเข้าก็จะดีใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านอยู่ข้างนอกทำแต่เรื่องไม่ดี ให้ท่านจุดธูปโขกศีรษะ พระพุทธเห็นท่านก็ทนไม่ได้ ไม่ใช่เหตุผลเช่นนี้หรือ การบำเพ็ญอย่างแท้จริงต้องอาศัยตัวเอง วันนี้ท่านโขกศีรษะไหว้คำนับอาจารย์แล้ว พอออกจากประตูไปก็ทำตามอำเภอใจตัวเอง แล้วจะมีประโยชน์อันใด พวกเราไม่เน้นพิธีกรรม เช่นนี้ ท่านยังอาจจะทำลายชื่อเสียงของข้าพเจ้าด้วย

เราให้สิ่งต่างๆ มากมายแก่พวกท่าน คนที่อยู่ขอเพียงแต่บำเพ็ญจริง ปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดตามหลักธรรมใหญ่(ต้าฝ่า) ข้าพเจ้าก็จะดูแลท่านดั่งลูกศิษย์ ขอเพียงท่านบำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เราก็จะดูแลท่านดั่งลูกศิษย์ หากท่านไม่คิดจะบำเพ็ญ เราก็หมดปัญญา ท่านไม่บำเพ็ญ ท่านขึ้นชื่อไว้มีประโยชน์อะไร ศิษย์รุ่นหนึ่ง ศิษย์รุ่นสอง ท่านเพียงแต่ฝึกการเคลื่อนไหวก็คือลูกศิษย์ของเราแล้วหรือ ท่านต้องบำเพ็ญปฏิบัติตามมาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของเราอย่างแท้จริง จึงจะสามารถมีร่างกายที่แข็งแรง จึงจะสามารถบรรลุถึงระดับชั้นสูงอย่างแท้จริง ดังนั้นพวกเราไม่พูดถึงพิธีกรรมเหล่านี้ ขอเพียงท่านบำเพ็ญปฏิบัติ ก็คือลูกศิษย์ของเรา ธรรมกายของข้าพเจ้ารู้ทุกอย่าง ท่านคิดอะไรเขาก็รู้หมด และอะไรเขาก็ทำได้ทั้งนั้น ท่านไม่บำเพ็ญปฏิบัติเขาก็ไม่ดูแลท่าน ท่านบำเพ็ญปฏิบัติก็จะช่วยถึงที่สุด

ในบางวิชาผู้ที่ฝึกพลัง(กง)ยังไม่เคยพบเห็นอาจารย์ของตน เพียงแต่บอกให้หันหน้าและโขกศีรษะไปทางทิศใด จ่ายเงินสักกี่ร้อยเหรียญเป็นอันเสร็จพิธี นี่มิเท่ากับเป็นการหลอกลวงตัวเองและผู้อื่นหรอกหรือ และคนๆ นี้ก็ยังสมัครใจ หลังจากนั้นคนผู้นี้ก็จะปกป้องวิชาและอาจารย์คนนั้นขึ้นมา และบอกผู้อื่นไม่ให้ฝึกพลัง(กง)อื่น ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องน่าขัน บางคนยังทำพิธีลูบศีรษะ และก็ไม่ทราบว่าให้เขาลูบศีรษะแล้วจะบังเกิดผลอะไรขึ้นมา

ไม่เพียงแต่ใช้ชื่อของมี่จงถ่ายทอดพลัง(กง)จะเป็นของปลอมเท่านั้น การถ่ายทอดวิชาพลัง(กง)ที่แอบอ้างว่าเป็นของศาสนาพุทธก็เป็นของปลอมทั้งสิ้น พวกท่านลองคิดดู วิธีบำเพ็ญปฏิบัติของศาสนาพุทธนับหลายพันปียังคงมีรูปแบบเช่นนั้น ถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะเป็นศาสนาพุทธอีกหรือ วิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคือการบำเพ็ญพุทธอย่างเข้มงวด และยังเป็นสิ่งที่ลึกล้ำมหัศจรรย์มากๆ เปลี่ยนแปลงแม้เพียงนิดเดียวก็จะยุ่งเหยิงสับสน เพราะว่าการแปรผันของพลัง(กง)เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากๆ ความรู้สึกของคนไม่ใช่อะไรทั้งนั้น อาศัยความรู้สึกมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไม่ได้ พิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์ก็คือวิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่วิชาของสายนั้นอีกแล้ว แต่ละวิชาจะมีผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงคอยดูแล แต่ละวิชาก็มีผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงบำเพ็ญสำเร็จได้มากมาย ใครก็ไม่กล้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีบำเพ็ญปฏิบัติของวิชานั้นๆ ตามอำเภอใจ แล้วอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)เล็กๆ จะมีบารมีและอานุภาพอะไรจึงกล้าลบหลู่เจ้าของวิชา ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิชาการบำเพ็ญสายพุทธ ถ้าหากสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ ยังจะเป็นวิชาสายนั้นอีกหรือ ถ้าหากเป็นพลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมก็จะสามารถแยกแยะออกมาได้

อ่านต่อหน้า 1  2  3  4  5

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com