Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 5

รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)

สัญลักษณ์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราก็คือธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ(กงเหนิง) จะมองเห็นธรรมจักรหมุนอยู่ ตราสัญลักษณ์เล็กของเราก็หมุนอยู่เช่นกัน เรายึดคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลคือความจริง ความเมตตา ความอดทน(เจิน ซั่น เหยิ่น) เป็นแนวทางในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของพวกเรา โดยฝึกตามหลักการผันแปรของจักรวาล เพราะฉะนั้นพลัง(กง)ที่เราฝึกจึงยิ่งใหญ่มาก ในด้านความหมายบางประการ รูปของธรรมจักรนี้เป็นภาพย่อส่วนของจักรวาล สายพุทธถือว่าโลกทศทิศเป็นหนึ่งจักรวาล มี 4 ด้าน 8 ทิศ ซึ่งทั้ง 8 ตำแหน่งนี้ มีบางคนสามารถมองเห็นเสาหลักพลัง(กง)(กงจู้)ทะลุจากบนลงล่าง ดังนั้นเมื่อบนและล่างรวมเข้ากัน ก็เป็นโลกทศทิศ ประกอบขึ้นมาเป็นจักรวาล เป็นตัวแทนของจักรวาลในทัศนคติของสายพุทธ

แน่นอนในจักรวาลเรานี้มีระบบสุริยะจักรวาลอยู่นับไม่ถ้วน รวมถึงทางช้างเผือกของเรา ทั้งจักรวาลหมุนเวียนอยู่ ระบบสุริยะจักรวาลก็หมุนเวียนอยู่เช่นกัน เพราะฉะนั้นไท่เก๊ก(ไท่จี๋)กับสัญลักษณ์ อันเล็กภายในรูปนี้ก็หมุนอยู่ด้วย ธรรมจักรทั้งอันก็หมุนอยู่ ส่วนสัญลักษณ์ อันใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกลางก็หมุนเช่นกัน พูดถึงความหมายในอีกแง่หนึ่ง นี่เป็นสัญลักษณ์ระบบทางช้างเผือกของเรา ขณะเดียวกันเพราะว่าของเราเป็นสายพุทธ เพราะฉะนั้นใจกลางจะเป็นสัญลักษณ์ของสายพุทธ นี่เป็นการมองอย่างผิวเผิน สสารที่แตกต่างกันล้วนมีรูปแบบการคงอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างกัน ในอีกมิติหนึ่ง จะมีขั้นตอนการผันแปรและรูปแบบการคงอยู่ที่สมบูรณ์และซับซ้อนมาก รูปธรรมจักรนี้เป็นภาพย่อส่วนของจักรวาล เขามีรูปแบบการคงอยู่ของเขาและขั้นตอนการผันแปรในแต่ละมิติ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่านี่คือโลกใบหนึ่ง

ขณะที่ธรรมจักรหมุนตามเข็มนาฬิกา สามารถดูดซับพลังงานในจักรวาลโดยอัตโนมัติ หมุนทวนเข็มนาฬิกา สามารถปล่อยพลังงานออกมา การหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการช่วยตัวเอง หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นการช่วยผู้อื่น ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิชาพลัง(กง)ของเรา มีบางคนกล่าวว่า ของเราเป็นสายพุทธ ทำไมยังมีไท่เก็ก ไท่เก็กนั้นเป็นของสายเต๋าไม่ใช่หรือ เพราะพลัง(กง)ที่เราฝึกนั้นยิ่งใหญ่มาก เท่ากับฝึกทั้งจักรวาล ฉะนั้นเราลองคิดดู ในจักรวาลนี้มีเพียง 2 สายใหญ่เท่านั้น พุทธกับเต๋า 2 สายใหญ่ ขาดสายหนึ่งสายใดก็จะไม่เป็นจักรวาลที่สมบูรณ์ ไม่สามารถพูดว่าเป็นจักรวาลที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นของเราก็มีของสายเต๋ารวมอยู่ด้วย บางคนพูดว่า ไม่ได้มีเพียงสายเต๋า ยังมีศาสนาคริสต์ ลัทธิหยู(ขงจื้อ) และศาสนาอื่นๆ เป็นต้น ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา ลัทธิหยู(ขงจื้อ)เมื่อบำเพ็ญปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงๆ ก็จัดอยู่ในสายเต๋า ส่วนศาสนาหรือลัทธิต่างๆ ของตะวันตก เมื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไปจนถึงขั้นสูง ก็จะจัดอยู่ในสายพุทธ จัดเป็นสาขาหนึ่งของสายพุทธ ทั้งหมดก็มีเพียง 2 ระบบใหญ่เช่นนี้

ทำไมภาพไท่เก๊กยังมีบนแดงล่างฟ้า 2 อัน และไท่เก๊กอีก 2 อันมีบนแดงล่างดำ โดยทั่วไปเราจะทราบกันว่า ไท่เก๊กนั้นประกอบขึ้นด้วยสสารขาวกับดำ 2 ชนิด อิน หยาง 2 ธาตุ นั่นก็เป็นความเข้าใจในระดับพื้นๆ ในมิติที่ต่างกันจะมีปรากฏการณ์ที่ต่างกัน ในระดับชั้นสูงสุด สีสันที่ปรากฏก็จะเป็นเช่นนี้ เต๋าที่พวกเราโดยทั่วไปเข้าใจก็คือบนแดงล่างดำ ยกตัวอย่างเช่น พวกเราบางคนที่ตาทิพย์เปิด จะพบว่าเมื่อใช้ดวงตามองขึ้นไปจะเป็นสีแดง มองในอีกมิติหนึ่งที่ห่างกันเพียงหนึ่งชั้นมันจะเป็นสีเขียว สีทองเมื่อมองในอีกมิติหนึ่งจะพบว่าเป็นสีม่วง มันต่างกันเช่นนี้ ก็คือในมิติต่างกันสีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างกันไป ไท่เก๊กที่มีบนแดงล่างฟ้าเป็นของสายเต๋าใหญ่ดั้งเดิม(เซียนเทียนต้าเต้า) และเป็นของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมวิชาสายพิสดาร(ฉีเหมิน) สัญลักษณ์ เล็กทั้ง 4 ด้านเป็นของสายพุทธ เหมือนกับอันที่อยู่ตรงกลาง ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของสายพุทธ สีสันของธรรมจักรนี้ค่อนข้างสดใส เราจึงนำมาเป็นสัญลักษณ์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา

พวกเรามองเห็นธรรมจักรผ่านตาทิพย์ ไม่แน่ว่าจะเป็นสีนี้ สีพื้นจะเปลี่ยนแปลง แต่ลวดลายของรูปจะไม่เปลี่ยน ธรรมจักรที่ข้าพเจ้าใส่ให้กับท่าน ณ บริเวณท้องน้อย เวลาหมุน ตาทิพย์ของท่านอาจมองเห็นเป็นสีแดง อาจเป็นสีม่วง สีเขียว หรือไม่มีสี แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น้ำเงิน ม่วง สีพื้นของธรรมจักรจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นท่านอาจมองเห็นเป็นสีอื่น แต่สัญลักษณ์ สีและรูปของไท่เก๊กที่อยู่ภายในจะไม่เปลี่ยน เราคิดว่าสีพื้นของภาพนี้สวยดี จึงกำหนดเป็นสีนี้ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษจะสามารถมองทะลุมิติของชั้นนี้เห็นสิ่งต่างๆ มากมาย

มีคนกล่าวกันว่า สัญลักษณ์ คล้ายกับสัญลักษณ์ของฮิตเล่อร์ ขอบอกกับพวกเราว่า ในตัวสัญลักษณ์เองไม่มีทัศนะของการแบ่งชั้นวรรณะ มีคนกล่าวอีกว่า หากปลายของสัญลักษณ์หันไปอีกทางก็เป็นสัญลักษณ์ของฮิตเล่อร์ อันนี้ไม่ใช่ เพราะมันหมุนทั้งสองด้าน มนุษย์เรารู้จักสัญลักษณ์นี้อย่างกว้างขวางนี้เมื่อสองพันห้าร้อยปีก่อน รู้จักสัญลักษณ์นี้ในสมัยขององค์ศากยมุนี แต่ฮิตเล่อร์จากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันก็เพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้น เขาขโมยเอาไปใช้ แต่สีสันต่างจากของเรา มันเป็นสีดำและปลายหันขึ้นบน ตั้งขึ้นมา สัญลักษณ์ของธรรมจักรเราจะอธิบายเพียงเท่านี้ อธิบายรูปแบบภายนอกกันเพียงเท่านี้

ถ้าเช่นนั้นสัญลักษณ์ สายพุทธเราเห็นเป็นอย่างไร มีคนกล่าวกันว่า หมายถึงความสวัสดีมีชัยสมหวัง นี่เป็นการอธิบายของคนธรรมดาสามัญ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา สัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับชั้นของพระพุทธ ผู้บรรลุระดับชั้นของพระพุทธเท่านั้นจึงจะมี พระโพธิสัตว์และอรหันต์ไม่มี แต่พระโพธิสัตว์ระดับสูง และพระโพธิสัตว์ระดับสูง 4 องค์ล้วนมี เรามองเห็นพระโพธิสัตว์ระดับสูงๆ เหล่านี้ มีระดับชั้นสูงกว่าระดับชั้นของพระพุทธทั่วๆไป แม้กระทั่งสูงกว่าพระยูไล สูงกว่าระดับชั้นพระยูไลมีมากจนนับไม่ถ้วน พระยูไลมีสัญลักษณ์ เพียงหนึ่งอัน เมื่อบรรลุสูงกว่าระดับชั้นของพระยูไลขึ้นไป ก็จะมีสัญลักษณ์ เพิ่มขึ้น สูงกว่าพระยูไล 1 เท่า ก็จะมี 2 อัน สูงขึ้นไปอีกก็จะมี 3 อัน 4 อัน 5 อัน... เต็มตัวไปหมด บนศีรษะ หัวไหล่ เข่า ก็มี เมื่อไม่มีที่พอจะวาง ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า ใต้นิ้วเท้า ก็จะมีปรากฏ เมื่อยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัญลักษณ์ นี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัญลักษณ์ นี้คือสัญลักษณ์แสดงระดับชั้นของพระพุทธ ระดับชั้นของพระพุทธยิ่งสูง ก็จะมีสัญลักษณ์ ยิ่งมาก

อ่านต่อหน้า 1  2  3  4   5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com