Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 5

การบำเพ็ญคู่ชายหญิง

ในวงการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมีวิธีบำเพ็ญปฏิบัติแบบหนึ่งเรียกว่า การบำเพ็ญคู่ชายหญิง พวกเราอาจเคยเห็นวิธีการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของนิกายมี่จงในทิเบต ในพระพุทธรูปแกะสลักหรือภาพวาด จะเห็นชายโอบอุ้มหญิงบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอยู่ และร่างของชายในบางครั้งลักษณะที่ปรากฏจะเป็นพระพุทธ โอบอุ้มร่างหญิงที่ไม่มีเครื่องนุ่มห่มติดกาย ยังมีร่างแปลงของพระพุทธ แปลงเป็นร่างวชิระ(จินกัง)ซึ่งมีหัววัวหน้าม้า โอบอุ้มร่างหญิงซึ่งก็ไม่มีเครื่องนุ่งห่มเช่นกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ประการแรกเราจะอธิบายปัญหานี้ให้พวกเราเข้าใจก็คือ บนโลกของเรานี้ ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อ(หยูเจี้ยว) มนุษย์เรานับแต่หลายๆ ศตวรรษในอดีต มีทัศนคติทางด้านศีลธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะฉะนั้นวิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเช่นนี้ ความจริงแล้วไม่ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกของเรานี้ มันเผยแพร่มาจากต่างดาว แต่วิธีนี้สามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้จริง วิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเช่นนี้ในสมัยที่แพร่เข้าสู่ประเทศจีนนั้น เนื่องจากเป็นวิธีบำเพ็ญคู่ชายหญิง และมีส่วนที่เป็นการฝึกลับไม่เปิดเผย ไม่เป็นที่ยอมรับของคนจีน เพราะฉะนั้นในราชวงศ์ถังสมัยฮุ่ยชังก็ถูกจักรพรรดิยกเลิกไป ไม่ให้เผยแพร่ในแดนฮั่น สมัยนั้นเรียกว่าถังมี่ แต่ภายในสภาพแวดล้อมและสถานที่อันพิเศษของทิเบต มันก็สามารถเผยแพร่สืบทอดต่อกันมา ทำไมจึงมีวิธีบำเพ็ญปฏิบัติเช่นนี้ วัตถุประสงค์ของการบำเพ็ญคู่ชายหญิงนั้น ก็เพื่อต้องการให้มีการเสริมสร้างพลังซึ่งกันและกัน ระหว่างอินและหยาง จุดประสงค์เพื่อให้บรรลุความสมดุลของอินและหยาง

พวกเราทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็นสายพุทธก็ดี สายเต๋าก็ดี โดยเฉพาะสายเต๋าที่พูดถึงทฤษฎีของอินหยาง ในร่างกายของคนเรามีทั้งอินและหยางอยู่แล้ว เนื่องจากในร่างกายคนมีทั้งอินและหยางคงอยู่ จึงสามารถบำเพ็ญปฏิบัติจนมีความสามารถพิเศษต่างๆ นานา กายทิพย์(เหวียนอิง) กุมาร(อิงฮ๋าย) ธรรมกายเป็นต้น เพราะมีการคงอยู่ของอิน หยาง จึงสามารถบำเพ็ญปฏิบัติจนกำเนิดชีวิตต่างๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร่างชายหรือหญิงก็เหมือนกัน สามารถก่อเกิดขึ้นมาจากตานเถียน ณ บริเวณท้องน้อย คำอธิบายนี้มีเหตุผล สายเต๋าถือว่าท่อนบนของร่างกายคือหยาง ท่อนล่างของร่างกายคืออิน บ้างก็ถือว่าด้านหลังเป็นหยาง ด้านหน้าเป็นอิน ยังมีคนถือว่าซีกซ้ายของร่างกายคือหยาง ซีกขวาคืออิน ชาวจีนเราแบ่งชายซ้ายหญิงขวา ก็มาจากทฤษฎีนี้ มีเหตุผลดีมาก เพราะร่างกายของคนมีการคงอยู่ของอินหยาง อินหยางเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ร่างกายตัวเองจึงสามารถบรรลุถึงความสมดุล และสามารถก่อกำเนิดชีวิตต่างๆ มากมาย

นี่ก็ยืนยันความจริงข้อหนึ่งว่า ถึงเราไม่ใช้วิธีบำเพ็ญคู่ชายหญิงในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ก็สามารถที่จะบำเพ็ญจนบรรลุถึงระดับชั้นสูงได้ หากใช้วิธีบำเพ็ญคู่ชายหญิงในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม หากควบคุมได้ไม่ดี ก็จะถูกมารครอบงำ กลายเป็นวิชามาร ในระดับชั้นสูง มี่จงหากคิดจะใช้วิธีการบำเพ็ญคู่ชายหญิง พระสงฆ์หรือลามะท่านนี้จะต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมถึงระดับสูงทีเดียว ในเวลานั้นอาจารย์ของเขาจะนำเขาบำเพ็ญปฏิบัติด้วยวิธีนี้ เพราะเขาจะต้องมีจิต(ซินซิ่ง)สูงมากๆ เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่หลงใหลไปในสิ่งที่เป็นมาร ผู้ที่มีจิต(ซินซิ่ง)ต่ำจะใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็ดขาด หากใช้ก็คือเข้าสู่วิชามาร รับรองเป็นเช่นนี้ เนื่องจากจิต(ซินซิ่ง)มีจำกัด กิเลสตัณหากามารมณ์ในระดับชั้นของคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่สามารถขจัดออกไป มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)อยู่ในระดับนั้น รับรองได้ว่าหากไปลองฝึกก็ย่อมเข้าสู่วิชามาร เพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่า หากไปเผยแพร่ตามอำเภอใจในระดับชั้นต่ำ นั่นก็จะเป็นการถ่ายทอดวิชามาร

หลายปีมานี้ก็มีอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ไม่น้อยที่สอนวิธีบำเพ็ญคู่ชายหญิง ที่แปลกก็คือ สายเต๋าก็ปรากฏมีวิธีบำเพ็ญปฏิบัติธรรมคู่ชายหญิงด้วย ไม่ใช่ว่าจะมีขึ้นในปัจจุบัน แต่เริ่มมีตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ทำไมสายเต๋าจึงมีการบำเพ็ญคู่ชายหญิง ทฤษฎีไท่เก๊กของสายเต๋ากล่าวว่า ร่างกายคือจักรวาลเล็ก มีทั้งอินและหยางอยู่ในตัว หลักธรรมใหญ่ที่สืบทอดมาอย่างแท้จริงต่างต้องผ่านระยะเวลาอันยาวไกลสืบทอดต่อๆ กันมา การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปตามอำเภอใจ ก็จะทำให้วิชานั้นสับสน ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมได้สำเร็จ ดังนั้นวิชาใดไม่มีวิธีการบำเพ็ญคู่ชายหญิง ก็อย่าได้ไปบำเพ็ญเด็ดขาด มิฉะนั้นก็เกิดปัญหาออกนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา ไม่มีการบำเพ็ญคู่ชายหญิง และไม่พูดสิ่งนี้ ปัญหานี้เราก็มองกันเช่นนี้

อ่านต่อหน้า 1   2  3  4  5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com