Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 5

บำเพ็ญจิตและชีวิต

ปัญหาการบำเพ็ญจิตและชีวิตนี้ ได้เคยอธิบายให้พวกเราทราบแล้ว การบำเพ็ญจิตและชีวิตก็คือนอกจากบำเพ็ญปฏิบัติจิต(ซินซิ่ง)แล้ว ในเว ลาเดียวกันยังบำเพ็ญชีวิตด้วย กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงร่างแท้(เปิ๋นถี่) ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง เซลล์มนุษย์ในขณะที่ถูกสสารพลังงานสูงค่อยๆ เข้าทดแทนนั้น จะชะลอการแก่ชรา ร่างกายจะปรากฏสภาพกลับไปสู่ความหนุ่มแน่น ค่อยๆ ถอยกลับ ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง ในที่สุดเมื่อถูกสสารพลังงานสูงเข้าแทนที่ทั้งหมดแล้ว ร่างของคนๆ นี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยสสารอีกชนิดหนึ่ง ร่างกายชนิดนั้นก็เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้คือหลุดพ้นจากห้าธาตุ ไม่อยู่ในธาตุทั้งห้า ร่างกายของเขาก็จะเป็นร่างกายที่ไม่เสื่อมสลาย

การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในวัดเพียงแต่บำเพ็ญด้านจิตใจ ไม่พูดถึงกระบวนท่าฝึก และการบำเพ็ญชีวิต เขาเน้นนิพพาน วิธีที่องค์ศากยมุนีทรงถ่ายทอดก็คือเน้นการไปสู่นิพพาน อันที่จริงองค์ศากยมุนีทรงมีหลักธรรมใหญ่อันสูงส่ง ร่างแท้(เปิ๋นถี่)สามารถแปรผันเป็นสสารพลังสูงและนำร่างกายไปได้ เพื่อที่จะสืบทอดหลักการบำเพ็ญเช่นนี้ พระองค์จึงเสด็จปรินิพพาน พระองค์ทรงสอนเช่นนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อให้คนละทิ้งจิตยึดติดให้ถึงที่สุด อะไรก็ปล่อยวาง ท้ายที่สุดแม้กระทั่งร่างกายก็ให้ละทิ้ง ปล่อยวางจิตใจทั้งหมด เพื่อให้คนบรรลุถึงจุดนี้ให้มากที่สุด พระองค์จึงทรงดำเนินไปสู่ทางนิพพาน เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในประวัติศาสตร์ล้วนเดินสู่ทางแห่งนิพพาน นิพพานก็คือเมื่อพระสงฆ์มรณภาพแล้ว ทิ้งร่างกายเอาไว้ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของเขานำพลัง(กง)ขึ้นไป

สายเต๋าเน้นหนักการบำเพ็ญชีวิต เพราะสายเต๋าเลือกหาลูกศิษย์ ไม่เน้นถึงการโปรดสรรพสัตว์ เลือกหาแต่ผู้ที่ดีมากๆ เพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องศาสตร์ต่างๆ และเน้นในเรื่องการบำเพ็ญชีวิต ส่วนสายพุทธในหลักของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะหลักการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจะไม่เน้นในสิ่งนี้ ใช่ว่าจะไม่พูดถึงเลย ในหลักธรรมใหญ่ของสายพุทธระดับสูงๆ ก็มีพูดถึง วิชาของเราก็พูดถึง หลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา ร่างแท้(เปิ๋นถี่)ก็ต้องการ กายทิพย์(เหวียนอิง)ก็ต้องการ ทั้ง 2 สิ่งนี้มีข้อแตกต่างกัน กายทิพย์(เหวียนอิง)ก็เป็นร่างกายที่ประกอบขึ้นจากสสารพลังงานสูงชนิดหนึ่ง แต่ไม่อาจที่จะปรากฏตัวตามอำเภอใจในมิติของเรา หากคิดจะคงรูปลักษณ์เหมือนคนธรรมดาสามัญในมิตินี้เป็นเวลายาวนาน เราก็จะต้องมีร่างแท้(เปิ๋นถี่) เพราะฉะนั้นหลังจากร่างแท้(เปิ๋นถี่)นี้แปรผันแล้ว ถึงแม้เซลล์ของเขาจะถูกทดแทนโดยสสารพลังงานสูง แต่การเรียงลำดับของโมเลกุลไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นมองแล้วจะไม่ต่างไปจากร่างกายของคนธรรมดาสามัญเท่าใดนัก แต่ก็ยังสามารถแยกแยะได้ นั่นก็คือ ร่างกายนี้สามารถเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งได้

หลักพลัง(กง)ของการบำเพ็ญปฏิบัติจิตและชีวิต มองจากภายนอก แล้วจะรู้สึกว่าเขามองดูเยาว์วัย ดูแล้วคนๆ นี้แตกต่างจากอายุจริงอย่างมาก มีอยู่วันหนึ่งมีคนถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ท่านทายดูว่าดิฉันมีอายุเท่าไร ที่จริงอายุของเธอย่างเข้า 70 ปี แต่มองจากภายนอกราวกับคนอายุ 40 กว่าปีเท่านั้น ไม่มีรอยเหี่ยวย่น ใบหน้าขาวเนียนนวลชมพู ไม่เหมือนคนวัย 70 ปีเลย ผู้ที่มาฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเราจะปรากฏสภาพเช่นนี้ พูดเล่นๆ สาวๆ ที่ชอบไปเสริมสวย อยากให้ผิวขาวหน่อย ดีหน่อย ข้าพเจ้าว่าท่านมาฝึกหลักพลัง(กง)บำเพ็ญจิตและชีวิตอย่างจริงจังแล้ว ก็จะบรรลุจุดนี้ได้ รับรองท่านไม่ต้องไปเสริมสวยแต่อย่างใด ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะไม่ขอกล่าวอีก ในอดีตเพื่อนร่วมงานสูงอายุในสาขาอาชีพต่างๆ ต่างคิดว่าข้าพเจ้าอายุน้อย ตอนนี้ดีแล้ว สาขาอาชีพต่างๆ มีคนอายุน้อยมากมาย ที่จริงข้าพเจ้าอายุก็ไม่น้อยแล้ว อีกไม่นานก็จะ 50 ปี ปัจจุบันอายุก็ 43 ปีเข้าไปแล้ว

อ่านต่อหน้า 1   2  3  4  5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com