Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 5

ธรรมกาย(ฝ่าเซิน)

ทำไมพระพุทธรูปจึงมีสนามพลัง คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอธิบายได้ บางคนกล่าวว่า ที่พระพุทธรูปมีสนามพลัง เพราะพระสงฆ์สวดมนต์ต่อองค์พระพุทธรูปจึงเป็นเช่นนี้ กล่าวคือเป็นสนามพลังที่เกิดจากการที่พระสงฆ์บำเพ็ญปฏิบัติ ไม่ว่าพระสงฆ์บำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็ดี หรือผู้อื่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็ดี แต่พลังงานชนิดนี้จะกระจายไปทั่วไม่เป็นทิศทาง ทั้งพื้นของตัวโบสถ์ เพดาน และฝาผนัง สนามพลังก็น่าจะกระจายไปทั่ว แล้วทำไมเฉพาะเจาะจงแต่องค์พระพุทธรูปจึงมีสนามพลังแรงกล้าเช่นนั้น โดยเฉพาะในป่าเขา ในถ้ำ หรือองค์พระพุทธรูปแกะสลักบนหินผา โดยทั่วไปก็จะมีสนามพลังอยู่ ทำไมจึงมีสนามพลังนี้ บางคนอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ อธิบายอย่างไรก็ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้ง ความจริงองค์พระพุทธรูปมีสนามพลัง ก็เพราะว่าบนองค์พระมีธรรมกายของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงสถิตอยู่หนึ่งองค์ ธรรมกายของผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงอยู่ที่นั่น ดังนั้นองค์พระพุทธรูปจึงมีพลังงาน

องค์ศากยมุนีก็ดี พระโพธิสัตว์กวนอินก็ดี หากในประวัติศาสตร์มีคนเช่นนี้อยู่จริง พวกเราลองคิดดู ในขณะที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ท่านก็คือผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่ คนเมื่อบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมนอกภพไปจนถึงระดับชั้นสูงมากๆ ระดับหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดธรรมกาย ธรรมกายนั้นเกิดจากบริเวณตานเถียนของคน ประกอบขึ้นจากหลักธรรมและพลัง(กง) จะปรากฏออกมาในอีกมิติหนึ่ง ธรรมกายเพียบพร้อมไปด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของท่านเอง แต่จิตสำนึกและความนึกคิดของธรรมกายจะถูกควบคุมโดยร่างเดิม แต่ธรรมกายก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นเอกเทศ มีชีวิตของตัวเองจริงๆ เพราะฉะนั้นจึงสามารถทำอะไรได้โดยเอกเทศ สิ่งที่ธรรมกายทำจะเหมือนกับสิ่งที่จิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ของคนคิดจะทำเหมือนกัน โดยไม่มีข้อแตกต่าง หากให้เจ้าตัวไปทำก็จะทำเช่นนั้น ธรรมกายไปทำก็จะทำแบบเดียวกัน นี่ก็คือธรรมกายที่เรากล่าวถึง ข้าพเจ้าจะทำอะไร เช่นจะปรับสภาพร่างกายให้กับลูกศิษย์ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริง ก็จะให้ธรรมกายของข้าพเจ้าไปดำเนินการ เพราะธรรมกายไม่มีเรือนร่างของคนธรรมดาสามัญ จะปรากฏตัวในอีกมิติหนึ่ง ธรรมกายก็ไม่ใช่คงรูปไม่เปลี่ยนแปลง สามารถขยายใหญ่หรือหดเล็กได้ บางครั้งเขาจะขยายจนใหญ่มาก ใหญ่จนมองไม่เห็นทั่วทั้งศีรษะ บางครั้งก็หดเล็กลงมากๆ เล็กยิ่งกว่าเซลล์เสียอีก

อ่านต่อหน้า 1   2  3  4   5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com