Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 6

ฝึกพลัง(กง)ชักนำมาร

อะไรคือฝึกพลัง(กง)ชักนำมาร ก็คือขณะที่เราฝึกพลัง(กง)อยู่นั้น มักจะถูกรบกวนได้ง่าย แล้วฝึกพลัง(กง)จะชักนำมารมาได้อย่างไร เพราะว่าการที่เราคิดจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากยิ่งนัก การฝึกบำเพ็ญจริงหากไม่มีธรรมกายของข้าพเจ้าคุ้มครอง ท่านก็บำเพ็ญไม่สำเร็จ พอท่านก้าวพ้นประตูไปก็อาจพบกับปัญหาที่เกี่ยวโยงถึงชีวิตของท่านได้ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ของคนไม่ดับสลาย ฉะนั้นกิจกรรมต่างๆ ของสังคมที่ท่านกระทำไว้ในชาติก่อน ท่านอาจเคยติดค้างใครไว้ รังแกใครไว้ หรือกระทำอะไรที่ไม่ดีไว้ เจ้าหนี้ก็จะมาหาท่าน ในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า การมีชีวิตอยู่ก็คือการหมุนเวียนชำระกรรม ท่านติดค้างเขา เขาก็ตามมาทวงหนี้ ทวงคืนมากเกินไปคราวหน้าเขาก็คืนกลับมาให้ท่าน ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ คราวต่อไปจะสับเปลี่ยนที่กัน ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเช่นนี้ แต่เรามองเห็นว่ามีมารคอยรบกวนอยู่จริงๆ มันไม่ยอมให้ท่านฝึกพลัง(กง) นี่ล้วนมีความสัมพันธ์ของเหตุและผล ไม่ใช่ไม่มีสาเหตุ หากไม่มีสาเหตุก็ไม่อนุญาตให้มันทำเช่นนี้

รูปแบบหนึ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปของการฝึกพลัง(กง)ชักนำมารก็คือ เวลาที่ท่านไม่ได้ฝึกพลัง(กง) สภาพแวดล้อมค่อนข้างจะเงียบสงบดี เมื่อได้ฝึกพลัง(กง)แล้วก็ชอบที่จะฝึกฝน แต่พอนั่งสมาธิ ทันใดนั้นก็จะรู้สึกภายนอกไม่สงบเงียบเสียแล้ว เสียงแตรรถยนต์ก็ดังขึ้นมา ระเบียงทางเดินก็มีเสียงคนเดิน เสียงพูดคุยกัน เสียงปิดประตู เสียงวิทยุข้างนอกก็เปิด ไม่สงบเงียบขึ้นมาทันที เมื่อท่านไม่ฝึกพลัง(กง)สภาพแวดล้อมก็ยังดีๆ อยู่ พอท่านเริ่มฝึกพลัง(กง)ก็จะเป็นเช่นนี้ พวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้คิดลึกซึ้งว่า จริงๆ แล้วเป็นเรื่องอะไรกันแน่ เพียงแต่รู้สึกประหลาดใจ ผิดหวังที่ฝึกพลัง(กง)ไม่ได้ ถูก “ความประหลาดใจ” กั้นเอาไว้ นี่ก็คือมารกำลังรบกวนท่าน มันบงการคนคอยรบกวนท่าน นี่คือลักษณะการรบกวนที่ธรรมดาที่สุด เพื่อไม่ให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการฝึกพลัง(กง) ท่านฝึกพลัง(กง) ท่านก็ได้ธรรมะ แต่สิ่งที่ท่านติดค้างไว้มากมาย ท่านจะไม่คืนหรือ มันก็จะไม่ยอม มันไม่ยอมให้ท่านฝึก แต่นี่ก็คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนออกมาในระดับชั้นหนึ่ง เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็จะไม่อนุญาตให้มีเหตุการณ์เช่นนี้คงเหลืออยู่อีก เท่ากับว่าเมื่อชดใช้กรรมนี้ไปแล้ว ก็ไม่อนุญาตให้มันมารบกวนอีก เพราะว่าการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของพวกเรานั้นบำเพ็ญได้ค่อนข้างเร็ว บรรลุระดับชั้นก็ค่อนข้างเร็ว

ยังมีการรบกวนของมารอีกรูปแบบหนึ่ง ทุกคนคงทราบดีว่าการฝึกพลัง(กง)สามารถเปิดตาทิพย์ได้ บางคนหลังจากตาทิพย์เปิดแล้วฝึกพลัง(กง)อยู่ที่บ้าน จะมองเห็นภาพน่ากลัวต่างๆ ใบหน้าที่น่ากลัว บ้างก็ผมกระเซิง บ้างก็จะพยายามเอาชีวิตท่าน กระทำกิริยาท่าทางต่างๆ น่ากลัวมาก บางเวลาพอฝึกพลัง(กง) ก็จะเห็นพวกนี้ปีนป่ายอยู่นอกหน้าต่าง น่ากลัวมาก ทำไมจึงมีเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏ นี่เป็นรูปแบบการรบกวนของมารทั้งนั้น แต่ในวิชาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา เหตุการณ์เช่นนี้มีปรากฏน้อยมาก มีเพียงร้อยละหนึ่ง ส่วนใหญ่จะไม่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดต่อการฝึกพลัง(กง)ของเรา ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้รูปแบบดังกล่าวนี้มารบกวนท่าน แต่ในวิชาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทั่วไป เรื่องเช่นนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมดาที่สุด และจะดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางคนไม่สามารถฝึกพลัง(กง)ก็เพราะสิ่งนี้ ตกใจมาก กลางคืนฝึกพลัง(กง) มักจะเลือกสภาพแวดล้อมที่เงียบ เมื่อเห็นมีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้า คนก็ไม่ใช่ ผีก็ไม่เชิง ตกใจจนไม่กล้าฝึกอีก ในวิชาหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา โดยทั่วไปเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่มี แต่ก็ยังมีพบบ้างแต่น้อยมาก บางคนเป็นกรณีที่ค่อนข้างพิเศษ

ยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือการฝึกวิชาพลัง(กง)ทั้งภายในและภายนอกควบคู่กันไป เขาฝึกวิทยายุทธ์แล้วยังบำเพ็ญภายในด้วย พลัง(กง)ประเภทนี้มักจะพบในสายเต๋าเป็นส่วนใหญ่ คนเมื่อฝึกหลักพลัง(กง)ประเภทนี้แล้ว มักจะเผชิญกับมารแบบนี้ วิชาทั่วๆ ไปจะไม่พบ มีเพียงการฝึกหลักพลัง(กง)ภายในและภายนอกควบคู่กันไป หรือฝึกวิทยายุทธ์เท่านั้นจึงจะมี ก็คือจะมีคนมาท้าประลองวิทยายุทธ์กับเขา เพราะในโลกนี้มีผู้บำเพ็ญเต๋าจำนวนมาก มีจำนวนมากที่ฝึกวิทยายุทธ์ และฝึกควบคู่ทั้งภายในและภายนอก ผู้ฝึกวิทยายุทธ์ เขาก็สามารถเกิดพลัง(กง)ได้ เพราะเหตุใด เมื่อเขาขจัดจิตยึดติดต่อชื่อเสียงผลประโยชน์ออกไปแล้ว เขาก็เกิดพลัง(กง)ได้ แต่จิตใจที่อยากต่อสู้ยังขจัดไม่ไป ขจัดไปได้ค่อนข้างช้า ดังนั้นเขาจะพบกับเรื่องราวเช่นนี้ได้ง่าย ณ ระดับชั้นที่กำหนดยังจะปรากฏออกมา ระหว่างนั่งสมาธิสะลึมสะลือเขารู้ว่ามีใครกำลังฝึกพลัง(กง)อยู่ จิตหลัก(เหวียนเสิน)ก็จะออกจากร่างไปขอประลองกับชาวบ้าน ดูฝีมือของใครสูงกว่ากัน จะเกิดการต่อสู้เช่นนี้ ในอีกมิติหนึ่งก็จะเกิดสภาพเช่นนี้ ก็จะมีคนมาขอต่อสู้กับเขา ท้าตีท้าต่อย ถ้าไม่ยอมต่อสู้ด้วยก็จะฆ่าเขาจริงๆ ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมา พอนอนหลับก็จะมีคนมาท้าประลองยุทธ์ ทำจนทั้งคืนไม่เป็นอันพักผ่อน ที่จริงนี่เป็นเวลาที่จะให้เขาขจัดจิตใจที่ชอบต่อสู้ของเขาออกไป จิตใจที่ชอบต่อสู้ของเขานี้หากขจัดไปไม่ได้ เขาก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอด เป็นเวลาหลายปีก็ไม่สามารถหลุดออกจากระดับชั้นนี้ ทำให้คนๆ นี้ไม่สามารถฝึกพลัง(กง) ร่างกายที่เป็นสสารนี้ก็ทนไม่ไหว สูญเสียกำลังไปมากมาย ดีไม่ดีร่างกายจะพิการ ดังนั้นในหลักพลัง(กง)ที่ฝึกภายในและภายนอกควบคู่กันไป จะพบกับสภาพการณ์เช่นนี้ และยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป หลักพลัง(กง)บำเพ็ญภายในของเราไม่มีเรื่องเช่นนี้ ไม่อนุญาตให้เกิด รูปแบบต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมามักจะเกิดขึ้นทั่วไป

ยังมีรูปแบบการรบกวนของมารอีกแบบหนึ่ง และทุกๆ คนจะต้องพบ ในวิชาของเราทุกๆ คนล้วนต้องได้พบ พบกับมารทางกามารมณ์แบบหนึ่ง สิ่งนี้รุนแรงมาก ในสังคมของคนธรรมดาสามัญจะมีชีวิตคู่สามีภรรยา สังคมมนุษย์จึงจะสามารถสืบทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไป มนุษยชาติจึงพัฒนากันมาเช่นนี้ ในสังคมมนุษย์จึงมีอารมณ์และความรัก ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะคนมีอารมณ์และความรัก โกรธก็คืออารมณ์ ดีใจก็คืออารมณ์ รักก็คืออารมณ์ เกลียดก็คืออารมณ์ ชอบทำงานก็คืออารมณ์ ไม่ชอบทำงานก็คืออารมณ์ ดูว่าใครดีใครไม่ดี ชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไร ทุกสิ่งล้วนเป็นอารมณ์ คนธรรมดาสามัญก็คือมีชีวิตที่อยู่เพื่ออารมณ์และความรัก ฉะนั้นการเป็นผู้ฝึกพลัง(กง) เป็นคนที่เหนือธรรมดา จึงไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์นี้มาวัด ต้องหลุดพ้นจากสิ่งนี้ ดังนั้นจิตยึดติดหลายๆ อย่างที่เกิดจากอารมณ์และความรัก พวกเราต้องมองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด สุดท้ายต้องปล่อยวางได้ทั้งหมด ตัณหาและกามารมณ์เหล่านี้ล้วนเป็นจิตยึดติดของคน ต้องขจัดออกไปทั้งสิ้น

ในวิชาของเรา ในส่วนของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในสังคมมนุษย์ ไม่ได้บอกให้ท่านต้องบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นชี พวกเราคนหนุ่มสาวยังต้องสร้างครอบครัว เช่นนั้นจะปฏิบัติต่อปัญหานี้อย่างไร ข้าพเจ้าพูดแล้วว่า วิชาของเรานี้เน้นตรงที่ใจคน ไม่ใช่ให้ท่านต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปจริงๆ ตรงกันข้าม ก็คือให้ท่านขัดเกลาจิต(ซินซิ่ง)ของท่านท่ามกลางผลประโยชน์ทางวัตถุในสังคมมนุษย์ ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ขึ้นมาอย่างแท้จริง หากท่านสามารถปล่อยวางจิตดวงนี้ได้ อะไรท่านก็จะสามารถปล่อยวางได้ ให้ท่านปล่อยวางผลประโยชน์ทางวัตถุ ท่านก็จะสามารถปล่อยวางได้แน่นอน หากใจของท่านปล่อยวางไม่ได้ อะไรท่านก็จะปล่อยวางไม่ได้ ฉะนั้นจุดประสงค์ของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการบำเพ็ญจิตใจ การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในวัดเขาบังคับให้ท่านสูญเสียสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อให้ท่านขจัดจิตดวงนี้ เขาบังคับให้ท่านตัดขาดมันทั้งหมด ไม่ให้ท่านคิดมัน ของเขาเป็นวิธีนี้ แต่พวกเราไม่กำหนดให้เดินทางนี้ สิ่งที่กำหนดก็คือต่อหน้าผลประโยชน์ทางวัตถุ ท่านจะมองมันให้เป็นเรื่องธรรมดาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านการบำเพ็ญวิชาของเราก็จะมั่นคงที่สุด เราไม่ได้ขอให้ท่านบวชเป็นพระสงฆ์หรือชี เราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ ต่อไปหลักพลัง(กง)ของเราจะเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น จะให้ทุกๆ คนกลายเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ จะให้ผู้ฝึกหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)กลายเป็นแบบนี้ไปทั้งหมดไม่ได้ ในการฝึกพลัง(กง)ของพวกเรามีข้อกำหนดให้ทุกท่านดังนี้ ท่านฝึกพลัง(กง) คู่ครองของท่านอาจไม่ฝึกพลัง(กง) หากฝึกพลัง(กง)จนทำให้เกิดการหย่าร้างกัน ให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ พวกเราต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา ท่านจะเหมือนคนธรรมดาสามัญที่เห็นเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การปลดปล่อยทางเพศเอย สิ่งยั่วยวนใจทางเพศเอย เหล่านี้จะคอยรบกวนคนอยู่ บางคนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก พวกเราผู้ฝึกพลัง(กง) ควรมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา

หากมองจากระดับสูงแล้ว คนธรรมดาสามัญในสังคมก็คือคลุกอยู่กับดินโคลน ไม่กลัวสกปรก คลุกดินเล่นอยู่บนพื้น เราขอบอกว่า ท่านไม่ควรทำให้ครอบครัวไม่ปรองดองเพราะเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นในระดับชั้นที่ท่านอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ท่านต้องดูมันเป็นเรื่องธรรมดา ประคองรักษาชีวิตคู่ให้ปกติและกลมเกลียวก็พอแล้ว ต่อไปในภายหน้าในอีกระดับชั้นหนึ่งก็จะมีสภาพการณ์ของระดับชั้นนั้น ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ เราก็ขอให้ท่านปฏิบัติเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว แน่นอนท่านต้องไม่ปฏิบัติเหมือนสภาพที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน เป็นเช่นนั้นก็แย่แล้ว

ในเรื่องนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง ทุกท่านคงจะทราบ พวกเราผู้ฝึกพลัง(กง)ร่างกายมีพลังงาน พวกเราเวลานี้ร้อยละ 80 - 90 เมื่อออกจากห้องนี้ไปแล้ว ไม่เพียงแต่จะหายจากการเจ็บป่วย ยังจะมีพลัง(กง) เพราะฉะนั้นร่างกายของท่านจะมีพลังงานแรงกล้าอยู่ พลัง(กง)ที่ท่านมีกับจิต(ซินซิ่ง)ของท่านนั้นไม่ได้สัดส่วนกัน เวลานี้พลัง(กง)ของท่านจะอยู่สูงกว่าชั่วระยะหนึ่ง ยกท่านให้สูงขึ้นมาในทันที ขณะนี้กำลังยกระดับจิต(ซินซิ่ง)ของท่านให้สูงขึ้น ต่อไปท่านก็จะค่อยๆ ตามขึ้นไป รับรองว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งท่านจะตามขึ้นไปได้ ดังนั้นพวกเรากระทำเรื่องนี้ให้ท่านล่วงหน้า ก็คือพูดว่าขณะนี้ท่านมีพลังงานอยู่ในระดับหนึ่ง เพราะว่าพลังงานที่ได้มาจากการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในสายหลักนั้นเป็นความเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ ดังนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ล้วนรู้สึกถึงสนามอันสุขสงบและมีความเมตตา ข้าพเจ้าฝึกพลัง(กง)ก็บำเพ็ญปฏิบัติมาเช่นนี้ ข้าพเจ้ามีสิ่งนี้ พวกเราที่อยู่ ณ ที่นี้จิตใจจะอ่อนโยนมากๆ ในความคิดของคนไม่มีความคิดชั่วร้าย แม้บุหรี่ก็ไม่คิดจะสูบ ต่อไปให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักธรรมใหญ่ของเรา พลัง(กง)ที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ ควบคู่ไปกับที่ท่านมีแรงพลัง(กงลี่)สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลัง(กง)ที่อยู่ในร่างกายของท่านมีพลังการแผ่กระจายที่แรงกล้ามากๆ ถึงแม้จะไม่แรงกล้านัก คนทั่วไปที่อยู่ภายในบริเวณสนามของท่านนี้ หรือขณะที่ท่านอยู่บ้าน ท่านก็สามารถควบคุมคนอื่นได้ และคนในครอบครัวของท่านก็อาจถูกท่านควบคุม โดยที่ท่านไม่ต้องมีความนึกคิดที่จะควบคุมเขา เพราะอะไร เพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่สุขสงบและเมตตากรุณา เป็นสนามของความคิดที่เที่ยงธรรม ดังนั้นผู้คนจึงไม่คิดเรื่องที่ไม่ดี ไม่ทำเรื่องไม่ดีโดยง่าย สนามนี้บังเกิดผลเช่นนี้

วันก่อนข้าพเจ้าเคยพูดไว้ว่าแสงพระพุทธส่องสว่างไปทั่ว คุณธรรมสมบูรณ์แจ่มชัด ความหมายก็คือพลังงานที่แผ่กระจายออกมาจากร่างกายของเรา สามารถปรับแก้สภาพที่ไม่ถูกต้องทั้งมวล ภายใต้อานุภาพของสนามนี้ ในขณะที่ท่านไม่คิดเรื่องเหล่านี้ ท่านก็จะสามารถควบคุมคู่ครองของท่านโดยปริยาย หากท่านไม่คิด ท่านก็จะไม่เกิดความคิดเช่นนี้ เขาก็คิดขึ้นมาเองไม่ได้ แต่ไม่แน่นอนเสมอไป ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เปิดโทรทัศน์อะไรก็มี กระตุ้นกิเลสตัณหาของคนได้ง่าย แต่ภายใต้สภาพทั่วๆ ไป ท่านสามารถบังเกิดผลในการควบคุมเช่นนี้ได้ ต่อไปภายหน้าเมื่อบำเพ็ญปฏิบัติถึงระดับชั้นที่สูงขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องให้ข้าพเจ้าบอกท่าน ท่านก็จะทราบดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ถึงเวลานั้นจะเป็นสภาพอีกแบบหนึ่ง เป็นการรักษาความเป็นอยู่ที่กลมเกลียวและปรองดอง ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ท่านอย่าได้เห็นเป็นเรื่องสำคัญจนเกินไป หากท่านกังวลมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นยึดติด ระหว่างสามีภรรยาไม่มีปัญหาของกามารมณ์ แต่มีเรื่องของกิเลสตัณหา ท่านมองมันให้จืดจาง จิตใจสมดุลเป็นใช้ได้

ถ้าเช่นนี้จะพบกับมารทางกามารมณ์แบบไหน หากพลังสมาธิของท่านไม่พอ ก็จะเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ท่านนอนหลับหรือนั่งสมาธิอยู่ มันจะปรากฏออกมาทันที ท่านเป็นชายก็จะมีสาวสวยปรากฏออกมา ท่านเป็นหญิงก็จะมีชายที่ท่านมีใจรักชอบปรากฏออกมา แต่เขาจะปรากฏโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้า หากท่านเกิดอารมณ์ขึ้นก็จะเกิดการหลั่ง ก็กลายเป็นเรื่องจริง ทุกท่านลองคิดดู พวกเราฝึกพลัง(กง) เราใช้พลังสุดยอดจากเลือดลมมาหล่อเลี้ยงชีวิต ท่านไม่ควรปล่อยให้มีการหลั่งออกมาเช่นนี้บ่อยๆ ขณะเดียวกันท่านไม่สามารถผ่านด่านของกามารมณ์นี้ไปได้ จะได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเราว่า ทุกคนจะต้องประสบ รับรองว่าจะได้พบ ขณะที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดหลักธรรมอยู่นี้ ข้าพเจ้าส่งพลังงานอันแรงกล้าไปยังสมองของท่าน เดินออกประตูไปท่านอาจนึกไม่ออกว่าข้าพเจ้าพูดอะไรเป็นรูปธรรม แต่เมื่อท่านเผชิญกับปัญหาจริงๆ ท่านจะนึกถึงคำพูดของข้าพเจ้าที่เคยพูดไว้ ขอเพียงท่านปฏิบัติตนเป็นผู้ฝึกพลัง(กง) ท่านจะนึกขึ้นมาได้ในทันที ท่านก็จะสามารถควบคุมตัวเอง ท่านก็จะสามารถผ่านด่านไปได้ ถ้าหากด่านแรกผ่านไปไม่ได้ ด่านที่ 2 ก็จะรักษาไว้ได้ยาก แต่ก็มีเหตุการณ์เช่นนี้คือ คนที่ผ่านด่านแรกไปไม่ได้ ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเสียอกเสียใจอย่างยิ่ง อาจเป็นไปได้ว่าจิตใจและสภาพเช่นนี้ของท่าน จะฝังลึกเข้าไปอยู่ในความนึกคิดของท่าน เมื่อพบกับปัญหาอีกครั้ง ท่านก็จะสามารถควบคุมได้ ก็จะสามารถข้ามไปได้ หากว่าคนที่ผ่านไปไม่ได้ และไม่สนใจ ต่อไปก็จะผ่านด่านนี้ได้ยาก รับรองว่าเป็นเช่นนี้

รูปแบบเช่นนี้มีทั้งแบบที่มารมารบกวน และก็มีแบบที่อาจารย์แปลงวัตถุและสิ่งของมาทดสอบท่าน มีอยู่ทั้งสองรูปแบบ เพราะว่าทุกคนจะต้องผ่านด่านนี้ เราเริ่มบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจากคนธรรมดาสามัญ ก้าวแรกก็คือการผ่านด่านนี้ ทุกคนจะต้องประสบ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างมาประกอบ ในขณะที่ข้าพเจ้าไปเปิดสอนที่เมืองอู่ฮั่น มีผู้ฝึกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอายุ 30 หลังจากข้าพเจ้าพูดบทนี้ผ่านไป เขาก็กลับไปบ้านนั่งสมาธิ ก็สามารถทำสมาธิได้ ทันทีหลังจากสมาธินิ่งแล้ว ทันใดนั้นเขาเห็นพระอาหนีถอฝอปรากฏออกมาด้านนี้ เหลาจื่อปรากฏออกมาด้านนั้น นี่คือสิ่งที่เขาพูดจากประสบการณ์ของตัวเอง หลังจากที่ปรากฏออกมาแล้ว มองดูเขาไม่ออกเสียง จากนั้นก็หายไป ก็มีพระโพธิสัตว์กวนอินปรากฏออกมา มือถือแจกันดอกไม้ มีควันขาวพุ่งออกมาจากแจกัน เขานั่งสมาธิอยู่เห็นได้อย่างชัดเจน เขารู้สึกดีใจมาก ทันใดนั้นก็แปลงออกมาเป็นนางฟ้าหลายคน นางฟ้านั้นสามารถบินได้ สวยงามอะไรเช่นนั้น เต้นรำให้เขาดู ท่วงท่าสวยงามนัก เขาครุ่นคิด ฉันฝึกพลัง(กง)อยู่ตรงนี้ พระโพธิสัตว์คงจะให้รางวัล เนรมิตนางฟ้าหลายคนให้ฉันดู นางฟ้าเต้นรำให้ฉันดู ในขณะที่เขากำลังดีใจอยู่นั้น ทันใดนั้นนางฟ้าเหล่านั้นก็ไม่สวมใส่อะไรเลย และเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ เข้ามาโอบคอโอบเอวเขา ผู้ฝึกของเราคนนี้ยกระดับจิต(ซินซิ่ง)สูงขึ้นมาได้เร็วมาก เวลานั้นชายหนุ่มก็มีสติขึ้นมา สิ่งที่เขาคิดขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือ ฉันไม่ใช่คนทั่วไป ฉันเป็นผู้ฝึกพลัง(กง) พวกท่านอย่าได้ปฏิบัติกับฉันเช่นนี้ ฉันเป็นผู้บำเพ็ญหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า) ความคิดนี้เมื่อเกิดขึ้น ทันใดนั้นทุกอย่างก็สลายตัวไปทันที แท้จริงนั้นก็คือสิ่งที่แปลงออกมา หลังจากนั้นพระอาหนีถอฝอและเหลาจื่อก็ปรากฏออกมาอีกครั้งหนึ่ง เหลาจื่อชี้ไปยังชายหนุ่ม และหันไปยิ้มกับพระอาหนีถอฝอว่า เจ้าคนนี้สอนได้ ก็คือพูดว่าหนุ่มคนนี้บำเพ็ญได้ สอนได้

ในประวัติศาสตร์หรือในมิติชั้นสูง ดูว่าใครฝึกได้หรือไม่ สิ่งสำคัญต้องดูที่กิเลสตัณหาและความใคร่ของคน เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามดูสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องธรรมดา แต่พวกเราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ มิใช่ให้ท่านตัดขาดมันเสียทั้งหมด อย่างน้อยในขั้นตอนปัจจุบัน ท่านต้องดูมันให้จืดจาง อย่าได้เหมือนที่ผ่านมา การเป็นผู้ฝึกพลัง(กง)ควรต้องเป็นเช่นนี้ ในระหว่างการฝึกพลัง(กง)ไม่ว่าจะมีการรบกวนอย่างนี้อย่างนั้นปรากฏ ตัวท่านจะต้องหาสาเหตุในตัวว่า มีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ปล่อยวางบ้าง

อ่านต่อหน้า  1  2  3  4   5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com