Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 6

จิตสำนึกหลักต้องแกร่ง

เนื่องจากมนุษย์เราทำเรื่องไม่ดีไว้หลายภพหลายชาติ ก่อเกิดเป็นทุกข์ภัยให้แก่มนุษย์ ก่อเกิดเป็นกรรมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงมีการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือกรรมทั่วๆ ไป ยังมีกรรมที่รุนแรงอีกประเภทหนึ่ง ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรม เรียกว่ากรรมทางความคิด คนมีชีวิตอยู่ก็จะต้องคิด เนื่องจากคนเราตกอยู่ในวังวนของคนธรรมดาสามัญ ในความคิดมักจะเกิดความนึกคิดเพื่อชื่อเสียง ผลประโยชน์ กิเลสตัณหา โทสะ เป็นต้น นานๆ เข้าก็จะก่อเกิดเป็นกรรมทางความคิดที่รุนแรง เพราะในมิติอื่นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีชีวิต กรรมก็เช่นเดียวกัน เมื่อคนเราต้องการจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรมสายหลัก ก็ต้องชำระกรรม ชำระกรรมก็คือสลายกรรมให้หมดไป ผันแปรไป แน่นอนกรรมก็จะไม่ยินยอม คนเราก็จะมีทุกข์ภัย มีอุปสรรค และแล้วกรรมทางความคิดจะก่อกวนสมองใหญ่ของคนโดยตรง จากนั้นในความคิดก็จะมีการด่าอาจารย์ ด่าหลักธรรมใหญ่ มีความคิดที่เลวร้ายต่างๆ และคำพูดที่ด่าคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมบางคนจึงไม่เข้าใจเรื่องเป็นเช่นใด ยังคิดว่าตัวเองคิดเช่นนี้ บางคนคิดว่านี่คือวิญญาณแปลกปลอม แต่นี่ไม่ใช่วิญญาณแปลกปลอม แต่เป็นกรรมทางความคิดที่สะท้อนเข้าไปสู่สมองใหญ่ บางคนจิตสำนึกหลัก(จู่อี้ซื่อ)ไม่แกร่ง ก็กระทำเรื่องไม่ดีตามกรรมทางความคิด คนผู้นี้ก็จบสิ้น ตกลงไปเสียแล้ว แต่คนส่วนใหญ่สามารถใช้ความคิดอันแข็งแกร่ง(จู่อี้ซื่อเฉียง)ของตนขจัดมันทิ้งไป ต่อต้านมัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่า คนผู้นี้สามารถช่วยให้หลุดพ้นได้ สามารถแยกแยะชั่วดีได้ ก็คือการรับรู้(อู้)ดี ธรรมกายของข้าพเจ้าก็จะช่วยชำระกรรมทางความคิดประเภทนี้ออกไปเป็นส่วนใหญ่ สภาพเช่นนี้พบค่อนข้างมาก เมื่อปรากฏออกมา ก็จะดูว่าตนเองจะสามารถเอาชนะความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้ได้หรือไม่ ผู้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ก็จะสลายกรรมได้

อ่านต่อหน้า  1  2  3   4  5  6  7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com