Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 6

จิตโอ้อวด

พวกเรามีผู้ฝึกไม่น้อย เนื่องจากบำเพ็ญท่ามกลางคนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถปล่อยวางจิตหลายๆ อย่าง จิตหลายๆ อย่างกลายเป็นเรื่องปกติเคยชินไปเสียแล้ว ตัวเขาเองไม่รู้สึก จิตโอ้อวดชนิดนี้ล้วนปรากฏออกมาให้เห็นทั่วไป การทำความดีก็สามารถสะท้อนจิตโอ้อวดออกมาให้เห็น โดยปกติแล้วตัวเองเพื่อชื่อเสียงเงินทอง ได้รับผลประโยชน์เล็กน้อย ก็เที่ยวป่าวประกาศโอ้อวดว่าฉันมีความสามารถ เป็นคนเก่ง พวกเราก็มีกรณีเช่นนี้ ผู้ที่ฝึกได้ดีหน่อย ตาทิพย์มองเห็นได้ชัดเจนหน่อย กระบวนท่าทำได้ดีหน่อย ก็จะมีการโอ้อวดบ้าง

มีคนพูดว่า ฉันได้ยินอาจารย์หลี่บอกอะไร ทุกคนก็ล้อมเข้าไปฟัง เขาพูดอยู่ตรงนั้น เอาความเข้าใจของตัวเองเติมแต่งเข้าไป ถ่ายทอดข่าวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย มีจุดมุ่งหมายอะไร ก็คือโอ้อวดตัวเอง ยังมีบางคนเที่ยวกระจายข่าวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เขาพูดให้อีกคนฟัง เธอก็พูดให้อีกคนฟัง พูดกันสนุกสนานอยู่ตรงนั้น ราวกับว่าเขาจะรู้ข่าวสารได้รวดเร็วเป็นพิเศษ พวกเราผู้ฝึกจำนวนมากก็เข้าใจไม่แจ่มแจ้งเท่าเขา คนอื่นรู้ไม่มากเท่าเขา สำหรับเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้ว อาจจะไม่รู้ตัว ในจิตใต้สำนึกของเขามีจิตโอ้อวดประเภทนี้อยู่ มิฉะนั้นเขากระจายข่าวสารเหล่านี้เพื่ออะไร ยังมีบางคนแพร่ข่าวว่าอาจารย์จะกลับขึ้นเขาไปเมื่อใดๆ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ลงมาจากเขา จะกลับขึ้นเขาที่ไหน ยังมีคนพูดว่า วันนั้นวันนี้อาจารย์พูดอะไรกับใคร ให้อะไรใครเป็นพิเศษ เอาเรื่องเหล่านี้มาเผยแพร่มีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย แต่เรามองเห็นว่านี่คือจิตยึดติดของเขา จิตโอ้อวดประเภทหนึ่ง

ยังมีคนมาขอลายเซ็นข้าพเจ้า มีจุดประสงค์อะไร ยังคงเป็นพฤติกรรมของคนธรรมดาสามัญ ขอลายเซ็นเก็บไว้เป็นที่ระลึก ท่านไม่คิดจะบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้าเซ็นชื่อให้ท่านก็ไม่มีประโยชน์ หนังสือของข้าพเจ้าทุกตัวอักษรล้วนเป็นรูปลักษณ์ของข้าพเจ้าและธรรมจักร(ฝ่าหลุน) ทุกคำเป็นคำพูดของข้าพเจ้า ท่านยังจะต้องการลายเซ็นของข้าพเจ้าไปเพื่ออะไร บางคนคิดว่า เซ็นชื่อแล้ว สื่อสัญญาณของอาจารย์ก็จะคุ้มครองฉันได้ ยังจะยึดถือสื่อสัญญาณประเภทนั้นอีก ซึ่งพวกเราไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสัญญาณ หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ ท่านยังจะขออะไรอีก สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาจากจิตยึดติดเหล่านั้น ยังมีบางคนเห็นผู้ฝึกที่ติดตามข้าพเจ้า เห็นกิริยาท่าทางเป็นอย่างไรก็ลอกเลียนแบบ ดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่รู้ ความจริงเราไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร มีเพียงหลักธรรมเท่านั้น มีแต่ปฏิบัติตามหลักธรรมใหญ่ นั่นจึงจะเป็นมาตรฐานที่แท้จริง คนที่ติดตามข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับอะไรที่เป็นพิเศษ ก็เหมือนกับพวกเรา พวกเขาเป็นเพียงคนทำงานของสถาบันวิจัย ขออย่าได้เกิดจิตใจเช่นนี้ พวกเราโดยมากเมื่อมีจิตใจเช่นนี้เกิดขึ้นมา ในความไม่ตั้งใจของท่านก็บังเกิดผลในการบ่อนทำลายหลักธรรมใหญ่ ท่านสร้างข่าวตื่นเต้นให้ผู้คนฟัง แม้กระทั่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ชักนำจิตยึดติดของผู้ฝึก และแย่งชิงเข้ามาอยู่ใกล้อาจารย์เพื่อจะได้ฟังอะไรมากหน่อย เรื่องอะไรเหล่านี้เป็นต้น ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มิใช่หรือ

จิตโอ้อวดนี้ยังชักนำไปสู่อะไรได้ง่าย ข้าพเจ้าเผยแพร่หลักธรรมมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ในผู้ฝึกรุ่นเก่าๆ ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา อาจมีคนจำนวนหนึ่งใกล้จะเปิดพลัง(กง)แล้ว ศิษย์จำนวนหนึ่งจะเข้าสู่สภาพการรู้แจ้งตามขั้นตอน(เจี้ยนอู้) ทันใดนั้นก็เข้าสู่การรู้แจ้งตามขั้นตอน(เจี้ยนอู้) ทำไมในขณะนั้นจึงไม่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ออกมา เพราะว่าข้าพเจ้าผลักให้สูงขึ้นไปขนาดนั้นในทันทีทันใด ท่านยังไม่สามารถละทิ้งจิตใจของคนธรรมดาสามัญย่อมไม่ได้ แน่นอนจิต(ซินซิ่ง)ของท่านยกระดับสูงขึ้นมากแล้ว แต่ยังมีจิตยึดติดอีกหลายๆ อย่างที่ยังไม่ได้ขจัดทิ้งไป เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถให้ท่านมีความสามารถพิเศษเหล่านี้ออกมา เมื่อท่านผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว มั่นคงแล้ว ก็จะส่งท่านไปสู่สภาพรู้แจ้งตามขั้นตอน(เจี้ยนอู้)ในทันที ในระหว่างสภาพการรู้แจ้งตามขั้นตอน(เจี้ยนอู้)นี้ ตาทิพย์ของท่านก็จะเปิดได้สูงมาก ท่านจะมีความสามารถพิเศษต่างๆ มากมาย ความจริงข้าพเจ้าขอบอกกับพวกเรา เมื่อท่านบำเพ็ญปฏิบัติอย่างแท้จริง พอเริ่มเข้าไปก็จะมีความสามารถพิเศษมากมาย ท่านได้เข้าสู่ระดับชั้นที่สูงมากแล้ว เพราะฉะนั้นจึงมีความสามารถพิเศษต่างๆ มากมาย ในเร็วๆ นี้พวกเราจำนวนมากก็อาจมีสภาพเช่นนี้ปรากฏออกมา ยังมีบางคน เขาบำเพ็ญได้ไม่สูงนัก สิ่งที่ติดตัวเขามากับความอดทนของเขารวมเข้าด้วยกันจึงเป็นสิ่งที่มั่นคงคงที่ ดังนั้นเขาเหล่านี้จะเปิดพลัง(กง) เปิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับชั้นที่ต่ำมาก รู้แจ้ง(อู้)อย่างถึงที่สุด จะมีคนเช่นนี้ปรากฏ

ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหานี้กับพวกเรา ก็เพื่อบอกกับพวกเราว่า เมื่อใดที่มีคนเช่นนี้ปรากฏ ท่านอย่าได้ถือว่าเขาเป็นผู้สำเร็จธรรมสูงส่งอะไร นี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม มีแต่ปฏิบัติตามหลักธรรมใหญ่จึงจะถูกต้อง อย่าได้เห็นว่าคนเขามีความสามารถพิเศษ มีอิทธิฤทธิ์ มองเห็นบางสิ่งบางอย่าง ก็ตามเขาไป ก็เชื่อฟังเขาไปเช่นนี้ ท่านอาจจะทำร้ายเขาก็ได้ ทำให้เขาเกิดจิตยินดี สุดท้ายอะไรของตัวเองก็สูญหายไป ถูกปิดทิ้งไป ท้ายที่สุดตกลงไป พลัง(กง)เปิดแล้วก็ตกลงไปได้ ควบคุมไม่ได้แม้รู้แจ้งแล้วก็ยังตกลงไปได้ พระพุทธองค์ใดถ้าควบคุมไม่ดียังตกลงไปได้ แล้วท่านเป็นเพียงผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในหมู่คนธรรมดาสามัญ ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดมีความสามารถพิเศษมากน้อยแค่ไหน ความสามารถพิเศษสูงส่งเพียงใด อิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เพียงไหน ท่านจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เมื่อเร็วๆ นี้พวกเรานี้มีคนนั่งอยู่ ณ ที่นี้อยู่ๆ ก็หายตัวไป อีกสักครู่ก็ปรากฏตัวออกมาอีก ก็เป็นเช่นนี้ อิทธิฤทธิ์สูงส่งยิ่งกว่านี้ยังจะปรากฏออกมา แล้วต่อไปท่านจะทำอย่างไร ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ฝึกของเรา เป็นลูกศิษย์ ต่อไปไม่ว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองก็ดี เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ดี ท่านต้องไม่ไปเทิดทูนบูชาเขา ไปแสวงสิ่งนี้ หากใจท่านเปลี่ยนไป ก็จบสิ้นทันที ท่านก็จะตกลงไป ท่านอาจจะสูงกว่าเขาเสียอีก เพียงแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปรากฏเท่านั้น เกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้อย่างน้อยก็จะทำให้ท่านตกลงไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังปัญหานี้ เราจัดลำดับปัญหานี้ไว้ในตำแหน่งที่สำคัญมาก เพราะว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏเรื่องราวเช่นนี้ เมื่อใดปรากฏ หากท่านไม่สามารถควบคุมไว้ได้ก็ใช้ไม่ได้

ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเมื่อมีพลัง(กง) พลัง(กง)เปิด หรือการรู้แจ้ง(อู้)เปิดอย่างแท้จริง ก็อย่าได้เห็นตัวเองว่าพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งที่เขามองเห็น เป็นสิ่งที่อยู่ในระดับชั้นของเขา เพราะว่าบำเพ็ญปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้ ก็คือการรู้แจ้ง(อู้)ของเขาบรรลุถึงขั้นนี้ มาตรฐานจิต(ซินซิ่ง)ของเขาบรรลุถึงขั้นนี้ สติปัญญาของเขาก็บรรลุถึงขั้นนี้ ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในระดับสูงยิ่งขึ้นไป เขาอาจจะไม่เชื่อ ก็เนื่องจากเขาไม่เชื่อ จึงทำให้เขาคิดว่าสิ่งที่เขามองเห็นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คิดว่าก็มีเพียงแค่นี้ แท้จริงนั่นยังห่างไกลอีกมากนัก เพราะว่าระดับชั้นของเขาอยู่แค่ระดับนี้

มีคนส่วนหนึ่งจะเปิดพลัง(กง)ในระดับชั้นนี้ จะบำเพ็ญสูงขึ้นไปอีกเขาก็บำเพ็ญขึ้นไปไม่ได้แล้ว ดังนั้นจึงต้องเปิดพลัง(กง)เปิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับชั้นนี้ ต่อไปพวกเราที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรม บ้างจะเปิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับวิชาสายย่อยในภพ บ้างจะเปิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับชั้นที่แตกต่างกัน บ้างก็จะรู้แจ้ง(อู้)ได้มรรคผล การรู้แจ้ง(อู้)ได้มรรคผลจึงจะนับว่าสูงที่สุด สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ และปรากฏให้เห็นได้ในระดับชั้นที่แตกต่างกัน แม้แต่ในวิชาสายย่อยในภพ ผู้ที่เปิดพลัง(กง) เปิดการรู้แจ้ง(อู้)ในระดับต่ำสุด ก็สามารถมองเห็นบางมิติและผู้สำเร็จธรรมบางท่านได้ และสามารถติดต่อกับท่านเหล่านั้นได้ ถึงเวลานั้นท่านอย่าได้แอบดีใจ ในวิชาสายย่อยในภพ การเปิดพลัง(กง)ในระดับต่ำจะไม่ได้มรรคผล เป็นสิ่งที่แน่นอน แล้วจะทำอย่างไร เขาทำได้แต่เพียงรักษาให้คงอยู่ในระดับชั้นนี้ วันข้างหน้าค่อยบำเพ็ญปฏิบัติธรรมไปสู่ระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก นั่นก็เป็นเรื่องในภายหน้า ในเมื่อบำเพ็ญได้สูงเพียงเท่านี้ แล้วทำไมจะไม่เปิดพลัง(กง)ล่ะ แม้ท่านจะบำเพ็ญขึ้นไปเช่นนี้ ก็บำเพ็ญขึ้นไปไม่ได้อีกแล้ว ดังนั้นจึงได้เปิดพลัง(กง) เนื่องจากบำเพ็ญถึงจุดสูงสุดของเขาแล้ว คนอย่างนี้มีมาก ไม่ว่าจะปรากฏสภาพการณ์อะไร ท่านจะต้องควบคุมจิต(ซินซิ่ง)ไว้ให้ได้ มีแต่การปฏิบัติตามหลักธรรมใหญ่เท่านั้นจึงจะถูกต้องอย่างแท้จริง ความสามารถพิเศษของท่านก็ดี การเปิดพลัง(กง)ของท่านก็ดี ท่านล้วนได้มาจากการบำเพ็ญปฏิบัติหลักธรรมใหญ่ หากท่านลดลำดับความสำคัญของหลักธรรมใหญ่ให้รองลงมา และยกความสำคัญในเรื่องอิทธิฤทธิ์ของท่านขึ้นไปแทนที่ หรือคนที่การรู้แจ้ง(อู้)เปิดแล้ว คิดว่าความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ของตัวเองนั้นถูกต้อง ถึงกับหลงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ สูงเกินกว่าหลักธรรมใหญ่ ข้าพเจ้าว่าท่านกำลังเริ่มตกลงไปแล้ว อันตรายแล้ว ก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลานั้นท่านจะพบกับเรื่องยุ่งยากจริงๆ บำเพ็ญเสียเปล่า ทำไม่ดีก็จะตกลงไปทันที บำเพ็ญเปล่าประโยชน์

ข้าพเจ้ายังจะขอบอกกับพวกท่าน หนังสือเล่มนี้ของข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่พูดไปในสถานที่ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดทั้งนั้น เป็นคำพูดของข้าพเจ้าทุกคำ ทุกตัวอักษรถอดจากเทป เขียนออกมาทีละตัวทีละตัว โดยมีลูกศิษย์ของข้าพเจ้า และผู้ฝึกช่วยกันถอดข้อความจากเทปเขียนออกมา หลังจากนั้นข้าพเจ้าค่อยทำการแก้ไขตรวจทานครั้งแล้วครั้งเล่า ล้วนเป็นหลักธรรมของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอธิบายก็คือหลักธรรมนี้

อ่านต่อหน้า  1  2  3   4  5  6   7

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com