Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>


จ้วนฝ่าหลุน

บทที่ 7

ปัญหาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

พูดถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่จะสอนให้ท่านไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่าที่บำเพ็ญจริงทุกคน ห้ามไปรักษาโรคให้ผู้อื่น ถ้าท่านไปรักษาโรค สิ่งที่ได้จากหลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่าในร่างกายของท่าน ฝ่าเซินของข้าพเจ้าจะเรียกกลับคืนมาทั้งหมด เพราะอะไรจึงเห็นปัญหานี้เป็นเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ เพราะมันเป็นการทำลายหลักธรรมใหญ่แบบหนึ่ง นอกจากจะเป็นการทำร้ายร่างกายของท่านเองแล้ว บางคนเมื่อเห็นคนป่วยก็คันไม้คันมือขึ้นมา พบใครก็จะลากเขามาและช่วยรักษาโรคให้เขา เพื่อโอ้อวดตัวเอง นี่มิใช่จิตยึดติดหรอกหรือ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างมาก

มีอาจารย์วิชาพลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมไม่น้อย เข้าถึงจิตใจของคนธรรมดาสามัญได้ว่า เมื่อศึกษาพลังลมปราณ(ชี่กง)แล้วก็คิดจะนำไปรักษาโรคให้คนอื่น จึงสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ท่าน โดยพูดว่าการปล่อยลมปราณ(ชี่)สามารถรักษาโรคได้ นั่นมิเป็นเรื่องน่าหัวเราะหรือ ท่านมีลมปราณ(ชี่) เขาก็มีลมปราณ(ชี่) ท่านส่งลมปราณ(ชี่)ไปให้กับผู้ป่วยก็จะสามารถรักษาโรคได้หรือ ดีไม่ดีลมปราณ(ชี่)ของเขากลับจะรักษาท่านเสียอีก ลมปราณ(ชี่)กับลมปราณ(ชี่)ด้วยกันไม่มีผลในการควบคุมซึ่งกันและกัน ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมในระดับสูงเมื่อเกิดพลัง(กง) สิ่งที่ส่งออกมาจะเป็นสสารพลังงานสูง นี่สามารถรักษาโรคได้จริงๆ สามารถควบคุมโรคได้ สามารถบังเกิดผลในการระงับได้ แต่จะไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโรคได้อย่างแท้จริง จะต้องมีความสามารถพิเศษจึงจะรักษาโรคให้หายขาดได้ โรคแต่ละชนิดก็ต้องมีความสามารถพิเศษสำหรับการรักษาโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ ลำพังความสามารถพิเศษที่ใช้สำหรับการรักษาโรคข้าพเจ้าว่ามีไม่ต่ำกว่าพันชนิด มีโรคกี่ชนิดก็จะมีความสามารถพิเศษกี่ชนิดสำหรับรักษาโรคนั้นๆ หากท่านไม่มีความสามารถพิเศษนี้ มือของท่านจะวาดลวดลายแค่ไหนก็รักษาไม่ได้

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ บางคนได้ทำให้วงการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมปั่นป่วนไปหมด อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จริง ที่ออกมาถ่ายทอดวิชาระดับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพเหล่านั้น ในระยะแรกอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่ออกมาถ่ายทอดวิชา ก็ไม่มีท่านใดสอนให้คนนำไปรักษาโรคให้ผู้อื่น ล้วนแต่จะช่วยรักษาโรคให้ท่านหรือสอนให้ท่านบำเพ็ญปฏิบัติอย่างไร ฝึกฝนร่างกายอย่างไร โดยสอนหลักพลัง(กง)ให้ท่านชุดหนึ่ง ต่อจากนั้นก็ให้ท่านกำจัดโรคผ่านการฝึกฝนร่างกายตัวเอง แต่มาระยะหลังๆ นี้อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมออกมาทำจนเสื่อมเสีย ใครคิดจะรักษาโรคก็จะชักนำวิญญาณแปลกปลอมเข้ามา เป็นเช่นนี้แน่นอน ภายใต้สภาพแวดล้อมในเวลานั้น การที่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)บางท่านรักษาโรคให้คนนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับปรากฏการณ์สวรรค์ของเวลานั้น แต่มันไม่ใช่ความสามารถของคนธรรมดาสามัญ จึงไม่สามารถให้คงอยู่ตลอดไป นั่นเกิดจากปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ในเวลานั้น ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ต่อมากลับกลายเป็นวิชาสอนคนให้รักษาโรคโดยเฉพาะ จึงวุ่นวายไปหมด คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งฝึกเพียง 3 วัน 5 วัน ก็จะสามารถรักษาคนได้แล้วหรือ บางคนพูดว่า ฉันสามารถรักษาโรคนี้โรคนั้นได้ ข้าพเจ้าขอบอกกับท่าน พวกนี้ล้วนมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ ท่านรู้ไหมว่าบนหลังของท่านมีอะไรเกาะอยู่ ท่านมีวิญญาณแปลกปลอมสิงอยู่ ตัวท่านเองไม่รู้สึก ท่านไม่รู้หรอก ท่านรู้สึกว่าดีมากที่ตัวเองมีความสามารถ

อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จริงนั้น ต้องผ่านการบำเพ็ญอย่างลำบากมานานเท่าใด จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างนี้ได้ ในขณะที่ท่านรักษาโรคให้คน ท่านลองคิดดูว่า ท่านมีความสามารถพิเศษแข็งแกร่งพอที่จะขจัดกรรมให้คนได้หรือไม่ ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจริงหรือไม่ ท่านใช้เวลาเพียง 2 - 3 วันก็จะสามารถรักษาโรคได้แล้วหรือ มือของคนธรรมดาสามัญจะสามารถรักษาโรคได้หรือ แต่อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ปลอมทั้งหลายจับจุดอ่อนของท่านได้ จับจิตยึดติดของคนได้ ท่านแสวงหาที่จะรักษาโรคมิใช่หรือ ดี เขาก็เปิดสอนการรักษาโรค สอนวิธีรักษาให้แก่ท่านโดยเฉพาะ เช่นเข็มลมปราณ(ชี่)อะไรเอย วิธีฉายแสงเอย วิธีขับเอย วิธีบำรุงเอย การจี้จุด อี้ป่าจัว(การคว้าจับ)เอย มีวิธีต่างๆ นานา เป้าหมายคือหลอกเอาเงินทองจากท่าน

พวกเรามาพูดถึงวิธีอี้ป่าจัว เรามองเห็นสภาพการณ์เช่นนี้คือ ทำไมคนจึงเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย สาเหตุแท้จริงที่ทำให้เขาป่วยและได้รับทุกข์ภัยก็คือกรรม สสารสีดำของสนามกรรม จัดอยู่ในธาตุอิน จัดเป็นสิ่งที่ไม่ดี วิญญาณที่ไม่ดีเหล่านี้ ก็คือธาตุอิน เป็นสสารสีดำทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถขึ้นมาได้ สภาพแวดล้อมนี้ก็เหมาะกับมัน มันคือสาเหตุแท้จริงที่ทำให้คนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดโรค แน่นอนยังมีอีก 2 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือวิญญาณเล็กๆ ที่มีความหนาแน่นสูงมากๆ คล้ายกับเป็นกลุ่มกรรม อีกรูปแบบหนึ่งคล้ายกับการส่งมาตามท่อ รูปแบบนี้ไม่ค่อยพบ ล้วนสืบทอดลงมาจากบรรพบุรุษ ก็มีสภาพการณ์เช่นนี้

เรามาพูดกันถึงโรคที่พบบ่อยที่สุด เช่น คนเกิดมีเนื้องอกขึ้นตรงจุดไหน เกิดการอักเสบขึ้นตรงจุดไหน เกิดกระดูกงอกตรงส่วนไหน เป็นต้น ในอีกมิติหนึ่งก็คือบริเวณนั้นมีวิญญาณเกาะติดอยู่ ในส่วนลึกของมิติหนึ่งมีวิญญาณอยู่ตัวหนึ่ง อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)จะมองไม่เห็น ความสามารถพิเศษระดับทั่วไปจะมองไม่เห็น เพียงมองเห็นว่าร่างกายคนมีลมปราณ(ชี่)สีดำ บริเวณไหนมีลมปราณ(ชี่)สีดำ บริเวณนั้นก็มีโรค นี่เป็นการพูดที่ถูกต้อง แต่ลมปราณ(ชี่)สีดำไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้เกิดโรค เป็นวิญญาณที่อยู่ในส่วนลึกของมิติหนึ่งที่ส่งสนามพลังนี้ออกมา ดังนั้นจึงมีบางคนบอกให้ขับออก ระบายออก ท่านขับออกไป ประเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีก บางตัวมีพลังมาก พอขับออกไปมันก็กลับเข้ามาอีก มันสามารถรับกลับคืนมาเอง รักษาอย่างไรก็ไม่หาย

มองดูโดยอาศัยความสามารถพิเศษ จุดไหนมีลมปราณ(ชี่)สีดำก็เข้าใจว่าเป็นพิษของโรค การแพทย์แผนจีนเห็นว่าจุดไหนชีพจรเดินไม่สะดวก เลือดลมไม่ดี หรือชีพจรเดินติดขัด แพทย์แผนปัจจุบันจะพูดว่าบริเวณนั้นเป็นแผลเรื้อรัง มีเนื้องอก กระดูกงอก หรืออักเสบ เป็นต้น มันสะท้อนมาถึงมิตินี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้ ถ้าท่านนำเอาสิ่งนั้นออกไป ท่านจะพบว่าร่างกายในฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้ว หมอนรองกระดูกสันหลังยื่นออกมาหรือกระดูกงอกอะไรต่างๆ เมื่อท่านเอาสิ่งนั้นออกไปแล้ว หลังจากกำจัดสนามพลังนั้นออกไปแล้ว ท่านก็จะหายทันที ท่านลองไปเอกซเรย์ดู กระดูกงอกอะไรก็จะไม่มีแล้ว สาเหตุที่แท้จริงก็เกิดมาจากสิ่งนั้น

มีคนพูดว่าฝึก 3 - 5 วันจะสามารถรักษาโรคได้ สอนอี้ป่าจัวให้แก่ท่าน ท่านลองจับให้ข้าพเจ้าดูซิ มนุษย์นั้นอ่อนแอที่สุด แต่วิญญาณตัวนั้นร้ายกาจนัก มันจะควบคุมบังคับสมองใหญ่ของท่าน ทำให้ท่านหัวหมุนหัวปั่น สามารถเอาชีวิตท่านได้อย่างง่ายดาย ท่านว่าท่านจะจับมัน จะจับอย่างไร ด้วยมือของคนธรรมดาสามัญเช่นท่านไม่สามารถแตะต้องมันได้ ท่านอยู่ตรงนี้วาดไปวาดมา มันก็ไม่สนใจท่าน มันหัวเราะท่านอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำไป จับอย่างสะเปะสะปะ น่าขันนัก ถ้าท่านสามารถแตะต้องถึงมันได้ มันจะทำให้มือของท่านบาดเจ็บทันที บาดเจ็บจริงๆ ข้าพเจ้าเคยเห็นบางคนสองมือก็ดีๆ ไม่ว่าจะตรวจเช็คอย่างไร ร่างกายก็ไม่มีโรค สองมือก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ว่ามือทั้งสองข้างก็ยกไม่ขึ้น ห้อยอยู่อย่างนั้น คนป่วยคนนี้ข้าพเจ้าก็พบมาแล้ว ในอีกมิติหนึ่งร่างของเขาได้รับบาดเจ็บ พิการไปแล้วจริงๆ เมื่อร่างนั้นของท่านได้รับบาดเจ็บ จะไม่พิการหรือ มีคนถามข้าพเจ้าว่า อาจารย์ ฉันจะฝึกพลัง(กง)ได้หรือไม่ ฉันทำหมันแล้ว หรือฉันผ่าอะไรออกไปแล้ว ข้าพเจ้าขอบอกว่า เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบ ร่างกายในอีกมิติหนึ่งของท่านไม่ได้ผ่านการผ่าตัด การฝึกพลัง(กง)จะบังเกิดผลในร่างกายนั้นของท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพูดว่าท่านไปจับมัน ท่านจับไม่ถูกตัวมัน มันก็จะไม่ยุ่งกับท่าน ถ้าท่านไปจับถูกตัวมัน มันก็จะทำร้ายมือของท่าน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพลังลมปราณ(ชี่กง)แห่งชาติ ข้าพเจ้าอยู่ที่ปักกิ่งได้พาลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งไปร่วมงานนิทรรศการเพื่อสุขภาพตะวันออก ในงานนิทรรศการทั้งสองครั้งพวกเราเด่นที่สุด ในงานครั้งแรกหลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่าของเราถูกยกย่องเป็นดาวเด่นในบรรดาวิชาพลัง(กง)ต่างๆ ครั้งที่สองคนมากจนเราไม่รู้จะทำอย่างไร จุดแสดงของคนอื่นมีคนดูไม่กี่คน แต่ของเรามาดูกันแน่นไปหมด เราแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกเต็มแต่เช้า กลุ่มที่สองต้องรอดูในรอบบ่าย อีกกลุ่มหนึ่งรอให้ข้าพเจ้าเซ็นชื่อ พวกเราไม่รักษาโรค ทำไมเราจึงไปร่วมงาน ก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพลังลมปราณ(ชี่กง)ของประเทศ เพื่ออุทิศประโยชน์ให้แก่งานนี้ พวกเราจึงเข้าร่วมกิจกรรม

ข้าพเจ้าแบ่งพลัง(กง)ของข้าพเจ้าให้แก่ลูกศิษย์แต่ละคน คนละหนึ่งส่วน ล้วนเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งรวมความสามารถพิเศษนับร้อยชนิดเข้าไว้ด้วยกัน เอามือพวกเขาพันเอาไว้ มีบางคนมือยังถูกกัดจนเป็นแผล ถูกกัดจนพอง ถูกกัดจนเลือดไหล นั่นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ สิ่งนั้นร้ายกาจมาก ท่านลองคิดดูมือของคนธรรมดาสามัญเช่นท่านกล้าจับต้องมันหรือ พูดอีกทีท่านก็จับมันไม่ถูก ไม่มีความสามารถพิเศษชนิดนั้นก็ทำไม่ได้ เพราะในอีกมิติหนึ่งท่านคิดจะทำอะไร สมองท่านเพียงแค่คิดมันก็รู้ทันที ท่านคิดจะจับมัน มันก็หนีไปไกลแล้ว รอจนคนไข้ออกประตูไป มันก็จะเข้าไปใหม่ทันที โรคก็จะกำเริบขึ้นมาอีก ถ้าจะลงมือรักษาจะต้องมีความสามารถพิเศษชนิดนี้ พอยื่นมือตี “ปัง” มันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น หลังจากที่มันหยุดอยู่กับที่ พวกเรายังมีความสามารถพิเศษอีกชนิดหนึ่ง ก่อนนั้นเรียกว่า วิชาจับวิญญาณ ความสามารถพิเศษชนิดนี้ยิ่งร้ายกาจ สามารถที่จะดึงเอาจิตหลัก(เหวียนเสิน)ของมนุษย์ออกมาทั้งดวง คนๆ นั้นก็จะขยับเขยื้อนไม่ได้ทันที ความสามารถพิเศษชนิดนี้เป็นความสามารถเฉพาะอย่าง ที่เราใช้จับสิ่งนี้โดยเฉพาะ ทุกท่านคงทราบดี ในมือของพระยูไลมีชามใบหนึ่ง เพียงส่องอย่างนี้ ท่านดูซุนหงอคง(เห้งเจีย)ใหญ่โตขนาดนั้น ก็กลายเป็นจุดเล็กนิดเดียวไปในทันที ความสามารถพิเศษชนิดนี้จึงสามารถบังเกิดผลเช่นนี้ได้ ไม่ว่าวิญญาณตัวนั้นจะใหญ่โตแค่ไหน หรือว่าจะเล็กเพียงใด ในชั่วพริบตาก็จะจับอยู่ในมือ กลายเป็นเล็กนิดเดียว

ยังมีอีกอย่างหนึ่ง บอกว่ายื่นมือเข้าไปในร่างกายของคนป่วยแล้วจับมันออกมา ทำเช่นนี้ไม่ได้ นั่นจะทำให้ความคิดในสังคมมนุษย์เกิดการสับสน ที่จริงก็ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ ถึงแม้จะสามารถทำได้ก็ไม่ให้ทำเช่นนี้ มือที่เขายื่นเข้าไปเป็นมือในอีกมิติหนึ่ง เช่นว่าเขาเป็นโรคหัวใจ เวลาที่มือข้างนี้ยื่นเข้าไปจับตรงบริเวณหัวใจ ในอีกมิติหนึ่งมือนั้นก็เข้าไปแล้ว จับมันไว้ในชั่วพริบตา มือที่อยู่ข้างนอกของท่านก็จับอีกที สองมือประกบเข้าด้วยกัน ก็จะจับอยู่ในมือ มันร้ายกาจมาก บางครั้งจะกระดุกกระดิกอยู่ในมือ เจาะเข้าไปในมือท่าน บางครั้งมันจะกัด บางครั้งก็ร้องออกมา ท่านอย่าคิดว่าเวลาจับอยู่ในมือมันเล็กนิดเดียว พอปล่อยมือมันก็จะกลายเป็นใหญ่มาก นี่ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้ ไม่มีความสามารถพิเศษชนิดนี้ก็จะทำไม่ได้ จริงๆ แล้วไม่ง่ายอย่างที่พวกเราคิด

แน่นอนรูปแบบการรักษาโรคด้วยพลังลมปราณ(ชี่กง) ก็อาจให้คงอยู่ต่อไป ในอดีตก็มีอยู่ตลอดมา แต่ต้องมีเงื่อนไข คนๆ นี้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเท่านั้น ในขั้นตอนของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ด้วยจิตเมตตา เขาอาจช่วยรักษาคนดีบางคนก็เป็นเรื่องที่ยอมให้ทำได้ แต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยลบล้างกรรมให้เขาจนหมดสิ้น เขาไม่มีเดชานุภาพเพียงพอ ดังนั้นทุกข์ภัยยังคงอยู่ เพียงแต่ว่าโรคหาย อาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ทั่วไปไม่ใช่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่ได้หลักธรรม เขาจึงเพียงแต่สามารถช่วยผลักโรคไปอยู่ข้างหลัง และอาจทำให้โรคแปรเปลี่ยนไป หรืออาจแปรเปลี่ยนให้เป็นทุกข์ภัยแบบอื่น แต่ขั้นตอนการผลักดันให้เลื่อนออกไปตัวเขาเองอาจไม่รู้ ถ้าพลัง(กง)ที่บำเพ็ญปฏิบัติมาเป็นของจิตสำนึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ) ก็เป็นการกระทำของจิตสำนึกรอง(ฟู่อี้ซื่อ)ของเขาเอง วิชาพลัง(กง)บางชนิดผู้ปฏิบัติเป็นคนค่อนข้างมีชื่อเสียง และอาจารย์พลังลมปราณ(ชี่กง)ที่มีชื่อเสียงมากหลายคนไม่มีพลัง(กง) เพราะว่าพลัง(กง)นั้นอยู่ในตัวจิตรอง(ฟู่เหวียนเสิน) จึงพูดว่าในขั้นตอนของการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้นอนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้ เพราะบางคนจะคงอยู่ในระดับชั้นนี้ ฝึกกันมากว่าสิบปี หลายสิบปี ก็ไม่สามารถหลุดพ้นระดับชั้นนี้ได้ ดังนั้นตลอดชีวิตเขาก็ได้แต่รักษาโรคให้คนอื่น เพราะเขาอยู่ในระดับชั้นนี้ ก็อนุญาตให้เขาทำเช่นนี้ ลูกศิษย์ของหลักธรรมใหญ่ฝ่าหลุนต้าฝ่า ไม่อนุญาตให้รักษาโรคให้คนอื่นเด็ดขาด อ่านหนังสือเล่มนี้ให้คนป่วยฟัง ถ้าหากคนป่วยรับได้ก็อาจช่วยรักษาโรคได้ แต่คนที่มีกรรมมากกรรมน้อยแตกต่างกันก็จะได้ผลแตกต่างกัน

อ่านต่อหน้า   1   2   3    4   5

บทที่1 นำคนไปสู่ระดับสูงอย่างแท้จริง
บทที่2 เรื่องเกี่ยวกับตาทิพย์
บทที่3 ทุกคนเป็นสานุศิษย์
บทที่4 เสียกับได้
บทที่5 รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)
บทที่6 ธาตุไฟแทรก(โจ๋วหั่วยู่หมอ)
บทที่7 ปัญหาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทที่8 การจำศีล (ปี้กู่)
บทที่9 พลังลมปราณ(ชี่กง)กับกายบริหาร
คำศัพท์

  แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com